Actieplan ‘Rotterdam gaat voor groen’: Twintig hectare extra groen in de stad

De komende jaren investeert Rotterdam in twintig hectare extra groen in de stad. Dat staat in het actieplan ‘Rotterdam gaat voor groen’ dat wethouder Bert Wijbenga naar de gemeenteraad heeft gestuurd.

In het actieplan staat hoe de gemeente dat aanpakt. Er komt meer groen in de openbare ruimte, op daken en dichtbij huis. De gemeente wil bewoners en scholen stimuleren hun tuinen en schoolpleinen groener te maken.

Meer groene daken
Verder moeten er meer groene daken komen en meer groen bij werklocaties, zoals op bedrijventerreinen, kantorenlocaties en in het havengebied. Het college heeft hiervoor een budget uitgetrokken van 12,5 miljoen euro tot eind 2022. Dit wordt gebruikt als stimuleringsgeld voor projecten en initiatieven van de gemeente en andere partijen. Daarnaast stelt het college 3,5 miljoen euro beschikbaar voor de versterking van ecologische verbindingen.

Samenwerken voor meer groen
Wethouder Bert Wijbenga: ‘Aangezien maar 40% van de grond binnen de gemeentegrenzen eigendom is van de gemeente (openbare ruimte) en 60% van de grond in private handen is, zoeken we voor onze plannen de samenwerking met onder andere de bewoners, bedrijven, investeerders en woningcorporaties. Wij hebben hun medewerking hard nodig.’

Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen gemeente en bewoners is de aanleg van het Essenburgpark. Dit park is dankzij inzet van bewoners in samenwerking met waterschap en gemeente gerealiseerd. In de Nozemanbuurt in Delfshaven gaan bewoners aan de slag met plannen voor kleine groene verbeteringen in hun buurt. Vier gemeentelijke wijktuinmannen ondersteunen de Rotterdamse zelfbeheerders.

Groenere schoolpleinen en straten
Op het Middellandplein is extra groen opgeleverd en op de Soetendaalseweg in het Oude Noorden zijn grote plantvakken aangelegd. Er zijn plannen in voorbereiding voor meer groen op de Polderlaan, Le Fèvre de Montignylaan, bij het voorportaal van het Collectiegebouw van Museum Boijmans van Beuningen en het evenemententerrein in het Museumpark.

Een tuincoach geeft tuintips en beplantingsadvies aan bewoners, in straten waar door rioolvernieuwing de straat en de voortuinen worden opgehoogd. Een subsidie voor groene schoolpleinen start binnenkort.

Subsidie groene daken
De gemeente stimuleert de aanleg van groene daken met een subsidieregeling voor particulieren. Dit komt neer op 15 euro per vierkante meter groen dak. Ook met Europese subsidie komen er groene daken bij, zoals op het voormalig gemeentearchief op de Robert Fruinstraat en op De Peperklip. Een groen dak zorgt voor enkele graden verkoeling in het gebouw, en verkoeling van de buitenruimte. Het is gunstig voor de waterberging, zodat bij extreme regenbuien de riolering minder wordt belast.

Meerwaarde van groen
Groen in de stad zorgt voor een mooier, gezonder en duurzamer leefklimaat. Bewoners kunnen recreëren en bewegen in een groene omgeving. Het verhoogt de waarde van vastgoed en draagt bij aan biodiversiteit. Verder is een groene stad beter bestand tegen de uitdagingen van een veranderend klimaat met meer extreme regenbuien, hete en droge periodes.

Rotterdam is overigens al groener dan vaak gedacht wordt. Bekijk de pagina Groen in Rotterdam met alle bijzondere groene (recreatie)gebieden en parken in en rond Rotterdam.

Steenbreek
Rotterdam is recent aangesloten bij Stichting Steenbreek.

Bron:
Gemeente Rotterdam