150ste groene schoolplein in Brabant

Basisschool de Bibit, de Sprockt en kinderopvang de Teddybeer in Tilburg leggen het 150ste groene schoolplein in Brabant aan. Het plein ligt nu nog vol met grijze tegels.

Tegels worden vervangen door speelgroen, een moestuin en een modderkeuken. Want een schoolplein vol met tegels kan écht niet meer. Ook klaar met al het grauw en grijs van de tegels op het speelplein en wil je een groene makeover? Er kunnen nog 100 scholen meedoen met de subsidie ‘Schoolplein van de toekomst’.

Subsidieregeling succes
De subsidieregeling is een groot succes. Elke week ondergaan twee schoolpleinen een metamorfose. Het 150ste schoolplein ligt in woonwijk De Reeshof in Tilburg en dat is niet toevallig. Gemeente Tilburg stimuleert scholen en draagt financieel bij.

Subsidie beschikbaar
De subsidie ‘Schoolplein van de toekomst’ is voor basis- én middelbare scholen die hun terrein gezond, klimaatbestendig en natuurlijk avontuurlijk inrichten. Provincie Noord-Brabant, de 4 Brabantse waterschappen, het Prins Bernhard Cultuurfonds, IVN en Jong Leren Eten legden hiervoor €3,5 miljoen bij elkaar. Daarvan is nu nog 1,4 miljoen beschikbaar. Volgens Jan Baan van het Prins Bernhard Cultuur Fonds is het fantastisch dat er al 150 scholen aan de slag zijn gegaan met hun plein. “Duizenden kinderen spelen nu iedere dag in een gezonde, avontuurlijke leeromgeving én de pleinen dragen bij aan de klimaatbestendigheid van de buurt”, aldus Baan. Voor voorwaarden een aanvragen zie: Subsidie Schoolpleinen van de toekomst

Nog budget voor 100 scholen
Scholen met een goed plan voor aanleg, onderhoud en inpassing in de lessen, kunnen een aanvraag doen voor een bijdrage van maximaal 70% van de kosten, met een maximum van €14.000. De regeling loopt nog tot december 2021 en er is nog budget voor zo’n 100 schoolpleinen.

Natuurchallenge
Dankzij een natuurchallenge op school worden de leerlingen bewust gemaakt van het klimaat, de veranderingen en de gevolgen hiervan. Op het groene schoolplein ervaren ze dit straks ook in de praktijk. De leerlingen gaan de natuur zien en beleven. En ze merken zelf waar een groen schoolplein goed voor is: water wordt niet afgevoerd via het riool, maar gaat naar de planten. Bomen bieden schaduw in de zomer, zodat er ook in een hete zomer lekker koel kan worden gespeeld en de koolmezen in de nestkastjes eten hun buik vol met eikenprocessierupsen. “Oplossingen voor het klimaatvraagstuk krijgen op een groen schoolplein handen en voeten”, zegt Hans Peter Verroen van Waterschap Brabantse Delta. “We zijn trots dat in Brabant al zoveel groene schoolpleinen zijn gerealiseerd. Waterschap Brabantse Delta vindt het belangrijk dat iedereen zelf aan de slag kan.”