Op zondag 6 maart van 13.00 – 17.00 uur organiseert Meet Je Stad een symposium over (de gevolgen van) veranderingen in het klimaat in Amersfoort. Het symposium vindt plaats in De War en is bedoeld voor iedereen die interesse heeft in het weer, de natuur, de stad en het klimaat.

Het programma is een leuke mix tussen workshops, excursies en een informatiemarkt voor iedereen. Daarnaast zijn er inspirerende, verdiepende lezingen voor inwoners en professionals die meer willen weten over klimaatonderzoek door burgerwetenschappers.

Er zijn inspirerende sprekers over bijvoorbeeld veranderingen in het klimaat (lokaal en wereldwijd), hoe lokale partijen (gemeente, waterschap) hiermee omgaan en hoe je veranderingen in het klimaat in jouw buurt samen  in kaart kunt brengen.

Na de lezingen en workshops kun je aan de slag om  het klimaat in jouw eigen woonomgeving in kaart brengen. Denk aan het in elkaar zetten van meetkastjes, het herkennen en goed waarnemen van bloeitijden van planten, of het ophalen van ervaringen met het klimaat in jouw eigen leefomgeving voor onderzoek. Op de markt kun je bijvoorbeeld terecht met vragen over hoe zelf thuis aan de slag kunt voor een klimaatbestendige tuin.

Wil je meer weten over of aan de slag met het klimaat in Amersfoort? Kom langs op 6 maart! Check www.meetjestad.net/klimaatdag of de Facebook pagina van Meet Je Stad voor meer informatie.

Meet je Stad is een bewonersinitiatief in Amersfoort. Mede in het kader van Operatie Steenbreek, waar Gemeente Amersfoort bij is aangesloten.

Het Platform Haarlem Groener en de gemeente Haarlem willen de komende jaren bewoners van Haarlem gaan stimuleren en enthousiasmeren om hun tuinen te vergroenen. Het vergroenen van tuinen wordt in meerdere Nederlandse steden gedaan onder de naam ‘Operatie Steenbreek’. Dit is een landelijke actie die zich inzet om mensen te enthousiasmeren om hun tuinen te vergroenen. Ook Haarlem doet mee aan deze campagne.

Voor deze campagne onder de naam ‘Steenbreek023’ zoekt het Platform Haarlem Groener, dat voornamelijk gedragen wordt door vrijwilligers, de samenwerking met zoveel mogelijk lokale en regionale partijen die zich ook bezighouden met klimaat, wateroverlast, natuur en milieu en het verstevigen van de sociale cohesie. Het platform krijgt hiervoor een kleine subsidie van de gemeente.

Nadelen
Een onderhoudsarme tuin, deels of geheel betegeld, is momenteel erg populair in Nederland. Ook in Haarlem is dit het geval. Een versteende tuin brengt echter nadelen met zich mee. Verstening zorgt voor hitte-stress op warme dagen. In een versteende tuin vermindert de doorlaatbaarheid van de bodem voor water. De versnelde afvoer van regenwater leidt tot overbelasting van het riool. Verder zorgt de verstening van tuinen voor een afname van de biodiversiteit.

Activiteiten
Door de voordelen van groene tuinen te laten zien en mensen te informeren over de nadelen van versteende tuinen willen we de houding van mensen beïnvloeden en hen activeren hun tuin te onttegelen. Om dat te bereiken zal het Platform Haarlem Groener diverse activiteiten organiseren zoals tuinexcursies, tuinworkshops en straatacties. Daarnaast worden er bij het NME centrum voorbeeldtuinen aangelegd en hopen we op de medewerking van meerdere bekende Haarlemmers en Haarlemse bedrijven die het goede voorbeeld willen geven.

 

De KNNV (Koninklijke Nederlands Natuurhistorische Vereniging) en IVN (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Beide organisaties zetten zich in voor natuurstudie, natuureducatie en natuurbescherming. Door nauwer samen te werken versterken de educatie van IVN en de grote natuurkennis van de KNNV elkaar.

In 2016 heeft de samenwerking tot doel samen te komen tot een breder en kwalitatiever cursusaanbod. IVN en de KNNV verzorgen jaarlijks al honderden cursussen gericht op natuur en landschap. Samen willen zij meer mensen bereiken met eigentijdse en hoogwaardige cursussen die mensen in staat stellen hun eigen leefomgeving beter te begrijpen. Wanneer mensen meer weten over de natuur, hebben zij meer oog voor de schoonheid en kwetsbaarheid daarvan. En dan zullen zij er ook meer zorg voor dragen.

Operatie Steenbreek
Daarnaast is een concreet doel om de natuur dichter bij mensen te brengen, met name in de stedelijke omgeving. De twee organisaties gaan samen met anderen aan de slag in ‘Operatie Steenbreek’, om in zoveel mogelijk gemeenten in Nederland bewoners te stimuleren hun tuin natuurvriendelijk in te richten. Zij willen daarmee op een laagdrempelige wijze hun natuurkennis aanbieden aan een breed publiek, met veel praktische tips die uiteindelijk bijdragen aan groene en klimaatvriendelijke steden.

Landelijk / lokaal
De samenwerking zal zowel landelijk, als op het niveau van de vele lokale afdelingen (170 bij IVN en 50 bij de KNNV) tot stand komen. De mogelijkheden van IVN- en KNNV-afdelingen om met elkaar samen te werken wordt zoveel mogelijk ondersteund.

De organisaties zien de intensieve samenwerking als een opmaat naar een toekomstige nieuwe, brede natuurbeweging, gericht op natuurstudie, natuureducatie en natuurbescherming.

 

 

De maand maart staat in het teken van de campagne ‘Natuurlijk! De watervriendelijke tuin!’. Water vervult een belangrijke functie in de tuin. De tuin mag niet te nat zijn, maar ook niet te droog. Hoe zorg je ervoor dat er voldoende water is in droge periodes en hoe zorg je ervoor dat de tuin niet onderloopt tijdens een wolkbreuk, of nog erger, dat regenwater via de tuin het huis binnenstroomt?

Het klimaat verandert. Wolkbreuken worden steeds extremer maar ook hevige droogteperioden komen vaker voor. Het extreme weer zorgt voornamelijk in de zomermaanden voor flinke overlast en schade aan huizen en tuinen. Dit vraagt om maatregelen en gelukkig kunnen we zelf veel doen om het omgaan met regenwater in onze tuinen te verbeteren.

Maatregelen
Rekening houden met de soort en hoeveelheid bestrating, gebruiken van regenbestendige plantensoorten, opvangen van overtollig regenwater in vijvers of regentonnen en het hergebruiken van het gratis regenwater voor besproeiing van de tuin zijn enkele simpele voorbeelden om de tuin klimaatbestendig te maken. Niet alleen handig, watertuinen zijn óók nog eens mooi.

Campagne
In samenwerking met Tuinbranche Nederland en Amsterdam Rainproof brengen de initiatiefnemers tijdens de maand maart de regenbestendige tuin onder de aandacht. Ook Tuincentrum Osdorp, GroenRijk Zwanenburg en Intratuin Amsterdam zullen in deze maand aandacht schenken aan het thema in hun winkels. Zo vind je er demo-opstellingen van een regenbestendige tuin, regenbestendige producten en zijn er leuke workshops voor kinderen. Ook kun je door professionals een Rainproof tuinontwerp van je eigen tuin laten schetsen. Kom dus langs en laat je informeren over het aanleggen van een regenbestendige tuin.

Lees meer over de campagne ‘Natuurlijk! De watervriendelijke tuin!’.

De Partij voor de Dieren in Den Haag heeft schriftelijke vragen gesteld over een mogelijk nieuwe vergroeningsactie in de gemeente. Den Haag staat namelijk voor een grote vergroeningsslag. Zowel in de openbare ruimte als in de particuliere tuinen is veel winst te behalen op het gebied van groen.

De partij heeft daarom aan het college gevraagd om een vergroeningsactie op te zetten, waarbij bewoners van Den Haag een gratis ontwerp van de gemeente kunnen krijgen voor een groene tuin.

Alle zeilen bijzetten
De Partij voor de Dieren is van mening dat alle zeilen moeten worden bijgezet om de versteende plekken in Den Haag een groen karakter te geven. Daarom heeft de partij schriftelijke vragen gesteld aan het college om bewoners te stimuleren hun tuin te vergroenen. Ook wil de partij weten hoeveel versteende particuliere tuinen er nu precies zijn in Den Haag. Door zo’n gratis ontwerp zullen Haagse bewoners zien dat een groene tuin ook onderhoudsvriendelijk kan zijn, waardoor zij eerder geneigd zullen zijn een groene tuin aan te leggen. De vergroening van particuliere tuinen is volgens de Partij voor de Dieren een belangrijk onderdeel van de vergroening van de stad, die op zijn beurt weer noodzakelijk is om onder andere hitte-eilanden tegen te gaan, de biodiversiteit in de stad te verbeteren en de gezondheid van de bewoners te bevorderen.

Bron:
PvdD Den Haag

In de afgelopen jaren heeft in de gemeente Roermond in toenemende mate verstening van particuliere tuinen plaatsgevonden. Dit heeft allerlei negatieve gevolgen voor de natuur in en rondom de stad, maar ook voor het leefklimaat en het leef comfort van de inwoners. Gemeente Roermond deed hier onderzoek naar.

Om de leefkwaliteit in de stad hoog te houden, betrekt de gemeente Roermond haar inwoners meer bij de vergroening van de stad. Ook wil ze wil graag weten in welke mate de particuliere tuinen in Roermond bijdragen aan bevordering van natuur en een goed leefklimaat in de stad.

Toon uw Groene Tuin
Met de 2015 editie van de prijsvraag ‘Toon uw Groene Tuin’ wil de Limburgse gemeente actief bijdragen aan het bewustzijn van het algemene belang van een groene particuliere tuin.

BIMBY
Om meer te weten te komen over de relatie van de deelnemers van ‘Toon uw Groene Tuin’ met hun tuin, heeft de gemeente Roermond het instituut voor duurzame ontwikkeling (ICIS) van Maastricht University gevraagd om de deelnemers te interviewen en de tuinen met de BIMBY (acroniem voor Biodiversity in My Back Yard) methode te analyseren op hun bijdrage aan biodiversiteit en een duurzame leefomgeving.

Rapport
Dit document is een verslag van dit onderzoek door Maastricht University. Allereerst vindt u een uitleg over de gehanteerde BIMBY methode en de wijze van analyseren. Daarna vindt u een hoofdstuk met achtergronden over het belang van de groene tuin. Vervolgens worden de resultaten besproken van de analyse van de interviews en de tuinbezoeken die voor dit onderzoek gedaan zijn. Afsluitend worden de ambassadeurs van de vijf tuinen met de meeste BIMBY punten in het zonnetje gezet.

Een groenere tuin begint op 9 februari met een gratis tuinontwerp met minder stenen.  De groenexperts van Leiden staan voor geïnteresseerden klaar om te helpen met het ontwerp voor een groenere tuin die toch niet te veel onderhoud vergt.

Minder stenen en een groenere tuin is beter voor het klimaat, voor de natuur in de stad en zorgt voor een gezellige buurt. Het brengt verkoeling in de zomer en zorgt voor meer vogels, insecten en andere dieren en een betere waterafvoer bij hoosbuien. De eerste 25 deelnemers ontvangen een bon ter waarde van 10 euro voor een plant.

Leiden is een van de gemeenten die is aangesloten bij Operatie Steenbreek.

Bron:
Gemeente Leiden