Gemeente Zaanstad heeft zich recent aangesloten bij Operatie Steenbreek.

Om de nadelige gevolgen van verstening voor het voetlicht te brengen onder haar bewoners heeft de gemeente de folder Operatie Steenbreek in Zaanstad: ‘Een groen antwoord op klimaatverandering’ uitgegeven.

Prijsvraag
Om de bewoners te enthousiasmeren hun tuin te vergroenen heeft de gemeente de wedstrijd ‘Heeft u de groenste tuin van Zaanstad? Doe mee aan de prijsvraag voor Operatie Steenbreek‘ uitgeschreven.

Meer informatie over Operatie Steenbreek in Zaanstad is te vinden op de site van de gemeente Zaanstad.

 

Wil je ook een eenvoudige te onderhouden groene tuin? Maar weet je niet goed hoe te beginnen? Volg dan deze zeven stappen om je versteende tuin te veranderen naar een eenvoudig te onderhouden groene en bloeiende tuin.

Operatie Steenbreek Maastricht en het CNME Maastricht en Regio ondersteunen daarnaast graag in de realisatie van je groene tuin. Denk daarbij aan vrijblijvend advies of de organisatie van een workshop samen met bewoners uit de buurt.

Download de folder

Een wel heel bijzonder praktijklesje ‘natuurkunde’ voor kinderen van basisschool De Magneet uit Amersfoort in de wijk Soesterkwartier op 9 juni 2016. In het kader van Operatie Steenbreek ‘Tegel er uit, plant erin’ verwijderen ze daar stoeptegels en straatklinkers op aanwijzingen van wethouder Menno Tigelaar en Ans van Maanen van Groei & Bloei Amersfoort. Vervolgens zijn op de vrijgekomen plekkenkleurrijke zomerbloeiers geplant.

Met deze actie is het startsein gegeven voor de Nationale Tuinweek van Groei & Bloei, de grootste tuinvereniging van ons land. Van 11 tot en met 19 juni organiseren Groei & Bloei-leden in heel Nederland diverse activiteiten om mensen te stimuleren actief te tuinieren met bloemen en planten. De tuinvereniging wil daarmee een positieve bijdrage leveren aan een groenere leefomgeving. Meer groen en minder bestrating zorgt ook voor minder hittestress en een betere waterberging zodat de kans op wateroverlast minder wordt. Tijdens de Nationale Tuinweek krijgen kinderen les over het belang van planten in woonwijken. Bewoners van het Soesterkwartier die donderdag een tegel uit eigen tuin inleverden bij de shovel ontvingen van de tuinvereniging twee gratis tuinplanten.

Inwisselactie
Samen met Intratuin organiseert Groei & Bloei een inwisselactie: wie op zaterdag 11 juni (tussen 10.00 en 15.00 uur) een tegel uit eigen tuin inlevert ontvangt twee gratis bij- en vlindervriendelijke planten. Kijk hier voor meer informatie over deze actie. Of kijk op www.groei.nl/tuinweek voor alle activiteiten tijdens de Tuinweek.

 

 

Meer groen en minder tegels in de tuinen, dat is het doel van Operatie Steenbreek Leeuwarden.

De samenwerking hierin tussen Gemeente Leeuwarden, Wetterskip Fryslân, Van Hall Larenstein, Nordwin College, Friese Milieu Federatie en IVN wordt nu officieel vastgelegd.

Wethouder Isabelle Diks, bestuurslid Wetterskip Fryslân Egbert Berenst, lid CvB Van Hall Larenstein Diane Keizer-Mastenbroek, lid CvB Nordwin College Ton Stierhout, directeur FMF Hans van der Werf en directeur IVN Fred de Jong ondertekenen een samenwerkingsconvenant op maandag 13 juni.

Zelf het goede voorbeeld geven
Met de ondertekening van dit convenant zeggen de partijen toe zich in te zetten voor het vergroenen van de gemeente Leeuwarden. Door bewoners aan te zetten tuinen te vergroenen, maar ook door zelf het goede voorbeeld te geven, wil Gemeente Leeuwarden een gezond, duurzaam stedelijk leefklimaat bevorderen. Groen zorgt immers voor een schonere lucht, verkoeling op warme dagen, minder wateroverlast bij hevige regenbuien, en meer leefruimte voor vogels, vlinders, bijen en andere dieren.

Over Operatie Steenbreek
Operatie Steenbreek is een landelijk project dat beoogt de trend van verstening van tuinen terug te dringen en zodoende het stedelijk leefklimaat te verbeteren. Leeuwarden is een van de deelnemende Icoonsteden. Coördinatie van Operatie Steenbreek Leeuwarden ligt in handen van het Kenniscentrum Burgers en Biodiversiteit van hogeschool Van Hall Larenstein.

In het kader van ‘Alle tuinen groen’ -een initiatief van Operatie Steenbreek- gaan vijf (bijna) volledig betegelde tuinen in de gemeente Groningen op de schop.

Letterlijk: zoveel mogelijk tegels gaan eruit om plaats te maken voor een groene tuin. Als voorbeeld voor tuineigenaren. Groene tuinen zijn namelijk beter voor de stadsnatuur en het riool en zorgen dat het minder warm wordt in de stad. De vijfdelige tuinenserie is op woensdag 25 mei gestart dop OOGTV, de lokale omroep.

Aflevering 1

Aflevering 2

Vreemd
De trend om tuinen dicht te tegelen is ook in Groningen zichtbaar. In iedere wijk. Waarom? Mensen willen een onderhoudsvrije tuin, parkeren hun auto graag zo dicht mogelijk bij de voordeur en zien de tuin als ‘een verlengstuk van de kamer’. Vreemd, want uit onderzoek blijkt dat mensen liever in een groene omgeving wonen…

Meest versteende land
Tijdens de tuinenserie informeren we de kijker over de gevolgen van versteende tuinen. Zo kan het regenwater de grond niet intrekken (kans op overstroming van het riool tijdens een hevige regenbui). Dieren als bijen, vlinders, egels of vogels vinden er niets (biodiversiteit). En de temperatuur in de stad stijgt door al die verharding (een of twee graden meer kan al leiden tot een hoger sterftecijfer, vooral bij ouderen). Nederland is het tweede meest versteende land van Europa. En onze tuinen dragen daar ook aan bij.

Inspiratie
De serie dient als voorbeeld hoe je van je tegeltuin een fijne groene tuin kan maken. En om mensen te informeren over de gevolgen van het betegelen van je tuin. De deelnemende tuineigenaren hebben gereageerd op een oproep. Ze hebben een stadstuin van maximaal 35 m2 en doen mee omdat ze wel iets aan hun betegelde tuin wilden veranderen. Meestal hadden ze geen idee waar(mee) ze moesten beginnen. Of ze waren er (nog) niet aan toegekomen. Dat geldt vermoedelijk voor een boel tuineigenaren. We laten zien dat het best meevalt om een groene tuin in te richten en onderhouden. De tuinontwerpster houdt rekening met de wensen van de eigenaren. Het worden tuinen met veel minder stenen of met alternatieve verharding voor een paadje en zitje. En vooral met bloeiende vaste planten, (fruit)struiken en soms een stukje tuin voor kruiden en eigen gekweekte groenteplantjes. We houden rekening met bijen, vlinders en vogels in de tuin. De tuinen dienen als voorbeelden voor andere tuinbezitters. Als kijker krijg je zin om met je tuin aan de slag te gaan.

Ontwerp
Voor iedere tuin maakte de tuinontwerpster een ontwerp. Stenen, tegels en grind uit de deelnemende tuinen worden hergebruikt voor een pad of voor een plaatsje om te kunnen zitten. Het grootste gedeelte wordt afgevoerd. Natuurlijk wordt er geen geïmpregneerd hout gebruikt. Behalve vaste, inheemse planten van de sponsor (Tuinland), komen de gebruikte planten en stekjes uit een van de andere tuinen, uit de tuin van de programmamakers of van kraampjes langs de weg. Er worden regentonnen geplaatst en er wordt veel aandacht besteed aan de stadsnatuur, zoals bijen en vogels.

Deze zomer nemen we aflevering 6 op, waarbij we ongeveer drie maanden later alle tuinen van dit seizoen nog eens bezoeken en met de eigenaren spreken. Plus twee tuinen en de eigenaren van het eerste seizoen (2015).

Op donderdag 9 juni organiseren Groei & Bloei en Operatie Steenbreek in het Soesterkwartier in Amersfoort de actie ‘Tegel eruit, Plant erin’. Bewoners kunnen van 10.00 – 14.00 uur een tegel uit hun tuin inleveren bij de Violenstraat.

Per ingeleverde tegel krijgen ze daar een plant voor terug. Een plant ook die goed is voor de biodiversiteit in de stad.

Wateroverlast
Wateroverlast is de afgelopen week veel in het nieuws. Op meerdere plaatsen in Nederland lopen kelders en huizen vol bij hevige regenbuien. Onder meer door het verwijderen van tegels uit tuinen en dit te vervangen door groen, kunnen we de kans op overlast verkleinen.
Amersfoortse organisaties en de gemeente slaan de handen ineen om medebewoners in de stad bewust te maken van het belang van groen en zo samen de gevolgen van klimaatverandering aan te pakken.

Advies wat jij kunt doen
Bij het uitdelen van de plantjes is er ook advies over het goed inrichten en eenvoudig onderhouden van een groene tuin. Daarnaast zijn er tips over hoe je de regenwaterpijp kunt ‘afkoppelen’, zodat het regenwater van het huis niet meer direct in het riool stroomt. De kans op overstroming van riolen op straat bij noodweer neemt ook hierdoor af.

Speciale Folder
Voorkant
Achterkant

Lutz Jacobi, Tweede Kamerlid voor de PvdA, doet mee aan de Operatie Steenbreek. Op 7 juni leverde zij in Scheveningen (Keizerstraat 27) een tegel in en plantte een Blauweregen (Wisteria).

Deze actie wordt georganiseerd door Operatie Steenbreek Den Haag, Groei & Bloei en de Groene Loper.

Motto
‘Een tegel eruit, een plant erin!’, is het motto van Operatie Steenbreek. Bewoners konden op 7 juni van 13:00 – 15:00 uur hun tuintegels inruilen voor gratis planten. Het inruilen kon op vier vaste locaties in de stad of tijdens de acties in de wijk, zoals in Scheveningen.

125 olifanten
Met de actie van Operatie Steenbreek ‘tegel eruit, plant erin’ zijn er tot 1 juni 2016 in Den Haag 42.749 stenen opgehaald, dit is het gewicht van 125 olifanten!

Nationale Tuinweek
De vereniging Groei & Bloei organiseert voor het derde jaar op rij de Nationale Tuinweek. Van 11 tot en met 19 juni 2016 enthousiasmeert de grootste tuinvereniging van Nederland mensen om actief te gaan tuinieren met bloemen en planten. Thema is dit keer ‘Nederland in bloei’. Met de actie ‘Tegel eruit, plant erin’ wil tuinvereniging Groei & Bloei een bijdrage leveren aan een groenere leefomgeving en de biodiversiteit in Nederland verbeteren. Kortom, Nederland in bloei!

De Groene Loper
De Groene Loper in Den Haag is een verbinding van entree en zee. Een verbinding gevormd door infrastructuur, maar vooral door de bewoners, de cultuur en de natuur. Deze verbinding zichtbaar en voelbaar maken voor iedereen is het motto. Stapje voor stapje zal er een Groene Loper in Den Haag ontstaan.