De huismus is de meest getelde vogel van de 14e Nationale Tuinvogeltelling. Meer dan 50.000 mensen gaven al hun telling door aan Vogelbescherming, de gegevens kunnen tot maandag 30 januari 12.00 uur worden ingestuurd via www.tuinvogeltelling.nl. 

In totaal waren er zondagmiddag bijna 775.000 vogels geteld. Ook dit jaar staat de huismus op één, net als in voorgaande jaren. De koolmees eindigt nipt op de tweede plek, voor de merel. Dit jaar waren er beduidend minder mezen in de tuinen te zien.

Kleine kernen
Ook dit jaar is de huismus opnieuw de meest getelde vogel in de Nederlandse tuinen. De huismus leeft in groepen, waardoor deze vogel qua absolute aantallen op de eerste plek eindigt. Vooral in het noorden van ons land zijn er grote groepen huismussen geteld. Met name kleine kernen zijn een ideale plek voor de huismus om te leven. Vooral in de drie noordelijke provincies werden grote groepen geteld. Vooral in het noorden van ons land zijn er grote groepen huismussen geteld. Met name kleine kernen zijn een ideale plek voor de huismus om te leven.

Vooral minder koolmezen
Vogelbescherming Nederland kreeg in aanloop naar de Tuinvogeltelling signalen dat er minder mezen in de tuinen te zien zijn. Dat beeld komt ook uit de Tuinvogeltelling naar voren. Ook al eindigt de koolmees op plek 2 en de pimpelmees op plek 5, het aantal ligt beduidend lager dan in voorgaande jaren. Zo werd er vorig jaar gemiddeld 3,4 koolmezen per tuin gezien, nu bleef de teller steken op 2,8. Oorzaak hiervan is het zogenoemde mastjaar: er zijn veel beukennootjes in de bossen, goed voedsel voor de mezen. Ook hebben de mezen waarschijnlijk een slecht broedseizoen achter de rug door het koude voorjaar. In de tuinen zijn daardoor weinig mezen geteld tijdens de Tuinvogeltelling. Kool- en pimpelmezen zijn óók typische stadsvogels, vanuit de bomen zoeken ze naar voedsel. Zowel in Amsterdam, Rotterdam als Den Haag eindigt de koolmees daardoor op de eerste plek.

Voorlopige uitslag
De cijfers betreffen een voorlopige uitslag van zondagavond 29 januari 17.00 uur. Mensen kunnen hun telling nog doorgeven tot maandag 30 januari 12.00 uur. Op www.tuinvogeltelling.nl is de actuele stand van zaken te zien. Hier is ook de top 10 per provincie en per stad te bekijken. Via Resultaten en het tabblad  ‘in mijn buurt’ kunnen mensen via google maps zien welke vogels in de eigen omgeving geteld zijn.

Bron + afbeelding:
Vogelbescherming Nederland

Operatie Steenbreek is binnen je gemeente welbekend. Steenbreek heeft als doelstelling mensen te stimuleren hun tuinen te vergroenen. Voor sommige van jullie gemeentebewoners is dat best een uitdaging.

Want.. hoe doe je dat nou in de praktijk? Hoe haal je die tegel uit je terras zonder dat de rest verzakt? Wat doe je met de grond? Welke plant zet je in je tuin?  Kortom om vergroenen nog succesvoller te maken is er informatie nodig.

Het Youtube kanaal ‘Tuinmanieren’ besteedt aandacht aan Operatie Steenbreek en geeft antwoord op al die basale tuinvragen. Tuinmanieren  heeft op dit moment al meer dan 270 video’s op het gebied van tuinieren on-line staan. De video’s zijn simpel, kort en duidelijk.

Tuinmanieren is een initiatief van Jurgen Smit en Caroline Meyer. Jurgen is al meer dan 35 jaar hovenier en presentator van tuintelevisieprogramma’s. Samen met producent en cameravrouw Caroline Meyer startte hij in 2015 het YouTube-kanaal.

Op de site vind je echte, eerlijke, duurzame tuin-informatie zonder commerciële boodschap en met liefde voor groen.

Bekijk hier de Operatie Steenbreek video’s

 

Hang vetbollen en pindaslingers op, strooi zaadjes en houd de poes binnen. In het weekend van 28 en 29 januari is namelijk de landelijke Tuinvogeltelling.

Vogelbescherming Nederland organiseert ook in 2017 weer de nationale Tuinvogeltelling. Zo ontstaat een momentopname van de aantallen vogels die in Nederlandse tuinen aanwezig zijn. In combinatie met de resultaten van andere jaren en tellingen levert dit een beeld op van de aanwezigheid van vogels in tuinen en bij balkons. Met deze gegevens kan de Vogelbescherming bepalen hoe tuinvogels het beste geholpen kunnen worden. Gemeenten kunnen daarbij een belangrijke rol vervullen en daarom doet Rijswijk ook dit jaar weer mee. Rijswijk is aangesloten bij Operatie Steenbreek.

Oproep gemeente Rijswijk
De gemeente Rijswijk roept inwoners op om mee te doen met de tuinvogeltelling. Het is niet veel werk: je hoeft maar een half uur uw vogels te tellen. De resultaten zijn belangrijk voor de gemeente, want zo kan ze zien of bepaalde buurten misschien aantrekkelijker voor vogels kunnen worden gemaakt. Bij het herinrichten van straten kan de gemeente bijvoorbeeld ervoor zorgen dat er struiken of bomen worden geplant die aantrekkelijk zijn voor vogels.

Groene tuin
Ook inwoners kunnen zelf veel doen. Voor de korte termijn kan je met vogelsnoep als pinda’s en zaad vogels lokken, maar met andere maatregelen kan je ervoor zorgen dat die vogels blijven terugkomen. Je kunt bijvoorbeeld een tuin met veel of alleen maar tegels anders inrichten. Haal de stenen weg en zet er planten in. Minder steen en meer groen in een tuin betekent meer vogels. En met een groene tuin kan iedereen een bijdrage leveren aan een groene stad, waar het prettig leven is voor mensen én vogels. Zo is bijvoorbeeld uit onderzoek gebleken dat in een warme zomer de temperatuur in een straat met veel groene tuinen lager is dan in een straat met tuinen vol stoeptegels. Het kost bovendien meer tijd om een tegeltuin te onderhouden dan een tuin met veel planten.

Vogeltoptien Rijswijk
De Rijswijkse vogeltoptien in 2016 zag er zo uit: kauw, koolmees, merel, halsbandparkiet, pimpelmees, houtduif, huismus, vink, ekster en roodborst.

Wie denkt nog geen mus van een mees te kunnen onderscheiden, hoeft niet af te haken. Op www.tuinvogeltelling.nl staan afbeeldingen van veel voorkomende soorten. Ook is er een handige gratis app waarmee uw kunt zien wat er in uw tuin zit.

Bron:
Gemeente Rijswijk

Gewildgroei en Operatie Steenbreek trekken vanaf 2017 intensiever met elkaar op en sluiten daarom een partnerschap. Beide organisaties hebben  als doel  dat er meer groen en dus biodiversiteit in straten, wijken, dorpen en steden komt.

Gewildgroei staat voor gewenste spontane vegetatie en wil de harde grens tussen groen en grijs opheffen. Gewildgroei kan zich tegel per tegel verspreiden, laat Bennie Meek, initiatiefnemer van Gewildgroei weten. ‘Zo brengen we stadsnatuur letterlijk en figuurlijk tot aan de voordeuren’.

Gewend geraakt
Wout Veldstra, voorzitter van Operatie Steenbreek: ‘De doelstelling van Gewildgroei sluit mooi aan op die van onze stichting. We zijn er aan gewend geraakt om onze omgeving totaal naar ons gemak in te richten. Een stenen, onderhoudsvrije tuin is een modetrend, die uit commerciële motieven in stand wordt gehouden. We zien dit in woon- en tuin programma’s steeds weer terug.  Wij pleiten voor meer spontaniteit; ook wat er vanzelf gaat groeien kan voor mooie verrassingen zorgen. En het is nog eens gratis ook!’.

Activiteiten
Gebruikmaken van elkaars netwerken is een van de activiteiten waar in 2017 mee gestart wordt. Naar concrete onttegelacties die samen ontplooid gaan worden, wordt de komende tijd gekeken.

Het klimaat verandert, dat kun je zelf al merken. Regen valt niet meer verspreid over het jaar, maar kortdurend in heftige buien. Om te zorgen dat Leidschendam-Voorburg daar beter tegen opgewassen is probeert de gemeente via Operatie Steenbreek de publieke en particuliere omgeving te ontharden.

Minder tegels in de tuin en minder zinloze bestrating zorgen er voor dat het water weer in de bodem kan. Dat helpt ook om het rioolsysteem te benutten voor vuil water in plaats van relatief schoon regenwater.

In Park ‘t Loo is begonnen met het verwijderen van een groot tegelplateau wat daar nogal doelloos lag. Er is nu een gazon ingezaaid waardoor het park groter lijkt en de platanen een betere groeiomgeving krijgen. Komend jaar wordt de rest van het park opgeknapt vanuit het Water- en Rioleringsplan en Groenstructuurplan.

De 1.200 m2 verharding die in december 2016 verwijderd is zorgt voor 88 m3 aan extra waterberging in de bodem. Dat zijn al gauw 450 regentonnen bij elkaar.

Kent u ook nog zinloze stukken bestrating die groener kunnen worden ingericht? Laat het de gemeente Leidschendam-Voorburg weten!