Ben je lid van IVN of KNNV en geïnteresseerd in het vergroenen van tuinen? Kom dan op 20 mei naar Boerderij Champ’Aubert, (Boterbloem 1), in Driebergen-Rijsenburg voor de landelijke inspiratiedag Operatie Steenbreek.

Tijdens de inspiratiedag Operatie Steenbreek bieden we KNNV en IVN afdelingen en Tuinambassadeurs inspiratie om in de eigen gemeente aan de slag te gaan, medestanders te vinden en resultaten te boeken. Met lezingen, workshops en presentaties van voorbeelden en activiteiten.

Lever op 10 juni een tegel in bij de Groei&Bloei stand bij Intratuin en ontvang 2 gratis kruidenplanten. Tijdens de Nationale Tuinweek, van 10 t/m 18 juni organiseert Groei & Bloei samen met Intratuin de unieke inwisselactie ‘Tegel eruit, Plant erin’.

Wie op zaterdag 10 juni 2017 tussen 10.00 en 15.00 uur een tegel inlevert bij Intratuin, krijgt twee kruidenplanten. Je hebt de keuze uit keukentijm, rozemarijn, Marokkaanse munt, oregano of marjolein – en natuurlijk salie. Allemaal biologisch, dus een heerlijke, onbespoten en gezonde smaakmaker voor je gerechten. Door hun compacte groeivorm en fraaie bloemen trekken deze kruiden ook nog eens vlinders en bijen aan.

Draag je steentje bij
Zo willen Groei & Bloei en Intratuin met elkaar een groenere omgeving te creëren. Want, meer groen op straat is niet alleen mooi, het levert ook een bijdrage aan de biodiversiteit, zorgt voor een betere waterberging en voorkomt overbelasting van rioleringen.  Dus, lever op 10 juni een tegel in bij de Intratuin bij jou in de buurt, en draag je steentje bij aan een groenere leefomgeving.

Voorwaarden actie ‘Tegel eruit, plant erin’:
Bij inlevering van 1 tegel bij de stand van Groei & Bloei, ontvang je een waardebon. Deze waardebon is goed voor 2 kruidenplanten (keukentijm, rozemarijn, Marokkaanse munt, oregano of marjolein en salie)

  • 1 bon per huishouden
  • De bon is alleen geldig op zaterdag 10 juni 2017
  • Bij vermoeden van misbruik is Intratuin gerechtigd deelname ongeldig te verklaren.
  • De waardebon is niet inwisselbaar voor contant geld.

Kijk voor de Intratuin-vestiging bij jou in de buurt op www.intratuin.nl

Bron:
Nationale Tuinweek

In de kringen van de lokale actievoerders is een idee geboren, waar we vanuit de landelijke organisatie graag aan mee willen werken. Het gaat om een catalogus met spullen, die voor de uitvoering van de operatie gebruikt kunnen worden. 

Deels zijn deze via het secretariaat ook nu al beschikbaar, zoals folders, banners en andere materialen. Bij de verschillende acties zijn op diverse plaatsen requisieten ontwikkeld, die op andere plaatsen bruikbaar zijn. Denk aan spandoeken, reclameborden, folderstandaards, vlaggen, decors, infoloketten, etc.

Beschikbaar maken
Daarnaast krijgt het secretariaat regelmatig vragen om teksten, foto’s en andere digitale zaken. Ook die willen we breder en gemakkelijker beschikbaar maken. We willen de komende maanden een catalogus aanleggen, die in het besloten deel van de website beschikbaar maken. Alle adressanten van deze nieuwsbrief krijgen binnenkort een formulier toegestuurd, waarop vermeld kan worden wat er beschikbaar is, hoe het gebruikt kan worden, wat de kosten zijn, etc. Zo helpen we elkaar nog effectiever bij het realiseren van onze Operatie Steenbreek.

Operatie Steenbreek werkt regelmatig samen met studenten waarbij het mes aan twee kanten snijdt; de studenten doen relevant (en vaak voor hen inspirerend) onderzoek en de organisatie heeft het voordeel van meer kennis en inzicht. Op dit moment lopen er contacten met de TU Delft, van Hall-Larenstein, Hogeschool Utrecht en de Hanzehogeschool in Groningen. De resultaten komen via de kennisbank beschikbaar, maar we zullen er ook regelmatig verslag van doen in deze nieuwsbrief.

Recent is er een onderzoek gestart naar de ervaringen (goede en slechte) van de Steenbreek-deelnemers. Alessandra Bammann wil graag zoveel mogelijk daarvan horen, om uiteindelijk een conclusie te kunnen trekken, wat er ‘werkt’  in de Steenbreek-methode. Ze zal daarvoor in de komende maanden een aantal van jullie benaderen.

Aan alle lezers van Operatie Steenbreek nieuwsbrief,
Mijn naam is Alessandra, een student aan de hogeschool Van Hall Larenstein, Leeuwarden. Momenteel ben ik bezig met een onderzoek in het kader van SOS, over het begrijpen van factoren die gedrag kunnen veranderen en beïnvloeden. Hiermee hoop ik om gemeenten te kunnen helpen om mensen beter te kunnen laten beginnen met de vergroening van hun tuinen.

Hiervoor ben ik op zoek naar resultaten, zowel positief als negatief met betrekking tot gedragsverandering. Om dergelijke resultaten te verzamelen, zal ik enerzijds literatuuronderzoek verrichten en anderzijds contact opnemen met de gemeenten waar Operatie Steenbreek mee samenwerkt. De resultaten van mijn onderzoek zal ik presenteren tijdens een workshop van Operatie Steenbreek.

Vragen, opmerkingen en suggesties zijn zeer welkom. U kunt mij bereiken op telefoonnummer 0629837094 of via de mail a_bammann@hotmail.com.

Vriendelijke groeten,

Alessandra Bammann-Van Es

Op de Nationale Groendag, woensdag 20 september in Krimpen aan de IJssel, is opnieuw ruimte in het programma gemaakt voor Operatie Steenbreek. Voorzitter Wout Veldstra zal daar de Steenbreektrofee uitreiken aan de gemeente, die in het afgelopen jaar het meeste indruk heeft gemaakt bij de uitvoering van Steenbreek-activiteiten.

Het is een wisseltrofee; de eerste keer in 2016 was de gemeente Den Haag de gelukkige. Ze hadden toen het gewichtsequivalent van 137 olifanten aan tegels ingezameld met creatieve en effectieve acties. Daar is inmiddels al weer een hele kudde bijgekomen, maar we horen ook uit andere gemeenten heel inspirerende berichten en het seizoen is nog niet voorbij! We dagen iedereen uit om Den Haag in september de loef af te steken.

Harde criteria zijn er niet, hoewel uiteraard alleen gemeenten mee mogen doen die ook aangesloten zijn bij de Operatie Steenbreek.

In de volgende nieuwsbrief zal de samenstelling van de jury, de wijze van aanmelding en criteria bekend worden gemaakt. Mis deze kans op nationale roem niet!

Tuintegels inruilen voor planten. Met deze actie openden wethouder Menno Tigelaar en heemraad (dagelijks bestuurslid) Frans ter Maten van Waterschap Vallei en Veluwe op zaterdag 1 april ‘Lekker in je tuin’. Met activiteiten op diverse locaties in Amersfoort daagden gemeente en waterschap bewoners uit om hun tuinen groener te maken. Minder tegels en meer groen leiden tot een leefbare stad die klaar is voor de toekomst.

Bij de innovatieve locaties ‘De Nieuwe Stad’ en ‘Het Lokaal’ en bij Tuincentrum Ranzijn waren zaterdag workshops en gaven specialisten tuinadviezen. Kinderen maakten zaadbommetjes en regenmeters. Inwoners lieten zich informeren over welke planten het goed doen in een natte of juist droge, een zonnige of juist schaduwrijke tuin.

Operatie Steenbreek
Gemeente Amersfoort en Waterschap Vallei en Veluwe zijn aangesloten bij de landelijke ‘Operatie Steenbreek’ met als doel om alle Nederlanders te stimuleren hun tuinen groener te maken. Door de klimaatverandering vallen er meer piekbuien en moet het regenwater sneller afgevoerd kunnen worden. Minder tegels en meer groen in de stad betekenen ook minder ‘hittestress’ en meer kansen voor planten en dieren.

Informatieve website
De nieuwe website www.lekkerinjetuin.nl ging op 1 april ook online. Hier staan tips, activiteiten en voorbeelden voor een groene tuin, dak, gevel of balkon. Ook bevat de website adviezen om regenwater op te vangen bij een hevige regenbui en hoe je met planten meer vogels, bijen en vlinders kunt aantrekken.

Meer groen en minder tegels leiden ertoe dat regenwater makkelijker in de bodem terecht komt, zo meldt de website. Het voorkomt een te grote druk op het rioolstelsel en ook wateroverlast na zomerse piekbuien.

Bron:
Waterschap Vallei en Veluwe

Watersamenwerking As50+, bestaande uit de gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd, Meierijstad, Oss, Uden en waterschap Aa en Maas, sluit aan bij de publiekscampagne van Operatie Steenbreek.

Watersamenwerking As50+ is een van de 44 regio’s in Nederland waar gemeenten en waterschap  samenwerken bij de uitvoeringstaken als het gaat om onder andere riolering, afvalwater en regenwater.

Over Watersamenwerking As50+
Frank Geenen, adviseur buitenruimte en water bij de gemeente Oss, geeft desgevraagd aan dat het doel van de Watersamenwerking As50+ is dat je als gemeente meer slagkracht hebt. ‘Door samen te werken op deze belangrijke thema’s vergroot je de veiligheid op het gebied van water en ben je minder kwetsbaar, omdat je slimmer kunt werken en daardoor ook de kosten kunt beperken. Je kunt bijvoorbeeld collectief aanbestedingen doen en als gemeente hoef je niet zes keer het wiel opnieuw uit vinden.’

Klimaatverandering
Geenen vervolgt: ‘Nu we niet meer om de klimaatverandering heen kunnen, is dit item een belangrijk onderdeel in de watervisie van Watersamenwerking As50+. We hebben het dan bijvoorbeeld over grootschalige waterveiligheid als het gaat om de rivier de Maas. Niet onbelangrijk in deze regio. Mocht bij hoogwater de dijk het begeven, dan stroomt hier het halve gebied onder water. Maar het gaat ook om kleinschalige gebieden in de openbare ruimte alsmede ook de particuliere tuin. Door aansluiting bij Operatie Steenbreek heb je als gemeente een instrument om ook de inwoners te betrekken bij het klimaatverhaal en hen het besef bij te brengen op hun verantwoordelijkheden.’

Operatie Steenbreek
In het verleden hebben er al diverse acties in de bovenstaande gemeenten met bewoners plaatsgevonden zoals een regentonnenactie, maar door aansluiting bij Operatie Steenbreek wil Watersamenwerking As50+ de activiteiten die gaan plaatsvinden grootser gaan aanpakken. Geenen: ‘De  aftrap in Oss vindt plaats in juni tijdens de ‘Week van de Natuur’ die in het teken staat van natuur en biodiversiteit in de stad. Verder hebben we diverse ideeën om te kijken hoe we samen met de inwoners acties kunnen gaan starten. We denken bijvoorbeeld aan de aanleg van proeftuinen en acties met een tuincentrum. Ook willen we de IVN- afdeling en NME-centrum nauw betrekken bij onze activiteiten. Hoe we dit allemaal concreet vorm gaan geven, wordt in de loop van dit jaar duidelijk.’

Tekst:
Roel van Dijk