stenen

VERHARDING

Hoe pijnlijk te constateren

Dat door al het asfalteren

Met betegelen en bestraten

We te weinig ruimte laten

In ieder denkbare seizoen

Voor het water en het groen

 

We bouwen bedrijven, kassen

Huizen, pleinen en terrassen

In de tuinen, klein bemeten

Wordt het groen veelal vergeten

Een regenbui met ongemakken

Kan niet in de grond wegzakken

 

We verharden in de regel

Want we kiezen voor de tegel

Bomen, struiken snel verdwenen

Zelfs rotondes die verstenen

De sponswerking zo ontnomen

Overal waar klinkers komen

 

Groen en water ingrediënten

Zijn belangrijke elementen

Dicht bij huis niet af te voeren

Langs waterdichte harde vloeren

Kies voor beplanting en gazon

Geen dode  tegels en beton

 

Nico Brantjes (dorpsdichter 2006)

Stichting Open Boek zet voor Operatie Steenbreek de beeldbank op. Deze Stichting zet zich in voor een mooie en gezonde leefomgeving. Op de leefomgeving-beeldbank sjon.nl van Stichting Open Boek tref je ruim 50.000 foto’s over diverse buiten-onderwerpen aan. Stichting Open Boek maakt speciaal foto’s voor de aangesloten gemeenten van Operatie Steenbreek. Je vindt bijvoorbeeld foto’s van particuliere (steenbreek) tuinen in de rubriek tuinen. Naast tuinen zijn ook vele andere aspecten van de leefomgeving in de gemeente gefotografeerd. Foto’s kunnen eenvoudig gevonden worden door gebruik van (meerdere) zoekwoorden. De stichting helpt graag met zoeken.

Aangezien onze samenwerking recent bekrachtigd is, zijn nog niet in alle gemeenten foto’s gemaakt. Op verzoek van een gemeente kan een reportage met voorrang gemaakt worden. Specifieke wensen kunnen dan worden ingebracht. Laat dit dan a.u.b. aan Sjon Heijenga weten (info@sjon.nl en mobiel 06 10 42 42 47).

Tarieven van digitaal geleverde foto’s
Voor toepassing op internet (lage resolutie, 100 dpi)

  • Klein A6 €10,00
  • Middel A5 €15,00
  • Groot A4 €25,00

Voor toepassing in print (hoge resolutie, 300 dpi)

  • Klein A6 €45,00
  • Middel A5 €60,00
  • Groot A4 €75,00
  • Extra groot A3 €90,00

Gemeenten die interesse hebben in foto’s kunnen tot 150 euro foto’s via Operatie Steenbreek ontvangen. Dit valt onder het lidmaatschap. Geef via info@operatiesteenbreek welke foto de voorkeur – graag de foto id doorgeven – heeft en wij zorgen ervoor dat je de foto ontvangt. Is het bedrag van 150 euro niet toereikend dan kun je ook via de site sjon.nl zelf de foto’s bestellen.

Groenvoorzieningsbedrijf Donkergroen sluit als eerste bedrijf aan bij het landelijke platform van Operatie Steenbreek. Het bedrijf draagt onder andere bij aan de campagne door haar kennis over de mogelijkheden en de meervoudige waarde van groen beschikbaar te stellen.

Het doel van Operatie Steenbreek is om bewoners en bedrijven te enthousiasmeren om hun tuin of bedrijfstuin te vergroenen. De campagne is gericht op bewustwording van de negatieve gevolgen van verstening en de positieve effecten van groen, zoals klimaatadaptatie, bescherming van biodiversiteit en het verminderen van de risico’s van wateroverlast en hittestress.

Meerwaarde van groen
Voorzitter Wout Veldstra is verheugd dat het groene bedrijfsleven gaat aansluiten bij Operatie Steenbreek: ‘Niet alleen burgers zijn verantwoordelijk voor het tegengaan van de verstening in de tuinen. Ook woningcorporaties, bedrijven en bedrijventerreinen hebben hier in onze optiek een belangrijk aandeel in. Daar gaat het om nog veel grotere oppervlaktes met verharding. Een bedrijf als Donkergroen werkt juist voor deze doelgroepen en weet precies wat daar de mogelijkheden zijn, wat de positieve effecten zijn van meer groen en wat daarbij voor de klant belangrijk is.”

Directeur Anja Kanters van Donkergroen beaamt dat volmondig: “Er is een enorme hoeveelheid onderzoek waaruit blijkt hoeveel meerwaarde groen oplevert. Voor klimaat, waterberging, biodiversiteit, maar ook voor het lichamelijk en geestelijk welzijn van mensen. Dat laatste betekent voor een woningcorporatie bijvoorbeeld tevredener huurders en minder overlast. Voor bedrijven heeft het een positief effect op de productiviteit van de medewerkers en draagt het bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen. Bovendien verhoogt het de waarde van het vastgoed.”

Hittestress
“Neem alleen al hittestress”, vervolgt Kanters. “Uit infraroodbeelden van satellieten blijkt dat binnensteden en bedrijventerreinen daar het meest mee te kampen hebben. Ze hebben veel verharding, weinig groen en zeker op bedrijventerreinen veel platte, bitumen daken. Het kan er wel 10 graden heter worden dan in het buitengebied en dat merk je in het toenemend water- en energieverbruik voor koeling en in de afnemende productiviteit van medewerkers. Met oplossingen als meer groen, minder verharding, groene daken, en zelfs materiaalkeuze kunnen wij als groensector die temperaturen aanzienlijk omlaag krijgen en dat is de reden dat wij bij Operatie Steenbreek aansluiten.”

Donkergroen, met vestigingen in heel Nederland en een hoofdkantoor in Sneek, is het eerste bedrijf dat aansluit bij het landelijk platform van Operatie Steenbreek. Daarnaast zijn er nog andere bedrijven aangesloten bij de acties die in de diverse gemeenten plaatsvinden.

 

Vandaag heeft de jury de inzendingen van de genomineerde gemeenten Alphen aan den Rijn, Eindhoven, Groningen, Laarbeek, Leeuwarden, Leiden en Utrecht beoordeeld voor de Operatie Steenbreektrofee.

De jury bestaat, onder leiding van voorzitter Wout Veldstra, uit:
– Stefan Vreugdenhil, senior beleidsmedewerker bij de Vogelbescherming;
– Rik Eweg, lector aan Van Hall Larenstein;
– Linda IJmker, projectleider IVN Gelderland en Operatie Steenbreek.

Prijsuitreiking
Op 20 september tijdens de Nationale Groendag in Krimpen aan den IJssel wordt de winnaar bekendgemaakt. Isabelle Diks, Tweede Kamerlid en ambassadeur van Operatie Steenbreek, reikt dan de prijzen uit. De winnende gemeenten ontvangt de wisseltrofee en krijgt de nodige media-aandacht.

Doel van de prijs
De Steenbreektrofee wordt dit jaar voor de tweede keer uitgereikt. Gemeenten die aangesloten zijn bij Operatie Steenbreek kunnen meedingen naar deze prijs. Het doel ervan is om de vele acties die worden uitgevoerd in deze gemeenten in samenwerking met bijvoorbeeld bewoners en bedrijfselven voor het voetlicht te brengen. De ervaring is dat dit weer veel nieuwe inzichten en inspiratie oplevert.

Den Haag
Vorig jaar won de gemeente Den Haag deze prijs. De motivatie van de jury toen om de prijs uit te reiken aan Den Haag was, omdat deze gemeente verreweg de meeste acties had uitgevoerd die tevens tot de verbeelding spraken. Een andere reden waarom de Hofstad deze prijs won, was dat zij met hun acties hadden bijgedragen om het gedachtegoed van Operatie Steenbreek onder de aandacht te krijgen van het grote publiek.