Operatie Steenbreek ondersteunt gemeenten met een activiteitenpakket waarmee bewoners en ondernemers geënthousiasmeerd worden om hun tuin te vergroenen.

Bekijk hier de nieuwe folder

Duurzaamheid is één van de vijf speerpunten in het verkiezingsprogramma van de Baarnse PvdA. Om dat onder de aandacht te brengen, organiseert de partij op 27 januari de campagneactiviteit ‘Wake up call’.

Tijdens deze dag brengt de PvdA onder andere duurzame initiatieven onder de aandacht die zij in de afgelopen periode hebben ondersteund of geïnitieerd, zoals Operatie Steenbreek en het Baarns Klimaat Akkoord.

Operatie Steenbreek
‘Baarn is sinds kort op ons initiatief aangesloten bij Operatie Steenbreek,’ legt kandidaat-raadslid Sandra Bruijstens uit. ‘Dat betekent dat de gemeente acties gaat ondernemen om inwoners te helpen en stimuleren bij het vergroenen van hun tuin. Als het aan ons ligt komt er heel snel een Baarns actieplan om de natuur en biodiversiteit in onze gemeente verder te stimuleren’.

Bron:
PvdA Baarn

Voorzitter Wout Veldstra is op 15 januari geïnterviewd bij Omroep Flevoland over het belang van Operatie Steenbreek. De aanleiding hiervoor is dat de gemeente Noordoostpolder is aangesloten bij Operatie Steenbreek.

Gemeente Leeuwarden organiseert de inspiratiemiddag ‘Samen gaan we groener’ op donderdag 8 februari 2018 van 13:00 tot 17:30 uur in de Koperen Tuin te Leeuwarden.

Door klimaatsverandering staat de biodiversiteit en waterhuishouding erg onder druk. Onderwerpen die hoog op de gemeentelijke agenda en Operatie Steenbreek staan.  Naast het openbaar groen zetten we het komende jaar in op het vergroenen van particuliere tuinen in stad en dorpen.

Wij streven naar een natuur inclusief en klimaatbestendige stad en dorpen. Daar hebben we alle bewoners en organisaties voor nodig. Doet u mee? Kom dan naar de Inspiratiemiddag Samen gaan we groener. Laat je inspireren door deskundige sprekers en boeiende workshops over de mogelijkheden voor een groen en gezonde leefomgeving. Het programma volgt half januari.
Meld je nu alvast aan door een email te sturen naar chantal.melching@leeuwarden.nl.

 

 

Vanaf 1 januari is de gemeente Kaag en Braassem deelnemer aan de landelijke publiekscampagne van Operatie Steenbreek. Het doel van deze actie is het tegengaan van de verstening in de tuin en inwoners bewust maken van de nadelige gevolgen ervan.

Wethouder Peters: “Met Operatie Steenbreek laat de gemeente zien dat er tal van mogelijkheden zijn voor een groene tuin. Ook die weinig onderhoud vergen”. De acties van Operatie Steenbreek zijn erop gericht het bewustzijn te vergroten en inwoners te ondersteunen bij de vergroening van hun tuin. In de loop van de komende jaren gaat u meer merken van de acties. Denk hierbij aan het inleveren van een stoeptegel, waar u een plantje voor terugkrijgt.

Naast Kaag en Braassem doen nog 70 andere Nederlandse gemeenten mee aan Operatie Steenbreek.

Bron:
Gemeente Kaag en Braassem

Groei&Bloei afdeling Noordoostpolder organiseert op 15 januari een avond over het halt toeroepen van verdere verstening in ons stedelijk gebied. Wethouder Poppe gaat deelname van de gemeente aan Operatie Steenbreek ondertekenen.

Poppe: “We willen minder steen en meer groen. Ik roep onze inwoners daarom op tegels in hun tuin te vervangen door een plant”. Ook het Waterschap is van de partij. Heemraad Lida Schelwald: “Samen met de inwoners willen we ons inzetten tegen de gevolgen van klimaatverandering”. De Groei&Bloei avond met stands van lokale groenleveranciers vindt plaats bij Aeres in Emmeloord, toegang is gratis.

Programma van de avond
Het programma start om 20.00 uur met een uitleg over Operatie Steenbreek. De insteek is om mensen enthousiast maken hun tuin te vergroenen. Dit is goed voor de  biodiversiteit en helpt tegen de gevolgen van klimaatverandering. Operatie Steenbreek schenkt ook aandacht aan de hoosbuien. Hier krijgen we de laatste tijd steeds meer mee te maken.  Dit regenwater moet snel worden afgevoerd om overlast te voorkomen. Inwoners  die hun tuin vergroenen leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van hun buurt.

Stel uw vragen over de tuin aan de standhouders
Na de pauze kan men de kramen met diverse lokale bedrijven bij langs gaan en vragen stellen. Er is veel kennis aanwezig over het vergroenen van de tuin,  tuinaanleg, beplantingsplannen, verzorgen van planten, enz. Ook is er een verloting van een cursus tuininrichting en diverse bonnen voor planten en advies . Voor meer informatie over Operatie Steenbreek: www.operatiesteenbreek2.w006.mi.alm.mooieserver.nl. Meer informatie over de avond staat op www.noordoostpolder.groei.nl. De avond duurt tot 22.00 uur.

Wat doen Noordoostpolder en Waterschap rond klimaatverandering?
Gemeente en Waterschap werken samen in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Dit plan gaat over de aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen. Noordoostpolder vertelt welke stappen er zijn gezet en nog moeten gebeuren. Het Waterschap is verantwoordelijk voor veiligheid, voldoende en schoon water. Door de klimaatverandering, verandert het weer in Nederland. De winters worden natter, in de zomer komen langere droogteperiodes voor en zijn de buien intenser. Samen met partijen zoals provincie Flevoland, de gemeenten en de agrarische sector, zorgen ze voor meer ruimte voor water. En ze werken graag met de inwoners aan waterbewustzijn en hoe zij zelf kunnen bijdragen aan goed waterbeheer.

Van 22 t/m 25 februari 2018 opent Brabanthallen ’s-Hertogenbosch haar deuren voor TuinIdee. Operatie Steenbreek is een van de deelnemers.

Dit jaar wil de beurs het collectief bewustzijn rondom klimaatbestendigheid, waterproblematiek en de impact van vergroening duidelijk maken bij het publiek. Dit doen ze voor kinderen op een speelse manier door inzet van activiteiten, maar ook voor de volwassen bezoeker probeert de beurs hier een duidelijk statement te maken.

Praktisch
TuinIdee is van 22 t/m 25 februari 2018 geopend van 10.00-18.00 uur.Toegangsprijs: € 12,- p.p. via de online voorverkoop (t/m 21 feb. 2018) of € 16,50 aan de kassa. Kinderen t/m 12 jaar gratis, mits onderbegeleiding van een volwassene. Kijk voor meer informatie en ticketverkoop op tuinidee.nl.