‘Steen er uit, plant er in’. Dat klinkt simpel, maar voor een succesvolle groene tuin kan de plant wel wat hulp gebruiken. De ontsteende grond is namelijk arm.

Het steendek en het arme witzand dat daarbij gebruikt wordt hebben de natuurlijke processen van de grond belemmerd. Helemaal doods is het gelukkig niet. Bij het verwijderen van de stenen kom je  wormen, pissebedden en tal van beestjes tegen. Die beestjes (de meeste zijn microscopisch klein) zijn nodig om de grond vruchtbaar te maken. Hoe meer beestjes, hoe beter. Daarvoor moet je ze te eten geven. Ze eten dood plantaardig materiaal zoals compost. Werk de compost ongeveer een spa diep door de grond en de grond komt weer tot leven. De beestjes en andere natuurlijke processen doen hun werk, voedingsstoffen komen vrij, de planten nemen het op en gaan groeien en bloeien. Herstel van de bodem gaat best snel en ieder jaar zie je meer resultaat in je groene oase. Blijf de bodem te eten geven, door bijvoorbeeld jaarlijks een strooisellaag (mulchen) tussen de planten te leggen. Het bodemleven werkt dat van nature zelf dieper de grond in.

Succes met je ontsteende groene tuin!

Tekst en beeld: Sjon Heijenga 

Voor haar afstuderen (master Industrial Ecology) heeft Sara Reijnders onderzoek gedaan naar de redenen die mensen hebben voor het niet vergroenen van de tuin. Zij heeft hierbij specifiek gekeken naar de groep tuineigenaren die een grijze tuin heeft, maar eigenlijk een groenere tuin wil.

Uit haar onderzoek blijkt dat er veel verschillende en ook vaak meerdere redenen zijn voor het niet vergroenen van de tuin. Opvallend is dat veel mensen de perceptie hebben dat verharding nodig is voor de manier waarop zij de tuin willen gebruiken.

Voor meer resultaten en de aanbevelingen kunt u de gehele scriptie of de Nederlandse samenvatting lezen. Vragen n.a.v. de scriptie beantwoort Reijnders graag  Sara.reijnders@gmail.com

Vanavond vindt om 20.00 uur de aftrap plaats van Operatie Steenbreek in Zeist. Tijdens de bijeenkomst van Samen Duurzaam Zeist met als onderwerp “natuur en landschap” gaat het over wat inwoners kunnen doen om de biodiversiteit te vergroten, tuinen natuurvriendelijker te maken en om wateroverlast te voorkomen. Operatie Steenbreek kan mensen inspireren en helpen om zelf of met elkaar maatregelen te nemen om de eigen omgeving groener, duurzamer en gezonder te maken.

De avond opent met een lezing van Hiltrud Pötz, oprichter van Atelier Groenblauw. Zij gaat in op het belang van een duurzame, klimaat- en toekomstbestendige leefomgeving en wat mensen  daar zelf in kunnen betekenen. Daarna is het aan de aanwezigen: zij gaan in groepjes aan de slag om initiatieven en ideeën uit te werken naar plannen en activiteiten.

Steun in de rug
Samen Duurzaam Zeist herkent zich in de doelstellingen en ambities van Operatie Steenbreek en ziet de operatie als een steun in de rug om aan de slag te gaan om onze wijken en dorpen groener, natuurlijker, gezonder en duurzamer te maken.

Bron:
Regioonline.nl

Gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd, Meierijstad, Oss en Uden hebben zich samen met Waterschap Aa en Maas recent aangesloten bij de landelijke publiekscampagne van Operatie Steenbreek. Op woensdag 7 gaven de betrokken wethouders gezamenlijk het startsein voor deze campagne in de regio.

Met de actie Operatie Steenbreek gaan gemeente Bernheze, Boekel, Landerd, Meierijstad, Oss en Uden samen met Waterschap Aa en Maas zich richten op eigenaren van particuliere tuinen en bedrijfstuinen. Als je je bedenkt dat gemiddeld 40 procent van de stedelijke oppervlakte in bezit is van particulieren, ligt daar een enorme uitdaging. Zeker gezien de trend dat tuinen grotendeels of geheel verhard zijn. Wanneer inwoners inzien wat de consequenties daarvan zijn en wat de positieve gevolgen zijn van meer groen in de tuin, levert dat voor zowel gemeenten als bewoners een win-winsituatie op.

Tijd voor actie
Iedereen kan in eigen tuin aan de slag om tegels te verwijderen en planten erin te zetten. Alle beetjes helpen. Met Operatie Steenbreek gaan de bovenstaande gemeenten de komende jaren laten zien dat er tal van mogelijkheden zijn voor een groene tuin. Ook die weinig onderhoud vergen. De acties in het kader van Operatie Steenbreek zijn er dus op gericht om het bewustzijn te vergroten en bewoners te ondersteunen bij de vergroening van hun tuin. Er komen volop mogelijkheden om samen met buurtgenoten aan de slag te gaan want vele handen maken licht werk. De plannen voor specifieke acties worden momenteel uitgewerkt en via de gemeentelijke publicaties over Operatie Steenbreek blijf je op de hoogte.

Download de uitnodiging

De gemeente gaat samen met bewoners die dat willen geveltuintjes aanleggen in de Eerste en Tweede Spoorstraat in Kostverloren.

In de straten worden kabels en leidingen aangelegd en vervangen en veel bewoners hebben al een geveltuintje, dat na de werkzaamheden in samenwerking met de gemeente opnieuw wordt aangelegd. Maar ook bewoners die nog geen geveltuintje hebben kunnen een afspraak maken voor de aanleg van een geveltuintje. Binnenkort bellen ambtenaren bij iedereen in de buurt aan om hierover afspraken te maken.

 

Op 22 februari organiseert gemeente Noordwijk, namens de gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijkerhout en Teylingen een regiobijeenkomst over de actie Operatie Steenbreek – Bollenstreek.

Tuinarchitecten, hoveniers, tuincentra en groenvoorzieners worden uitgenodigd om kennis te maken met de publiekscampagne. Lees hier het programma.

Vorig jaar ging een enthousiaste groep mensen aan de slag om acties te bedenken om de tuinen in de gemeente Ede groener te maken. Op dinsdag 20 februari worden deze acties gepresenteerd. Inwoners uit Ede zijn dan ook van harte welkom bij deze bijeenkomst.

Ede sluit hiermee aan bij de landelijke Operatie Steenbreek. Want meer groen en minder verharding in de tuinen is goed voor mens en dier. Met de acties willen de initiatiefnemers bewoners motiveren tegels uit hun tuin te halen. Een tipje van de sluier voor wat betreft de acties: tegel eruit, plant erin, voorbeeldtuinen en een workshop ‘De levende tuin’.

Denk mee over de acties
Bent u benieuwd naar de acties of heeft u zelf nog leuke ideeën? U bent op dinsdag 20 februari om 19.15 uur welkom in het Raadhuis, Bergstraat 4 in Ede.

Gemeente Bergen op Zoom werkt in het kader van ‘tegel eruit, plantje erin’ actief mee om de stad groener te maken. Inwoners kunnen via de website een geveltuin aanvragen. De gemeente controleert je aanvraag en geeft groen licht. Ook staan hier duidelijk de eisen van een geveltuin omschreven.

Als je in de binnenstad woont, gaat de gemeente nog een stapje verder: Om het aanzien van de binnenstad te waarborgen komen ze zelf de geveltuin aanleggen. Je zult hem wel zelf bij moeten houden.

Om inspiratie op te doen kunnen inwoners van Bergen op Zoom  op ‘indebuurt’ kijken naar vijf leuke geveltuinen in Bergen op Zoom.

Vrijdag 2 februari 2018 was Operatie Steenbreek Papendrecht aanwezig op basisschool De Kameleon. Aanleiding was de start van het Waterproject ‘De veilige stad’. Voor de groepen 6, 7 en 8 stond er o.a. een les over klimaatadaptatie op het programma.

De leerlingen kregen een demonstratie met de watertafel. Na het simuleren van een heftige regenbui gingen ze op zoek naar manieren de stad klimaat adaptiever in te richten. De demonstratie werd enthousiast ontvangen door de leerlingen en de docenten.

Op donderdagavond 22 februari is de feestelijke afsluiting van de Waterweek. Het moment waarop de leerlingen hetgeen ze gemaakt en geleerd hebben laten zien aan ouders en wijkbewoners. Naast zang en dans staat er deze avond ook weer een Steenbreek operatie op het programma.

Er zijn volop mogelijkheden om aan de slag te gaan, alleen of samen. Je staat er niet alleen voor. Bekijk deze flyer Operatie Steenbreek voor hulp en advies.