Op 20 september aanstaande, tijdens de Nationale Groendag in Den Haag, wordt de winnaar van de Steenbreektrofee bekendgemaakt. 

Alle deelnemende gemeenten aan Operatie Steenbreek kunnen meedingen naar deze prijs. De grootte van het project is niet doorslaggevend voor de prijs. We zijn op zoek naar innovatieve voorbeelden die laten zien waar Operatie Steenbreek voor staat, namelijk initiatieven die een antwoord bieden op:

 • Het stimuleren van de biodiversiteit;
 • Het ontstenen van de tuinen;
 • Een positieve bijdrage leveren aan klimaatverandering;
 • Tot slot moet het project / initiatief een stimulerende werking hebben op derden.

De jury beoordeelt de inzendingen op bovenstaande onderwerpen alsmede op:

 • In hoeverre is er sprake van een integrale benadering: dus van een gelijkwaardige aandacht voor ecologie, klimaat, gezondheid en omgevingskwaliteit;
 • Participatie van de bewoners is het voornaamste instrument om draagvlak bij de mensen te bereiken;
 • In hoeverre is de groensector betrokken bij de acties;
 • Creativiteit van de mensen en de opgezette acties.

Wat wint u met deze prijs?
Allereerst ontvangt u de wisseltrofee van Operatie Steenbreek en krijgt u de nodige media-aandacht. Naast perscommunicatie verschijnt er in het magazine Vitale Groene Stad een uitgebreid artikel over het winnende project.

Aanmoedigingsprijs
Indien de jury van mening is dat een gemeente op de goede weg is, kan worden besloten om een aanmoedigingsprijs uit te reiken

Jury
De jury bestaat, onder leiding van voorzitter Wout Veldstra, uit:

 • Carien van Boxtel, Nederlandse Tuinenstichting;
 • Imra Klein, Van Hall Larenstein;
 • Flip van Leeuwen, Groei &Bloei.

Graag verzoeken wij u vóór maandag 13 augustus dit formulier in te vullen en retour te sturen naar info@operatiesteenbreek.nl. Als er vragen zijn, kunt u contact met Roel van Dijk opnemen.

Vorige winnaars
In 2017 won de gemeente Leeuwarden de Steenbreektrofee en won de gemeente Alphen aan den Rijn de aanmoedigingsprijs. In 2016 won de gemeente Den Haag deze prijs.

Het voorjaar is begonnen en de zon laat zich steeds vaker zien. Voor veel mensen aanleiding om hun voor- of achtertuin eens flink onder handen te nemen. Maar wie een beetje om zich heen kijkt ziet dat het groen in deze tuinen vaak ver te vinden is. En die volledig betegelde tuinen zijn allerminst goed voor ons.

Afgelopen zaterdag schonk  tv-programma Kassa aandacht aan Operatie Steenbreek. Bekijk hier het fragment.

Het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden heeft een subsidieregeling vastgesteld voor groenere tuinen. Aanleiding is het initiatiefvoorstel ‘Groene Stad en dorpen’ van de gemeenteraad waarmee zij tot 2020 zo’n 150 tuinen willen ontstenen en vergroenen.

De subsidie geldt ook voor het aanbrengen van groene wanden en voor groene daken die niet in aanmerking komen voor andere subsidies. Bewoners kunnen zich aanmelden via het registratieformulier.

Samen gaan we groener
Onder het motto ‘Samen gaan we groener’ willen we werken aan een groene en gezonde leefomgeving. Groen kent vele voordelen. Het geeft afkoeling in de zomer, houdt het water vast in natte perioden en geeft het water af in droge tijden. Ook is een groene leefomgeving goed voor de mentale en fysieke gezondheid en zorgen verschillende soorten groen voor een verrijking van de biodiversiteit. Van het totale groen in de gemeente Leeuwarden bestaat ongeveer de helft uit particuliere tuinen. Deze tuinen zijn in een rap tempo aan het verstenen met alle nadelige gevolgen van dien. Met de subsidie verwacht de gemeente deze ontwikkeling een positieve wending te kunnen geven.

Bron:
Gemeente Leeuwarden

Afgelopen zaterdag startte Operatie Steenbreek in Ede. Een middag waar bezoekers informatie kregen over het vergroenen van hun tuin. Er was veel te zien en de bezoekers kregen praktische informatie mee. Ook lieten mensen een schetsontwerp maken voor een groene tuin. Een reactie: “Eerst wilde ik mijn tuin betegelen maar nu ik hoorde van Operatie Steenbreek ga ik het anders aanpakken.”

Ook vanuit de gemeente was er veel belangstelling voor de start van Operatie Steenbreek.  De raadsleden Ellen Out en Peter Jansen onthulden het waterhuis samen met de makers. Het waterhuis laat zien hoe je water kan opvangen in je tuin. Met onder andere meer groen, halfverharding, een wadi, een regenton en een goot. Het waterhuis is mobiel verplaatsbaar en komt op verschillende plekken in Ede te staan. Het waterhuis laat concrete oplossingen voor de opvang van water in de tuin zien. Het waterhuis is bedacht en uitgevoerd door twee kerngroepleden van Operatie Steenbreek.

Officieel moment
Na de onthulling van het waterhuis was er een officieel moment met de wethouder Leon Meijer. Hij  haalde een steen uit de tuin en plantte een klimplant. “Tegel eruit en plant erin”. Daarbij benadrukte hij dat de gemeente graag wil meewerken aan het vergroenen van de tuinen in Ede.

Voor wie 14 april niet is geweest……….. Operatie Steenbreek gaat rond langs andere tuincentra. Zaterdag 19 mei bij Tuincentrum Harkes. Het thema is dan bijvriendelijke eenjarige planten. En op zaterdag 16 juni  bij Tuincentrum van de Lagemaat. Daar krijgt u info over de eetbare tuin.

Van een vogelbadje tot een grote vijver, een saaie tuin komt pas echt tot leven door water. Bij Steenbreek-deelnemers komt de nieuwe aanplant tot bloei door het regenwater dat voorheen ongebruikt afstroomde en alleen maar overlast veroorzaakte. Maar je kunt nog veel meer met water doen.

Met hulp van je dak kun je extra water verzamelen. Koppel je regenpijp af. Met een afkoppelsteen onder de pijp vloeit het water je tuin in. Je kunt het water bijvoorbeeld ook naar een laagte leiden, waar het rustig de grond in kan trekken en waar het op een natuurlijke manier het grondwater aanvult. Op die plek kun je mooi planten neerzetten die van nattigheid houden. Of je laat het water in een echte vijver lopen waar het waterpeil mag stijgen. Een vijver met mooie waterplanten trekt snel veel dieren aan. Het is een lust voor het oog en een bron van rust.

Steenbreek-Beeldbank
Bovenstaande tekst is geschreven door Sjon Heijenga. Sjon verzorgt de Steenbreek-Beeldbank.
Ieder jaar kunt u voor € 150,- aan foto’s gratis afnemen. Wij hebben al in beeld gebracht wat u wilt laten zien. Met de juiste foto kunt u uw verhaal duidelijker en sterker maken.
U vindt de beelden op www.sjon.nl. Onder het kopje ‘Operatie Steenbreek’ kunt u zich oriënteren. En met het handige zoekmenu vindt u makkelijk de weg. Wij hebben in een deel van de aangesloten gemeenten al een reportage gemaakt. In alle gemeenten worden reportages gemaakt. Maak uw wensen bekend en uw gemeente wordt met voorrang gefotografeerd, precies zoals u het wilt. Schakel voor meer informatie en hulp bij het zoeken onze enthousiaste Steenbreekster in: willy@stichtingopenboek.nl, tel. 06-10424247.

 

Vorig jaar heeft de gemeente Boxtel de deelnameovereenkomst van Operatie Steenbreek ondertekend. Zij willen hiermee graag iedereen enthousiast maken om de eigen tuin te vergroenen. Burgers die hun tuin vergroenen doen een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van hun buurt.

Sinds de ondertekening van de deelnameovereenkomst zijn enthousiaste vrijwilligers aan de slag gegaan om te kijken welke acties binnen onze gemeente mogelijk zijn. Zaterdag 21 april vindt de eerste actie van de Werkgroep Operatie Steenbreek Boxtel plaats. Die dag organiseert de werkgroep van 11.00 tot 15.00 uur bij Winkelcentrum Selissenwal een infomarkt. Op deze dag brengen verschillende samenwerkingspartners zoals het Waterschap De Dommel, Woonstichting Sint Joseph, Tuincentrum Boxtel en natuurlijk de Werkgroep zelf de nadelige gevolgen van verstening onder de aandacht.

Lever een tegel in voor een tuinplant
Doel van de infomarkt is om inwoners bewust te maken van de gevolgen van verstening. Het verstenen heeft namelijk aantoonbare gevolgen voor de kwaliteit van onze leefomgeving. Meer groen in de tuin vermindert wateroverlast en helpt hittestress tijdens warmere en drogere perioden te voorkomen. Inwoners kunnen zaterdag 21 april tijdens de infomarkt een tegel of een steen uit de eigen tuin inleveren voor een tuinplant. Zo werken we mee aan meer groene tuinen en zijn we beter voorbereid op nattere en warmere perioden.

Het voorjaar staat voor de deur! Gaat u in de tuin aan de slag? Met deze tips van Operatie Steenbreek Haarlem tovert u een grijze tegeltuin in 4 stappen om tot een kleine stadsoase. Door (een paar) tegels te vervangen door planten, ziet uw tuin er niet alleen een stuk groener uit. U helpt zo ook vogels, insecten en egels te overleven. En een groene tuin helpt om wateroverlast en hittestress te voorkomen.

Het klimaat verandert. Ook in Haarlem merken we steeds meer van de gevolgen. Het aantal extreme hoosbuien blijft de komende decennia toenemen. En in de zomer zullen we vaker last krijgen van lange perioden van hitte en droogte. Als we nu maatregelen nemen, kunnen we er als stad voor zorgen dat deze extreme weersomstandigheden niet tot wateroverlast en (gezondheids)schade leiden. Hoe? Dat is heel simpel: tegels d’r uit, planten erin! En dat hoeft helemaal niet veel tijd of geld te kosten.

Stap 1: onderzoek de mogelijkheden

Voordat u aan de slag gaat, is het slim om voor uzelf deze 4 vragen te beantwoorden. Ligt mijn tuin het grootste deel van de dag in de volle zon, in de schaduw of is er sprake van halfschaduw? Wat voor grond ligt er onder mijn terrastegels? Hoeveel tijd wil ik besteden aan het onderhoud van mijn tuin? En: wat is mijn budget?

Stap 2: maak een plan

Als u uw eigen wensen en mogelijkheden in kaart heeft, kunt u een beplantingsplan maken. Door de juiste, onderhoudsarme planten te kiezen, kunt u uzelf een hoop tijd en moeite besparen. Denk bijvoorbeeld aan ooievaarsbek in een zonnige tuin, klimop in een schaduwrijke tuin of maagdenpalm in de halfschaduw. Bent u bang voor onkruid? Werk dan met bodembedekkers! Wilt u iets voor de natuur doen? Vraag dan bij het tuincentrum nadrukkelijk om bij- en insectvriendelijke planten.

Stap 3: tegels eruit

Bepaal hoeveel tegels u wilt vervangen door planten. Het helpt om hierbij een plattegrond te maken van uw tuin. Wrik vervolgens de tegels met een grote schep los. Plaats een paar verwijderde tegels verticaal terug en maak een opstaand randje. Zo blijft de resterende bestrating wel ‘opgesloten’. Haal ongeveer 30 centimeter terraszand weg en vul de geul met tuinaarde en compost.

Stap 4: planten erin!

Zet de uitgekozen planten in de aarde. Graaf voor elke plant een apart gat. Haal de potjes van de planten en dompel de wortels voorzichtig onder in water. Zet de plant even diep in de grond als deze in de pot stond. Druk de grond rondom de plant stevig aan. Als u alles netjes heeft geëgaliseerd, kunt u de planten nog een keer water geven.

Tip!

Op woensdagmiddag kunt u in de Haarlemmer Kweektuin terecht bij het gratis groen-in-de-stad-spreekuur van NME Haarlem en Steenbreek023. Wilt u weten hoe u uw tuin het beste groen en duurzaam kunt inrichten en onderhouden? Stel uw vraag aan hovenier Arjan de Pater of maak een afspraak via adepater@haarlem.nl.

Kijk voor meer tips voor een groenere tuin op www.steenbreek023.nl.

Haal een tegel uit je tuin en lever die zaterdag 21 april in bij de winkels van Welkoop, Praxis of Ranzijn in de Zaanstreek. In ruil voor die tegel krijg je een gratis vaste plant. Met meer groen in de tuin zijn we beter voorbereid op nattere en warmere perioden.

Om de Zaanstreek gezamenlijk groener te maken organiseren de gemeente Zaanstad en stichting Duurzaan de actie Tegel eruit, Plant erin. De winkels Welkoop Wormerveer, Praxis Wormerveer, Praxis Zaandam en Ranzijn in Zaandam werken mee aan de actie.

Op zaterdag 21 april 2018 kunnen bewoners bij deze winkels een tegel inleveren en ontvangen ze voor deze tegel een gratis vaste plant. Voor de actie geldt 1 gratis plant per woning en op=op. Meer tegels inleveren mag wel.

Beter voorbereid
“Met meer groen in de tuin zijn we beter voorbereid op nattere en warmere perioden”, zegt Leny Vissers-Koopman, wethouder Openbare Ruimte van Zaanstad. “De gemeente stimuleert bedrijven en particulieren om hun omgeving te vergroenen en bestendig tegen water te maken. We kijken ook naar de inrichting om wateroverlast te beperken. Gezamenlijk werken we aan een klimaatbestendige stad.”

Meer informatie

Bron:
Duurzaan