Tijdens de GOED groencampagne ‘Tegel eruit, Plant erin’ zijn 26.943 tuintegels en 30.000 klinkers uit Leidse straten en tuinen ingeruild voor bij- en vlindervriendelijke planten. De gemeente Leiden is aangesloten bij Operatie Steenbreek, die zich landelijk inzet voor meer groen en biodiversiteit in tuinen en openbare ruimte van steden.

Jaarlijks organiseert ‘Leiden gaat GOED’ een actie om Leidse bewoners te stimuleren om tegels uit tuinen te verwijderen en planten te plaatsen of bijvoorbeeld geveltuintjes en groene daken aan te leggen. De afgelopen drie maanden zijn er in Leiden meerdere acties en activiteiten georganiseerd voor bewoners. Bijvoorbeeld de ‘Tuinman&Tuinman komen naar u toe’ wijkactie: en de workshop ‘Schets je tuin’. Initiatieven van bewoners zelf leverden ruim 4.000 tegels op. In de openbare ruimte werd in Leiden zo’n 2.500 vierkante meter vergroend, goed voor ruim 20.000 tegels en 30.000 klinkers.

Leiden groener
Wethouder Martine Leewis (Duurzaamheid): “Samen met bewoners, stadspartners en corporaties hebben we ook dit jaar weer zoveel mogelijk tuinen, gevels, balkons en terrassen groener gemaakt. En dat is hard nodig, want we krijgen vaker te maken met hevige regenbuien. Een groene stad vangt water beter op, zorgt voor verkoeling in de zomer en biedt een fijne woonplek voor bijen, insecten, kleine dieren en vogels. Ook zorgt groen voor schonere lucht en dat is goed voor onze gezondheid. Daarom maken we Leiden groener!”

Samenwerking met corporaties
Woningcorporaties gingen met hun huurders aan de slag om tuinen en straten meer te vergroenen. Leiden gaat GOED werkte dit seizoen samen met Portaal om het recent opgeleverde appartementen-complex Oosterhof te vergroenen. Met Ons Doel werd het 100-jarige bestaan gevierd en deelden Tuinman&Tuinman honderd planten uit in de Zeeheldenbuurt in ruil voor een tegel uit de tuin.

Tuinmetamorfose door Tv tuinman
Wijkbewoners van Noorderkwartier Oost met goede ideeën om hun buren te overtuigen ook de tuin te vergroenen, konden een tuinmetamorfose inclusief aanleg winnen. Meer ruimte voor groen in tuinen en straten is één van de oplossingen om de waterproblematiek in deze wijk te verminderen. De nieuwe tuinen voor de 3 prijswinnaars worden in augustus ontworpen en daarna aangelegd door tv-tuinman Lodewijk Hoekstra.

Groen belangrijk voor mens en dier
Meer groen en een grotere verscheidenheid in planten is belangrijk voor kleine dieren, bijen, vlinders en andere insecten en voor ons. Bomen en planten filteren fijnstof uit de lucht. Tijdens hevige regenbuien kan water via de tegels niet in de bodem zakken en wordt via het rioolstelsel afgevoerd. Het riool kan veel water ineens niet aan, waardoor wateroverlast kan ontstaan. Bomen en planten zorgen er voor dat er minder water via het riool hoeft te worden afgevoerd. In warme perioden verdampen bomen en planten bovendien water, wat verkoeling biedt. Ook volgend jaar organiseert de gemeente Leiden in het kader van Operatie Steenbreek een actie om nog meer tegels te vervangen door groen.

Steeds vaker is er wateroverlast op straat. Dit komt onder andere omdat de putten de hoeveelheid hemelwater niet meer aan kunnen. Groene tuinen kunnen bijdragen aan een betere afwatering bij hevige regenbuien. De gemeente Westland heeft zich daarom aangesloten bij de landelijke Operatie Steenbreek met als doel tuinen groener maken.

Op woensdag 20 juni konden inwoners tuintegels inruilen voor gratis planten. De planten zijn biologisch gekweekte vaste planten. Een hovenier was eveneens aanwezig om  alle  tuinvragen te beantwoorden.

Om te voorkomen dat de planten snel vergeven zijn, golden er een aantal afspraken. Dit waren:

Standaard formaat tegels= 30 x 30 cm

1 t/m 20 tegels: 1 vaste plant per tegel

20 t/m 50 tegels: 1 vaste plant per 2 tegels

50 t/m 100 tegels: 1 vaste plant per 4 tegels

meer dan 100 tegels: aantal planten in overleg

Operatie steenbreek
De landelijke stichting ‘Operatie Steenbreek’ wil bewoners en ondernemers enthousiasmeren om hun tuin of bedrijfsomgeving te vergroenen. Zij brengt met deze campagne ook de negatieve gevolgen van verstening onder de aandacht; door veelvuldig gebruik van tegels kan het regenwater moeilijk weg, is er meer wateroverlast en warmt de omgeving op. Meer planten in de tuin betekent ook een betere bescherming van de biodiversiteit en meer afwisseling in het straatbeeld, minder wateroverlast en minder opwarming van stedelijke gebieden. Operatie Steenbreek wil de verstening een halt toeroepen en terugdringen. De gemeente Westland is sinds 1 oktober lid van Operatie Steenbreek. Bij Operatie Steenbreek Westland werken de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Delfland en de gemeente Westland samen om tot een groener Westland te komen.

Bron:
Gemeente Westland

Met de campagne Operatie Steenbreek wil de gemeente Utrechtse Heuvelrug iedereen enthousiast maken om hun tuin te vergroenen in plaats van te verstenen. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is hier ook groot voorstander van. Het waterschap ondervindt de gevolgen van extreem weer en bereidt zich daarop voor. Waarom vindt het Waterschap vergroenen belangrijk? En hoe kunnen de inwoners van Utrechtse Heuvelrug een steentje bijdragen aan het voorkomen van wateroverlast en droogte?

Hoosbuien waren de afgelopen periode vaak in het nieuws: ‘straten blank door noodweer’, ‘wolkbreuk zorgt voor ondergelopen huizen’ en ‘dode vissen door overstort’. De voorspelling is dat er in de toekomst steeds meer en heftigere buien vallen. Bij een flinke hoosbui valt zo veel regen in korte tijd dat de riolering het niet meer aan kan. Het regenwater kan ook niet in de grond wegzakken, vanwege bebouwing en bestrating. Het blijft tijdelijk op straat staan en kan voor schade zorgen, of in ieder geval tot ongemak leiden. Naast water op straat treden bij een hoosbui ook de overstorten in werking, de nooduitlaten van het rioolstelsel. Daarbij komt ongezuiverd rioolwater direct in het oppervlaktewater terecht. Dit zorgt voor stinkende sloten en soms zelfs tot dode vissen, vanwege zuurstofgebrek. Het Waterschap vindt schoon en gezond water belangrijk en wil overstorten zoveel mogelijk voorkomen. Door eenvoudige maatregelen zoals ‘tegel eruit, plant erin’ helpt u mee aan minder regenwater in het riool. Hierdoor stroomt het riool minder snel over. Het lijkt een kleine stap, maar alle beetjes helpen.

Benutten schoon regenwater
In veel woonwijken zijn de regenpijpen van de huizen en straten aangesloten op de gemengd riolering. Dit betekent dat het regenwater samen met het afvalwater naar de rioolwaterzuivering van het Waterschap gaat. Het kost veel energie al dat water naar de zuivering te pompen en schoon te maken. Ongeveer een derde van de jaarlijkse zuiveringskosten wordt veroorzaakt door regenwater. Bovendien werkt de zuivering minder goed doordat regenwater het afvalwater verdunt. Vaak is het helemaal niet nodig om het regenwater naar de zuivering af te voeren, omdat het schoon genoeg is om in de bodem te infiltreren. Hoe minder regenwater er naar de zuivering gaat, hoe beter. Sterker nog: juist op de Heuvelrug is het beter het regenwater vast te houden en zo schade door droogte te voorkomen. Het water van het dak kan bijvoorbeeld prima gebruikt worden in de tuin, door de regenpijp af te koppelen van het riool.

Verantwoordelijk op eigen terrein
Regen valt overal en is van iedereen. En als er heel veel regen valt, heeft iedereen er last van. Op eigen terrein zijn huiseigenaren zelf verantwoordelijk voor hun regenwater. De bodem van de Utrechtse Heuvelrug bestaat uit zand en is goed waterdoorlatend. Dit is ideaal om regenwater op te vangen. Door minder tegels en meer planten, kan het regenwater beter in de bodem wegzakken en het grondwater aanvullen. Bovendien zorgt groen voor verkoeling op hete dagen en biedt het ruimte aan vogels en andere dieren. Het Waterschap wil samen met inwoners, ondernemers en de gemeente een fijne, gezonde en klimaatbestendige omgeving creëren. Een groot deel van het oppervlak is particulier terrein. Dus iedereen kan zijn steentje bijdragen – of liever gezegd, eruit halen.

Meer informatie:
Tips om de tuin watervriendelijk te maken op: www.destichtserijnlanden.nl/tuin.
Subsidiemogelijkmogelijkheid www.destichtserijnlanden.nl/blauwinitiatief.

Bron:
Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Cultureel evenement Music, Art & Lemonade liet de Markt in Papendrecht van woensdag 13 tot en met zondag 17 juni bruisen met een loungehoek, exposities, verassende en gevarieerde optredens, concerten en allerlei gratis workshops, waaronder een over Operatie Steenbreek.

Fruitteeltbedrijf De Heerlijkheid van Papendrecht en Operatie Steenbreek maakten met een speciale  zomerse workshop Papendrechtertjes enthousiast om hun tuin groener te maken, bij te dragen aan het klimaat en een gezonde samenleving. Te veel bestrating in tuinen zorgt namelijk tijdens hoosbuien voor problemen en verhoging van de tempartuur. Daarnaast zijn groene tuinen aantrekkelijk voor bijen.

Ruim 150 kinderen plantten op de Markt hun eigen aardbeienplantje, nadat ze het potje eerst feestelijk versierden (zie foto). Al binnen enkele weken kunnen ze het plantje in de tuin of op het balkon zetten en de eerste aardbeien oogsten. Niet alleen helpen de kinderen de natuur hiermee een handje, ze vonden het vooral ook erg leuk om te doen.

Hier zijn vogels en vlinders vrij

de egel heeft z’n eigen plek

en vissen glinsteren in de vijver.

Niemand heeft hier haast.

 

Bijen zoemen in de vlinderboom

kikkers zwemmen en de salamander,

schrander steekt hij zijn hoofd omhoog.

Niemand heeft hier haast.

 

Een libelle schittert in het licht

de bidsprinkhaan vraagt om vrede

voor de geplaagde mensensoort.

Niemand heeft hier haast.

In de boomkruin een zuchtje wind

ruisend blad en de bamboe buigt.

 

Henri de Kat

Op verschillende plaatsen in Nijmegen werden woensdagmiddag 13 juni zogenaamde kennistafels georganiseerd door stichting Operatie Steenbreek. Deze stichting wil ervoor zorgen dat er meer groen in tuinen komt, zodat, wanneer het regent, niet al het water in de tuin blijft staan. Daarom organiseert de stichting twee keer per jaar ontstenings- en vergroeningsacties, en op 13 juni gingen wethouder Tiemens van de gemeente Nijmegen en weervrouw Margot Ribberink aan het werk. In een Nijmeegse tuin maakten tegels plaats voor groen.

Afgelopen zaterdag was het weer zover, de Open kwekerijdag in de Greenport.  Nu was het in de Berkenbroek op de grens van Boskoop en Reeuwijk. Ruim 5000 bezoekers waren belangstellend naar het reilen en zeilen op de kwekerij.

Ook de Steenbreekinzending van de gemeente Alphen aan den Rijn en IVN werd druk bezocht. Ruim 1000 bezoekers lieten zich informeren over de operatie steenbreek en het belang van de insecten voor mens en sierteelt.

Onlangs zijn vijftig ‘Green-kaarten’ door de brievenbus van betegelde voortuinen in de Doornenbuurt en in de Schilderswijk in Krimpen aan den IJssel gevallen. Hierin werd asiel gevraagd voor een ‘SteenbreekStruik’.

Op de actiedag zaterdag 9 juni kwam actiegroep Steenbreek langs, met aarde en vogel- & bijenlokkende heesters, bij alle adressen die een kaart hadden ontvangen. Bij deze adressen werd aangebeld en werd geprobeerd, na overleg uiteraard, om uit de voortuinen een paar stenen en zand te halen om daar vervolgens nieuwe aarde en de ‘SteenbreekStruik’ te planten. Jacqueline Veltman van Steenbreek Krimpen aan den IJssel: “Uiteindelijk hebben we in veertien voortuinen een ‘Steenbreekstruik’ gepland. Tevens kregen de inwoners van deze tuinen goede aarde, een bodemverbeteringsmiddel en enkele regenwormen.”

Doel
Het doel van deze korte eenmalig actie is meer bekendheid te geven aan Operatie Steenbreek en, belangrijker, te werken aan een groter bewustzijn bij de bewoners van Krimpen aan den IJssel over het belang van een tuin met meer groen en minder stenen. Dit heeft namelijk vele voordelen waarvan de twee belangrijkste zijn: het vergroten van de biodiversiteit en de bufferfunctie voor het regenwater.

Deze actie werd gesteund door de gemeente Krimpen aan den IJssel, het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en de woningbouwvereniging Qua wonen. Uitvoering: Werkgroep Steenbreek Krimpen aan den IJssel.

Recent startte een nieuw tv-seizoen van de serie ‘GoudGroen’, over Stadjers –en dit jaar ook Tenboersters- die goed bezig zijn met tuin, woning en voedsel.

Vrijwel iedere aflevering maken we samen met tuineigenaren een mooie groene, bloeiende tuin van hun tegeltuin. OOGTV spreekt met huiseigenaren die energiebesparende- of opwekkende maatregelen aan hun woning hebben toegepast. En ze laten prachtige initiatieven zien van mensen, die duurzaam met voedsel omgaan. Ter inspiratie, maar ook gewoon om te weten wat er allemaal voor geweldige dingen gebeuren in je eigen stad en ommeland. De 10-delige tv-serie GoudGroen is vanaf maandag 21 mei iedere week te zien bij OOGTV vanaf 17.30 uur, en wordt ieder half uur herhaald.

Wijkbedrijf Selwerd
Aflevering 1 gaat over Wijkbedrijf Selwerd. Actieve buurtbewoners en professionals hebben zich aan de Bottelroosstraat gesetteld in een voormalig schoolgebouw. Wijkbewoners werken daar samen hun ideeën uit voor hun eigen wijk. Zo is er het project ‘Sunny Selwerd’, waarbij vrijwilligers de voortuinen opknappen van mensen die het om de een of andere reden zelf niet kunnen. Daar knapt de wijk van op. Basisschoolleerlingen van De Wegwijzer planten bloemen rond boomspiegels op de trottoirs rond de school. De buurtconciërge onderhoudt contact met de wijkbewoners en weet zodoende wat er speelt. Onderweg ruimt hij regelmatig samen met anderen het zwerfvuil op. Er rijden kleine elektrische buurttaxi’s, die mensen die slecht ter been zijn binnen de wijk vervoeren naar sportclub, winkelcentrum, dokter, begraafplaats, etc. Een multiculturele cateraarster en tosticaravan hebben ondertussen een vaste plek op het bij het Wijkbedrijf. Er wordt een buurtmoes- en kruidentuin aangelegd en elders in de wijk bouwt  woningcorporatie Patrimonium een gasloos seniorencomplex.

Groene tuinen
Veel inwoners in de stad betegelen hun tuin. Onze tuinen beslaan meer dan de helft van het oppervlak van de stad. Het regenwater kan de grond niet intrekken en watert alles af op de putten. Met ondergelopen kelders en overstromingen op straat tot gevolg. Het wordt er in de zomer erg warm, omdat stenen de warmte lang vasthouden. Groene tuinen en daken zijn beter voor onze stadsnatuur. Daarnaast laat onderzoek zien dat mensen die in een groene omgeving wonen gelukkiger zijn dan tussen stenen.

Energie
Meerdere organisaties helpen inwoners met het toepassen van energiebesparende maatregelen aan hun woning of bedrijf. Zoals Groningen Woont Slim en Grunneger Power. Tijdens deze serie spreken we vooral met bewoners, initiatiefnemers, organisaties en de gemeente. Items zijn o.a. Carsharing, rijden op waterstof, elektrische taxi’s, wijkwindmolens Dorkwerdersluis en kleine windmolentjes bij boerderijen in de gemeente Ten Boer. En we bekijken de energiebesparende en opwekkende maatregelen die momenteel worden toegepast bij de renovatie van openluchtzwembad De Papiermolen.

In de stad zijn veel initiatieven waarbij men duurzaam met voedsel omgaat. Om zo weinig mogelijk te verspillen en zoveel mogelijk te gebruiken.  zijn o.a. buurtmoestuinen, Noordelijke zadenmarkt, het afnemen van voedsel van lokale leveranciers, een zelfoogsttuin in Ten Boer, wildplukken in het Stadspark, gebruik van Voedselverspilling, multiculturele catering en de gezonde schoolkantine.

Aflevering 2 

Bron:
Gemeente Groningen

Heb je veel tegels in je tuin liggen en wil je helpen om de gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd, Meierijstad, Oss en Uden groener te maken? Dan heb je nu de kans om een eerste stap te zetten. Lever zaterdag 23 juni een tegel in en je krijgt een gratis plant! Waarom? Een groene omgeving is beter voor mens en dier.

Nu het aantal hevige hoosbuien meer en meer toeneemt, kampen steden en dorpen steeds vaker met wateroverlast. Door de vele verhardingen komen riolen onder druk te staan en lopen straten over. Met allerlei nadelige gevolgen van dien, maar bovenal een flinke kostenpost voor gemeenten en zeker ook voor onze inwoners. We zijn ons bewust van de nadelige gevolgen van klimaatverandering en de relatie met verharding. Daarom nemen wij al tal van maatregelen. Met de actie Operatie Steenbreek richten wij ons samen met Waterschap Aa en Maas op eigenaren van particuliere tuinen en bedrijfstuinen. Als je je bedenkt dat gemiddeld 40 procent van de stedelijke oppervlakte in bezit is van particulieren, ligt daar een enorme uitdaging. Zeker gezien de trend dat tuinen grotendeels of geheel verhard zijn. Samen kunnen we het verschil maken en zorgen voor een klimaatbestendige, gezonde maar vooral een groene samenleving!

Kom in actie
Lever één tegel of twee klinkers in en je krijgt van ons een gratis plant! Daarmee maken wij samen het begin om jouw omgeving te vergroenen.

Wanneer:

  • zaterdag 23 juni van 09.00 tot 17.00 uur (Bernheze, Oss, Uden, Boekel)
  • zaterdag 23 juni van 08.00 tot 16.00 uur (Landerd)
  • zaterdag 23 juni van 10.00 tot 15.00 uur (Veghel)

Locatie:

  • Oss => Coppelmans Oss, Frankenbeemdweg 50 in Oss
  • Bernheze => Tuincentrum Meijs, Bosschebaan 23 in Heesch
  • Uden => De Kleuter tuincentrum, Goorkensweg 1 in Uden
  • Landerd => Verstegen Tuinplanten, Willibrordusweg 6 in Schaijk
  • Meierijstad => Intratuin Veghel, Heuvel 11 in Veghel
  • Boekel=>Schonenberg kwekerij & plantencentrum, Brabantstraat 20a in Volkel

Nodig ook je buren, vrienden en kennissen uit: hoe meer tegels we kunnen innemen en planten we kunnen weggeven, hoe beter. Je kunt kiezen uit drie soorten planten (ter waarde van € 4) en op=op. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Waterschap Aa en Maas. Samen zetten we ons in voor een groenere regio.

Deze tegelruilactie wordt deze dag gelijktijdig georganiseerd in gemeente Oss bij Coppelmans Oss, gemeente Bernheze bij Tuincentrum Meijs, gemeente Uden bij De Kleuter Tuincentrum, gemeente Landerd bij Verstegen Tuinplanten, gemeente Meijerijstad bij Intratuin Veghel en gemeente Boekel bij Schonenberg kwekerij & plantencentrum. De openingstijden en keuzemogelijkheden variëren soms, check eventueel de website van het betreffende tuincentrum c.q. deelnemende gemeente.

Meer informatie: