Het is je misschien wel eens opgevallen dat het steeds vaker en harder regent en dat er dan soms grote plassen water achterblijven. Door al die regen ontstaat er steeds vaker wateroverlast. Als we niks doen, zal die overlast door klimaatverandering en verstedelijking steeds groter worden. Om deze uitdaging het hoofd te bieden start het WaterLab een nieuw onderzoeksproject: Check de Stadsvergroening.

Bij dit citizen science project onderzoeken inwoners zelf de bodem en waterafvoer in hun eigen buurt of tuin. Citizen science is onderzoek waarbij bewoners, scholen, sportverenigingen et cetera. actief betrokken worden bij het verzamelen van data en het meedenken over vraagstukken of oplossingen.

Nat en droog
In dit geval focust het WaterLab zich met Check de Stadsvergroening op wateroverlast en groen in de stad. Door de groei van steden en meer bebouwing worden steeds grotere gebieden meer grijs dan groen. Klimaatverandering verhoogt de kans op stevigere regenbuien en warmere zomers. In gebieden die volgebouwd zijn met beton, asfalt en tegels zijn de gevolgen van deze veranderingen extra goed merkbaar. Steen en beton houden warmte vast en laten geen water door. Helaas genoeg weten we nog niet hoeveel een extra stukje groen oplevert. Dit is namelijk afhankelijk van de grondsoort en waterafvoer op die locaties.

Met dit nieuwe onderzoeksproject gaat het WaterLab samen met zoveel mogelijk hulp-onderzoekers in kaart brengen in welke gebieden water goed wordt afgevoerd en waar wateroverlast ontstaat als het stevig regent. Het WaterLab wil daarmee bijdragen bij het vinden van een efficiënte oplossing voor die wateroverlast. Niet elke oplossing is namelijk altijd even handig.

Word WaterLab-onderzoeker
Het WaterLab kan al die data niet zelf verzamelen. We zijn dus op zoek naar zoveel mogelijk hulp-onderzoekers. Als onderzoeker bekijk je op een zelfgekozen plek hoe de bodem in elkaar zit en hoe goed die bodem water vasthoudt of afvoert. Op basis van de resultaten kun je efficiënt actie ondernemen tegen eventuele wateroverlast. Ga je tegels vervangen door gras of zet je een regenton neer?

Iedereen aan kan aan dit project meedoen, zowel individuele deelnemers als groepen. De handleiding is online te downloaden en is geschikt voor deelnemers vanaf 8 jaar. Zorg dat je er snel bij bent, want de eerste 100 individuele deelnemers die zich inschrijven, kunnen gratis een onderzoekspakketje ophalen bij het Science Centre Delft. Daarbij heeft het WaterLab voor groepen speciale onderzoekskoffers samengesteld die je gratis kunt lenen en waar je meteen mee aan de slag kunt. Inschrijven kan via waterlab-sc@tudelft.nl. Kijk voor meer informatie over het project of de onderzoekskoffers op www.onderzoekwater.nl.

Geïnteresseerd in het WaterLab? Neem dan contact op via waterlab-SC@tudelft.nl

 

De provincie Overijssel sluit zich aan bij Operatie Steenbreek. Daarmee is het de eerste provincie die mee doet aan deze landelijke campagne van gemeenten, waterschappen en particulieren voor minder stenen en meer groen in tuinen. Operatie Steenbreek wil daarmee een bijdrage leveren aan een klimaatbestendige, gezonde en vooral groene omgeving.

Overijssel sluit zich aan bij Operatie Steenbreek naar aanleiding van een motie van de GroenLinks Statenfractie. De campagne past bij het Overijsselse Koersdocument Natuur voor Elkaar. Daarin hebben de provincie, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven hun visie op natuur in Overijssel vastgelegd. Meer groen en natuur bij mensen in hun woonomgeving is een belangrijk thema in het Koersdocument. En met meer groen inspelen op de klimaatverandering sluit aan bij het Regionaal Adaptatieplan. Operatie Steenbreek draagt daarnaast ook bij aan de leefbaarheid en sociale kwaliteit van kernen.

Succes
Gedeputeerde Hester Maij van Natuur: “Operatie Steenbreek is een groot succes. Overal in Nederland doen gemeenten en groepen inwoners mee om in tuinen stenen te vervangen door groen. Die directe betrokkenheid van mensen is ook de sterke kracht van de campagne. Mensen gaan zelf aan de slag, in de eigen tuin, en zien en ervaren zo wat meer groen in hun dagelijkse leven doet. Voor de provincie een belangrijke reden om aan te sluiten bij Operatie Steenbreek. De provincie wil met Operatie Steenbreek ook andere overheden in Overijssel stimuleren om actief aan de gang te gaan met het vergroenen van steden en dorpen.”

Door Operatie Steenbreek krijgt Overijssel toegang tot het landelijke platform voor kennisuitwisseling waarbij veel kennisinstellingen (Wageningen UR, Universiteit van Maastricht en Rijksuniversiteit Groningen) en maatschappelijke organisaties (onder andere Groei en Bloei en Vitale Groene Stad) zijn aangesloten. Bovendien gaat de provincie via Operatie Steenbreek bekendheid geven aan Overijsselse projecten voor vergroening en klimaatadaptatie.

Bron:
Provincie Overijssel

Op 23 juni konden inwoners van de gemeente Oss een stoeptegel inruilen tegen een plantje bij tuincentrum Coppelmans. Ruim 440 inwoners kwamen hun tegel inleveren en kregen een gratis plant mee naar huis.

Met meer groen in de tuin is de gemeente beter voorbereid op nattere en warmere perioden. Het is goed voor onze gezondheid en het vergroot het leefgebied van vogels, insecten en andere dieren. Deze tegelruilactie werd gelijktijdig georganiseerd met de gemeenten Bernheze, Uden, Landerd, Meierijstad en Boekel. Zo’n 900 inwoners uit de regio kwamen op deze actie af. Een juf van een basisschool zag zelfs een mooie kans om met deze actie een stukje schoolplein groener te maken. Kinderen en hun ouders hebben hiervoor samen tegels verwijderd op het schoolplein.

Bron:
Gemeente Oss

Inwoners van de gemeente Houten kunnen de komende tijd van de Milieu Werkgroep Houten een gratis tuinbon ter waarde van € 10,- ontvangen. Voorwaarde is dat mee wordt gedaan aan de actie Operatie Steenbreek, de tuin groener wordt gemaakt en minimaal één steen of tegel wordt ingeleverd.

De ‘gratis tuinbon’ sluit aan op de actie Operatie Steenbreek die landelijk wordt gevoerd. Bij deze actie worden particulieren opgeroepen hun versteende tuin om te bouwen in een tuin met meer groen en water. Hierdoor kan het regenwater tijdens hevige zomerse regenbuien eerder een weg naar de bodem vinden. Bij een versteende tuin komt het regenwater vaak in het riool terecht, die dit niet altijd aankan, waardoor wateroverlast tot in de woning het gevolg is.

Steun aan de insecten
De Milieu Werkgroep Houten hoopt vervolgens dat de geïnteresseerden met de cadeaubon een insectvriendelijke plant koopt. Insecten maken immers een belangrijk onderdeel uit van de voedselketen voor mens en dier.

In de openbare ruimte van de gemeente Houten is er al veel aandacht voor het welzijn van de insecten, maar op particulier terrein zijn de inwoners zelfs aan zet. Vandaar dat de Milieu Werkgroep Houten een tuin voor vlinders en andere insecten stimuleert. De tuinbon is te besteden bij Tuincentrum De Schouw, waar een apart vak is ingericht met insectvriendelijke planten.

Voorwaarden
De tuinbon wordt gegeven aan de eerste vijftig personen die zich aanmelden via het e-mailadres steenbreek@milieuwerkgroephouten.nl. De tuinbon wordt uitsluitend gegeven tegen inlevering van een steen of een tegel wanneer de tuin wordt gerenoveerd.

Bron:
Milieu Werkgroep Houten