Dat bomen van onschatbare waarde zijn voor de stad wisten we al. Maar die waarde was tot nu toe moeilijk concreet te maken. Want hoe bepaal je nou de waarde van een boom? Het Amerikaanse softwareprogramma i-Tree geeft antwoord.

i-Tree maakt de baten van bomen inzichtelijk. Het van oorsprong Amerikaanse software programma, is de afgelopen twee jaar aangepast voor gebruik in Nederland. Ook Leendert Koudstaal, boomdeskundige van de gemeente Den Haag, was hier nauw bij betrokken.

“Alles staat erin”
Leendert Koudstaal: “i-Tree is een softwareprogramma dat gevuld is met een oneindige hoeveelheid informatie over bomen. Echt alles staat erin.” Bomen leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van de stad. Dit noemen we ook wel de ecosysteemdiensten. Bomen en groen zorgen voor schaduw, leggen koolstofdioxide (CO2) vast, verbeteren de luchtkwaliteit, beperken de toevoer van overtollige neerslag naar het riool en ze verhogen de WOZ-waarde. Via het programma i-Tree is informatie te vinden over bijvoorbeeld de ‘grootte’, ‘groenblijvend’, ‘kroonoppervlakte’ en ‘winterhardheid’ van een boomsoort. Maar ook minder algemene kenmerken als ‘tolerantie droogte’, ‘beperken opwarming’, ‘opname regenwater’ en ‘waarden biodiversiteit’ zijn te achterhalen.De jaarlijkse opbrengsten van de bomen worden in euro’s weergegeven.

“In Amerika en Engeland heeft men in de afgelopen tien jaar al veel ervaring opgedaan met i-Tree. Zo weten we bijvoorbeeld dat het totale bomenbestand in Londen, 8.421.000 bomen, enkel door de schaduwwerking jaarlijks 132,7 miljoen pond aan baten oplevert. Als je dit vertaalt naar de Haagse situatie, dan brengen de 116.000 bomen die er staan jaarlijks ongeveer 22 miljoen euro op”, aldus Koudstaal.

Objectieve manier
“Met i-Tree kunnen we op een objectieve manier laten zien dat groen een goede investering is in een prettige, leefbare omgeving. Zo kunnen we weloverwogen keuzes maken en laten zien waarom investeren in kwalitatief goede groeiplaatsen zo belangrijk is. Als boombeheerders kunnen we nu ‘meedoen’ met projectontwikkelaars en bouwbedrijven en een goede keuzes in het boombeheer van de stad maken. Deze tool is een fantastische uitkomst.”

Aanvullende informatie over i-Tree en TEEB-Stad leest u in dit artikel uit Vakblad Groen.

I-Tree Nederland is een initiatief van Branchevereniging VHG en Vereniging Stadswerk in nauwe samenwerking met veertien betrokken gemeenten, BTL Bomendienst, Bomenwacht Nederland, Cobra adviseurs, Terra Nostra, Wageningen University and Research en Hogeschool Van Hall Larenstein.

Bron:
Het Haagse Groen

Tegels eruit, bomen en struiken erin. Zo maak je een schoolplein groener en zorg je voor een plek voor vogels en insecten én een mooie plek voor buitenlessen. En veel scholen willen dat: de subsidieregeling Groene schoolpleinen die scholen hierbij helpt, heeft binnen twee maanden al meer dan 100 aanmeldingen van scholen uit heel Gelderland. De eerste scholen hebben inmiddels subsidie ontvangen en kunnen aan de slag.

De subsidieregeling voor het ontwerpen en aanleggen van een groen schoolplein is in december 2018 opengesteld. De provincie betaalt mee tot een maximum van €17.500 per schoolplein. In totaal is 2 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Slimmer, creatiever en fitter
De provincie wil dat meer kinderen natuur kunnen beleven en ontdekken. Spelen in een groene omgeving maakt kinderen slimmer, creatiever en fitter. Doordat er minder tegels zijn, wordt het regenwater bij heftige buien beter afgevoerd en heb je minder last van hitte in de zomer. Gedeputeerde Peter Drenth is blij met de grote belangstelling: ‘Het is geweldig dat deze regeling zo aanslaat. Het is een mooie manier om kinderen te betrekken bij het vergroenen van hun omgeving en ze er tegelijk ook van te laten genieten.’

Maak een goed plan
Bij het ontwerpen en aanleggen van een groen schoolplein komt veel kijken. Voor het aanvragen van subsidie is een schetsontwerp, goede projectbeschrijving en uitgewerkte begroting met dekkingsplan nodig. Alleen die plannen die daaraan voldoen, kunnen beoordeeld worden. Het advies aan scholen is daarom om de plannen eerst verder uit te werken en pas dan subsidie aan te vragen. Op het forum groeneschoolpleinen.gelderland.nl staan hiervoor tips en tricks.

Sponsoracties
Om het schoolplein aan te kunnen leggen, moeten veel scholen naast de subsidie ook zelf nog een flink bedrag bij elkaar brengen. De provincie werkt daarom aan een online fondswervingsplatform voor groene schoolpleinen, waarbij de provincie de kosten van het platform voor haar rekening neemt. Met online sponsoracties kunnen scholen zo op een makkelijkere en leukere manier hogere sponsoropbrengsten bijeenbrengen.

Scholen helpen elkaar
Op het platform kunnen de verschillende deelnemers elkaars acties bekijken en van elkaar leren. Er is bijvoorbeeld te zien welke sponsoracties op andere scholen zijn uitgevoerd, hoe ze dat hebben aangepakt en hoe succesvol die zijn geweest. De provincie roept scholen en de leerlingen op om alvast na te denken over creatieve ideeën voor online sponsoracties en die ideeën ook via het forum groeneschoolpleinen.gelderland.nl met anderen te delen.

De Steenbreekcampagne in Nijmegen krijgt een extra impuls door samenwerking met Waterschap Rivierenland.

De zomer van 2018 brak ongekend veel warmte- en hitterecords. Met alle gevolgen van dien. Uit een hittescan van de stad Nijmegen blijkt dat het op stenige plekken zo’n 7 graden warmer is dan buiten de stad. Stenen zuigen hitte op en houden warmte lang vast. Zeker in een wijk waar veel stenige tuinen liggen, kan de temperatuur flink oplopen.

Operatie Steenbreek Nijmegen werkt dan ook samen met Waterschap Rivierenland om gezamenlijk nog meer inwoners in Nijmeegse wijken te kunnen informeren over de gevolgen van stenen in de tuin. Het waterschap stelt financiën en middelen beschikbaar, zoals 3D posters en een watertafel, waarmee bezoekers van evenementen kunnen ervaren hoe maatregelen in de tuin van invloed zijn op het afvoeren van water in hun tuin. Inwoners van Nijmegen kunnen op www.hohohoosbui.nl subsidie van Waterschap Rivierenland aanvragen voor het vergroenen van hun tuin.

Over De Bastei / Operatie Steenbreek Nijmegen
De Bastei is het centrum voor natuur en cultuurhistorie in Nijmegen. Vanuit De Bastei wordt gewerkt een netwerk van organisaties, bedrijven en particulieren die samen optrekken in Operatie Steenbreek Nijmegen om daarmee de gemeente  groener en waterbestendiger te maken.

Over Waterschap Rivierenland
Waterschap Rivierenland is een uitvoeringsgerichte waterpartner in gebiedsontwikkeling en –beheer. Het werk van het waterschap raakt alle mensen in het rivierengebied. Om wonen en werken in dat gebied, nu en in de toekomst, mogelijk te maken zorgt het waterschap voor een optimale uitvoering van haar taken op het gebied van waterveiligheid, watersysteem en waterketen.

Oegstgeest onderschrijft de doelstellingen van Stichting Steenbreek. En daarom ondertekent de gemeente op vrijdag 15 februari een overeenkomst met vertegenwoordigers van Stichting Steenbreek.

De gemeente wil samen met de inwoners werken aan een klimaatbestendige, gezonde en groene leefomgeving. Zelf wil de gemeente natuurlijk graag het goede voorbeeld geven door zelf ook enkele tegels uit de openbare ruimte te verwijderen en te vervangen door planten.  Op vrijdag 15 februari wordt daar een start meegemaakt.

Wethouder Duurzaamheid Matthijs Huizing zal bij het aangaan van de overeenkomst met Stichting Steenbreek een tegel in de openbare ruimte vervangen door groen.

Bron:
Gemeente Oegstgeest

Slaagden ze er in 2018 al in om ruim 190.000 stenen plaats te laten maken voor groen, in 2019 hopen Yvonne Keijzers en Ingrid Kerkvliet, campagneleiders van Operatie Steenbreek, hier nog eens 100.000 stenen aan toe te kunnen voegen. “Een groenere stad heeft namelijk alleen maar voordelen.”

Zo word je van een groene leefomgeving niet alleen blijer, het voorkomt ook nog eens hittestress en wateroverlast en bovendien is het goed voor vlinders, bijen en vogels. Ingrid: “Op verzoek van de gemeente zijn wij vorig jaar maart bij De Bastei met Operatie Steenbreek gestart en in de daarop volgende maanden hebben we al heel wat mensen in onze ‘groene golf’ mee weten te krijgen. Onder andere door het geven van voorlichting, maar zeker ook door leuke acties als het uitdelen van 1200 fruitboompjes en onze tuintegelophaalactie waarbij we samen met Onder de Bomen bij meer dan veertig tuinen gratis de tegels hebben opgehaald, mits deze vervangen zouden worden door groen natuurlijk.”

Lees hier het volledige bericht

“Waterschappen moeten dringend werk maken van regenwateropvang. Nederland moet daarvoor,  met name op de zandgronden in het Oosten en Zuiden van het land, zoveel mogelijk regenwater vasthouden.”

Dat zeggen voorzitter Ron van Megen en vicevoorzitter Hans Middendorp van de Algemene Waterschapspartij (AWP). “Het anders inrichten van ons watersysteem is van levensbelang voor onze landbouw en de natuur.”

Het probleem van verdroging wordt met elke droge zomer erger, waarschuwt de AWP. In de winter valt er meestal veel regen, maar dat water wordt via rechte sloten en gekanaliseerde beekjes snel afgevoerd en verdwijnt uiteindelijk in zee. “Dat moeten we tegengaan. We hebben dat regenwater ’s zomers juist hard nodig”, legt Middendorp uit. “Nederland verdroogt. We moeten de natuur nat houden en boeren moeten over grondwater kunnen beschikken om te beregenen.”

Herstel duurt jaren
De AWP-bestuurder maakt zich zorgen over de droogteschade aan de natuur en de landbouw. “De natuur heeft afgelopen zomer een flinke klap gehad. Zelfs een extreem natte winter zal het grondwaterpeil naar verwachting onvoldoende aanvullen voor het nieuwe groeiseizoen van 2019”, zegt Middendorp. “De natuur heeft veel veerkracht. Toch moeten we vrezen dat het herstel nog wel een paar jaar gaat duren. Denk bijvoorbeeld aan de beekjes op  de Veluwe, die helemaal zijn opgedroogd. Het duurt wel even voordat daar alle visjes weer terug zijn.”

Regenwaterbergingen
De oplossing voor het verdrogingsprobleem is volgens Middendorp simpel, maar daarom niet minder ingrijpend. De AWP pleit ervoor om het overschot aan hemelwater dat valt in de natte perioden zoveel mogelijk te bewaren voor de droge zomers. Dat zou moeten gebeuren in grote regenwaterbergingen, liefst in combinatie met nieuwe natuur en recreatiegebied. “Door het hemelwater langer vast te houden op het land, zakt er over een groot oppervlak water in de bodem. Zo blijft de grondwaterstand veel beter op peil.” Bij sommige waterschappen is dat idee al aangeslagen. Waterschap Vallei en Veluwe werkt al, samen met een klankbordgroep uit het algemeen bestuur, aan een dergelijk plan in de Blauwe Omgevingsvisie (BOVI).

Grondwaterpeilbesluit
Om landbouw- en natuurgebieden beter te beschermen tegen uitdroging kunnen waterschappen ook een grondwaterpeilbesluit vaststellen. Daarin wordt vastgelegd wat het streefpeil is voor de grondwaterstand. Dat juridische middel moet vaker ingezet worden, als het aan Van Megen ligt. “Drassige natuur inrichten is een duurzame oplossing, maar vergt ook tijd. Een grondwaterpeilbesluit  daarentegen biedt boeren en natuurbeheerders op korte termijn al meer zekerheid. Het getouwtrek over hoe hoog de grondwaterstand moet zijn, wordt met zo’n besluit beslecht.”

De Algemene Waterschapspartij doet op 20 maart 2019 onder de naam ‘AWP, niet politiek wel deskundig’ mee aan de verkiezingen in de 21 Nederlandse waterschappen.