Recent startte een nieuw tv-seizoen van de serie ‘GoudGroen’, over inwoners van de gemeente Groningen die goed bezig zijn met tuin, woning en voedsel. Vrijwel iedere aflevering verandert een betegelde tuin in een mooie groene, bloeiende tuin. Of wordt een groen dak aangelegd. Dat gebeurt in samenwerking met de tuineigenaar of eigenaren. Bekijk hier de afleveringen.

Aflevering 1

Aflevering 2

Aflevering 3

Aflevering 4

Aflevering 5

Aflevering 6

Aflevering 7

Aflevering 8

De tv-makers spreken mensen die energiebesparende- en/of opwekkende maatregelen aan hun woning of bijvoorbeeld schoolgebouw hebben toegepast. En ze laten graag de initiatieven zien van mensen, die duurzaam met voedsel omgaan. Ze vertellen en laten zien wat zij bijdragen aan een gezonde en duurzame gemeente. Ter inspiratie voor anderen, maar ook gewoon om te weten wat er allemaal voor activiteiten gebeuren.

Nieuw dit seizoen is dat onderzoekers en studenten vertellen over hun milieu- en klimaatprojecten. En ze laten zien hoè ze dat onderzoeken. Bijvoorbeeld wat het effect is van waterdoorlatende bestrating of een wadi tijdens een hoosbui of hoe ze fietsend de luchtkwaliteit meten…

Steenbreek-actie
Aflevering 1 van GoudGroen gaat over een Steenbreek-actie in een kleine tuin in de Noorderplantsoenbuurt, waar het plaatsje van een schipperswoning verandert in een groene tuin. In aflevering 2 zie je het eindresultaat. In de Oranjebuurt ontmoeten de makers van het programma de ontwerper van de kunstige groene tegels van het project GrunnGras en spreken ze een bewoner van de straat waar deze tegels liggen. En in Paddepoel wordt momenteel het Warmtenet aangelegd, ook daar wordt met de betrokkenen gesproken.

Waarom meer groene tuinen/Operatie Steenbreek Groningen?
Groene tuinen leveren een positieve bijdrage aan de leefomgeving. De tuinen in Groningen beslaan meer dan de helft van het oppervlak van de stad. In betegelde tuinen kan tijdens hoosbuien het regenwater de grond niet intrekken en watert alles af op de putten. Met ondergelopen kelders en overstromingen op straat tot gevolg. Het wordt er in de zomer erg warm, omdat stenen de warmte lang vasthouden. Groene tuinen en daken zijn goed voor onze stadsnatuur en biodiversiteit. Ook voor onszelf: onderzoeken wijzen uit dat mensen die in een groene omgeving verblijven gelukkiger zijn dan tussen stenen.

Groningen Geeft Energie
Er zijn meerdere organisaties in de stad actief om de inwoners te helpen om energiebesparende maatregelen aan hun woning of bedrijf toe te passen. Tijdens deze serie spreken we bewoners, initiatiefnemers, organisaties en de gemeente. Items zijn onder andere een project met centraal verwarmen op waterstof, een project waarbij het geluid van diverse particuliere warmtepompen is gemeten, in Ten Boer de Energiecoöperatie èn energieneutrale Wereldhuiskamer die met natuurlijke en lokale materialen is gebouwd, initiatieven in Haren en in de Hortusbuurt waarbij bewoners andere bewoners stimuleren en helpen met energiebesparende tips en maatregelen en een item over elektrische laadpalen voor de auto.

De Eetbare Stad
In de stad zijn veel initiatieven waarbij men duurzaam met voedsel omgaat. Om zo weinig mogelijk te verspillen en zoveel mogelijk te gebruiken. Items zijn onder andere buurtmoestuinen, een zelfoogsttuin in Ten Boer en het Voedselbos in Glimmen.

Klimaat en onderzoek
Dit jaar spreken de makers met onderzoekers en studenten over de projecten over de lucht in de straten van de stad en tests met betrekking tot regenwater tijdens hevige of aanhoudende buien. In Lellens spreken ze met een boer en diens opvolger over de voor hen merkbare gevolgen van klimaatverandering.

De 10-delige tv-serie GoudGroen is vanaf maandag 13 mei iedere week te zien bij OOGTV, vanaf 17.30 uur en daarna ieder half uur en wordt op zaterdag herhaald. Dat kan ook via livestream op internet. In de zomermaanden wordt de serie herhaald en dan wordt aflevering 10 -een bezoek aan de tuinen en de eigenaren, drie maanden na de aanleg- aansluitend uitgezonden.

Informatie
Groningen Geeft Energie: https://www.facebook.com/Groningengeeftenergie/
Operatie Steenbreek Groningen: https://www.facebook.com/OperatieSteenbreekGroningen/
Eetbare Stad Groningen: https://eetbarestadgroningen.nl/ en https://www.facebook.com/EetbareStadGroningen/

Foto: oogtv

Het gaat slecht met onze vlinders. In Nederland vinden ze nog maar weinig bloeiende bloemen. Gelukkig hebben veel mensen bloemen in hun tuin. De Vlinderstichting wil graag weten hoeveel vlinders daar gebruik van maken en roept iedereen op tussen zaterdag 6 juli en 28 juli mee te tellen in de tuin.

Dagvlinders reageren snel op het milieu en de klimaatverandering. Door vlinders te tellen, kun je dus meten hoe het met de natuur in je omgeving gaat. De Vlinderstichting verzamelt al jarenlang gegevens over vlinders, zodat ze beter beschermd kunnen worden. Iedereen die van vlinders houdt kan tijdens de tuinvlindertelling dus bijdragen aan die kennis.

Vlinders herkennen en melden
Iedereen kan zijn of haar waarnemingen van vlinders in de tuin direct doorgeven via de app Vlindermee of de website www.vlindermee.nl. Hulp nodig bij het herkennen van vlinders? Download dan de handige vlinderherkenningskaart. Of gebruik de app Vlindermee om vlinders te herkennen.

Effecten van de droogte
De zomer van 2018 was extreem warm en droog. En dat zagen we aan de aantallen vlinders! In Noord- en Noordwest-Nederland, waar de hitte nog meeviel, vlogen heel veel vlinders. Maar in het binnenland en zuiden waren alle vlinders verdwenen. En het is nog steeds erg droog; welk effect dit heeft kunnen we zien in de tuintelling. 

Waarom gaat het slecht met vlinders?
Insecten sterven in rap tempo uit, en ook met onze vlinders gaat het niet goed. We zien veel minder vlinders dan 25 jaar geleden. Dat komt vooral doordat hun leefgebied verdwijnt. Vlinders leven van bloeiende bloemen en planten en ook rupsen hebben wilde planten nodig. Maar bloemenweides zijn verdwenen: bebouwd, betegeld of platgemaaid. Voedselplanten voor rupsen worden steeds schaarser. En ook het gebruik van gif is desastreus voor deze vrolijke vliegers.

Maak de tuin vlinderklaar
Tuinen zijn belangrijk leefgebied voor vlinders. Wat moet je doen om vlinders naar je tuin te lokken?
✔ Plant nectarrijke bloemen voor vlinders
✔ Zorg voor voedselplanten voor rupsen
✔ Gebruik geen gifKijk voor alle informatie en meer tuintips op www.vlindermee.nl

De Tuinvlindertelling wordt gehouden van 6 t/m 28 juli 2019.

Foto: Distelvlinder
Bron: De Vlinderstichting

Deze week krijgen ruim 6.000 Nederlandse basisscholen een kaart in de brievenbus. De kaart laat zien in welke mate de schoolomgeving is versteend. Cobra Adviseurs heeft voor Boomfeestdag voor elke basisschool zo’n analyse gemaakt. De kaart geeft stof tot nadenken over de verstening van schoolomgevingen.

Cobra Adviseurs heeft naast alle honderd miljoen bomen, ook de ‘groenheid’ en ‘roodheid’ van Nederland op kaart. En daarmee de data om een analyse te maken van elke schoolomgeving. Rond alle Nederlandse basisscholen is een cirkel getrokken met een straal van 100 meter. Daarbinnen hebben ze gekeken naar de mate waarin de schoolomgeving is versteend.

De uitkomst van de analyse is op meer dan 6.000 unieke kaarten gedrukt. Die zijn naar elke basisschool in Nederland gestuurd. Zo weet elke school hoe groen of juist hoe rood (versteend) de schoolomgeving is.

Er zijn steeds meer initiatieven om schoolpleinen groener te maken. Dat is beter voor de leerlingen. Zij kunnen zich in een groene schoolomgeving beter concentreren en presteren beter. Dat blijkt uit onderzoek. Ook is het koeler op een ‘groene’ school. De lucht is er schoner en dus gezonder: bomen fungeren namelijk als airco’s en zuiveren de lucht. En niet te vergeten: een groene schoolomgeving heeft ook een educatieve functie.

Boomfeestdag Groenfactor
Voor een basisschool is het daarom belangrijk om te weten hoe rood of groen de omgeving is. Is er een optimaal leer- en speelklimaat of kan dit beter? Hoe groen een schoolomgeving is, hebben we vertaald naar de Boomfeestdag Groenfactor. Hoe groener, hoe beter en hoger de Boomfeestdag Groenfactor. Is de schoolomgeving te versteend? Dan is er werk aan de winkel om de Boomfeestdag Groenfactor op de krikken. Maar ook als je al erg groen bent, is er misschien nog wel de wens en ruimte voor meer groen. Vraag de gemeente dan om bomen en struiken te planten op de Nationale Boomfeestdag.

Bovenstaand overzicht toont een duidelijke diversiteit aan ‘rode’ en ‘groene’ schoolomgevingen in een gemeente

Over Boomfeestdag
Met bomen en struiken maak je een schoolomgeving groener. Het levert niet alleen wat op voor de school en haar leerlingen. Vergroening is ook positief voor de gemeente. Boomfeestdag is namelijk een goed PR-instrument om het draagvlak voor het gemeentelijke bomenbeleid te vergroten. Daarnaast dragen bomen bij aan het behalen van de Klimaatdoelen 2020. Iets wat veel gemeenten op dit moment nog niet goed beseffen. En last but not least, het planten van bomen helpt om kinderen bewuster te maken van de natuur en hun groene en gezonde toekomst. Meer informatie en contact.

Bron:
Boomfeestdag

Het gaat slecht met de biodiversiteit in Nederland: een groot aantal Nederlandse wilde plantensoorten dreigt uit te sterven. Stichting Het Levend Archief probeert deze soorten veilig te stellen door de zaden te verzamelen, op te kweken en op te slaan in de Nationale Zadencollectie. Voordat de zaden bewaard kunnen worden, moeten ze goed droog zijn. Om een droogruimte te realiseren, start ecoloog Nils van Rooijen (Radboud Universiteit) een crowdfundcampagne met hulp van het Radboud Fonds. Vanaf maandag 24 juni kunnen geïnteresseerden een financiële bijdrage doneren.

De biodiversiteit in Nederland staat meer dan ooit onder druk. Naast de grootschalige insectensterfte dreigen ook een groot aantal Nederlandse wilde planten en bloemen te verdwijnen. ‘Dat zie je op heel veel plekken. Zo staan er in heel Nederland nog maar een handjevol roggelelies (in Drenthe), een akkerplant die bekend staat om zijn spectaculaire oranje bloemen. Bijzondere planten verdwijnen langzaam. Niet alleen uit kwetsbare natuurgebieden maar ook in onze directe omgeving. Op veel plekken in Nederland worden momenteel de dijken vernieuwd, maar daarmee gaan de planten die er staan ook verloren. Zo wordt de Afsluitdijk compleet gestript van planten, voor Nederland unieke soorten die alleen daar voorkomen’, vertelt ecoloog Nils van Rooijen.

Het Levend Archief
Planten staan aan de basis van ecosystemen. Hoe meer soorten, hoe veerkrachtiger de ecosystemen. Daarom is in september 2018 stichting Het Levend Archief opgericht, een initiatief van bijzonder hoogleraar Plantecologie Joop Schaminée van Radboud Universiteit en Wageningen University & Research. ‘Het Levend Archief verzamelt, kweekt en bewaart zaden van inheemse plantensoorten van Nederlandse oorsprong. Daarmee stellen wij de soorten veilig, zodat wanneer de originele planten (bronpopulaties) dreigen te verdwijnen, we genetisch identiek zaad kunnen gebruiken om de populaties te redden. De zaden vormen samen de Nationale Zadencollectie’, legt Van Rooijen uit.

Eerst drogen, dan opslaan
Om de zaden voor lange tijd onder optimale omstandigheden te bewaren, moeten ze goed droog zijn. Van Rooijen: ‘De zaden worden opgeslagen in een grote koelcel in het kassencomplex van de Radboud Universiteit, maar als ze nog vochtig zijn, vriezen ze kapot. We moeten de luchtvochtigheid in de droogruimte kunnen reguleren en met hulp van donateurs hopen we de daarvoor benodigde apparatuur te kunnen aanschaffen.’ De onderzoekers streven ernaar een bedrag van 10.000 euro op te halen.

De crowdfundcampagne ‘Red onze bedreigde Nederlandse wilde planten’ loopt van 24 juni tot 30 augustus. Op www.steunradboudfonds.nl kunnen mensen een financiële bijdrage doen.

Bron:
www.ru.nl

Wie in Overijssel kans wil maken op een groene voortuin moet meedoen aan de actie “Help mijn tuin heeft tegels!”. Met deze actie wil de provincie tuineigenaren stimuleren om tegels en stenen te vervangen door groen. Tuinen met bloemen en planten trekken vlinders, vogels en insecten aan. Bovendien is een groene tuin belangrijk in verband met de klimaatverandering: ze vangen regenwater beter op en ze zorgen voor verkoeling bij hitte. Van alle aanmeldingen maken 10 tuineigenaren door loting kans op een ‘make-over” van hun voortuin. Aanmelden kan tot en met 31 augustus 2019 via www.helpmijntuinheefttegels.nl

We zien het steeds vaker, versteende voortuinen. Naast dat het misschien wat saai is, brengt het ook andere moeilijkheden met zich mee. Zo kan een versteende voortuin in de zomer ontzettend warm worden. Die hitte merk je ook in je huis. Met een hevige regenbui kan het water niet de grond in. Regenwater komt daarmee in ons riool terecht. Dat is jammer, want dat is niet goed voor de kwaliteit van het water. En we zien dat het slecht gaat met onze insecten, bijvoorbeeld met de vlinders in Nederland. Met een groene tuin vol met bloemen, krijgen zij meer kans om te overleven. De loting van de tien winnaars is begin september. De tuinen worden in het najaar door professionele hoveniers groen gemaakt.

Actievoorwaarden
Voor deelname aan de actie “Help mijn tuin heeft tegels!” geldt een aantal regels. Zo moet de voortuin voor minstens 50% uit stenen bestaan. Ook moet de tuin aan de openbare weg liggen. Want een nieuwe groene voortuin moet anderen natuurlijk inspireren om ook een groene voortuin aan te leggen. Ten slotte moet je als deelnemer willen leren hoe je de tuin kunt onderhouden. Een groene tuin vraagt wel wat liefde en aandacht. Om hem zo lang mogelijk groen te houden vinden we het belangrijk dat je je voortuin goed onderhoudt. Alle actievoorwaarden en informatie over zijn te vinden op: www.helpmijntuinheefttegels.nl ‘Help, mijn tuin heeft tegels’ is een onderdeel van het project Overijssel Tuiniert!

Overijssel Tuiniert is geïnspireerd door het gegeven dat ook individuele huishoudens in hun eigen omgeving een bijdrage kunnen leveren aan het versterken van planten- en diersoorten én het feit dat organisaties zoals VHG, Groei en Bloei, Stichting Steenbreek en Groene Lopers in Overijssel het particuliere tuinieren wil stimuleren.

De Trekvaartzone in Kampen is de beste openbare ruimte van Nederland. Dat is gisteren bekendgemaakt op het Landelijk Congres Openbare ruimte in de Schouwburg Rotterdam. De andere genomineerden voor de Stedelijk Interieur Award Beste Openbare Ruimte waren de Groene Loper op de Technische Universiteit in Eindhoven (TU/e) en De Vijfhoek/Fietsparkeergarage Strawinskylaan in Amsterdam.

Juryvoorzitter Annemieke Fontein, hoofd landschapsarchitectuur van de gemeente Rotterdam: ‘De Trekvaartzone is middels een geweldig proces met toekomstige bewoners tot stand gekomen en excelleert verder in ambachtelijkheid. Dit tezamen heeft gezorgd voor een prachtige openbare ruimte dat zich volgens natuurlijke patronen door het landschap baant.’

In de Trekvaartzone, gelegen tussen een landbouwgebied en de stad, staan natuurontwikkeling en recreatief gebruik voorop. Voorheen werd een wandeling door het gebied verhinderd door de relatief slechte toegankelijkheid van het terrein. Met het nieuwe ontwerp is het mogelijk gemaakt een ommetje te maken langs de verschillende kenmerken van het gebied, en kunnen kinderen er nu volop spelen. De jury beoordeelt de trekvaartzone in Kampen als een plan wat er in eerste instantie niet direct uitspringt, maar wel zeer doordacht en sympathiek is mede omdat het de aanwezige natuurwaarde versterkt.  Er is volgens de jury goed gebruikgemaakt van de bestaande natuur: ‘Het is een ambachtelijk en tegelijk functioneel ontwerp. De vormgeving is natuurlijk en terughoudend. Met bescheiden middelen wordt maximaal effect bereikt. Er is met veel zorgvuldigheid een gebied gecreëerd waar voor elke doelgroep wat te doen is en het water een plek wordt om te verblijven en actief te gebruiken.’

Feiten en cijfers Trekvaartzone Kampen

  1. Ontwerp: TLU landschapsarchitecten
  2. Soort openbare ruimte: Bovenwijkse groenvoorziening, stedelijk uitloopgebied
  3. Omvang: 6.5 hectare
  4. Oplevering: 2019
  5. Eigendom: Gemeente Kampen
  6. Uitvoering: Gemeente Kampen met diverse aannemers
  7. Inrichting: Gemeente Kampen met diverse aannemers, speeltoestellen-leveranciers en brug- en vlonderleveranciers
  8. Beheer: gemeente Kampen
  9. Kosten aanleg: 400.000 euro
  10. Beheerbudget: onbekend

29 inzendingen
De jury selecteerde de 3 genomineerde openbare ruimtes dit voorjaar uit in totaal 29 inzendingen. Na een publieke ondervraging tijdens plenaire pitches op het congres door de finalisten, wezen 165 bezoekers van het Landelijk Congres Openbare Ruimte de Trekvaartzone in Kampen als uiteindelijke winnaar aan.

De andere genomineerden voor de award waren de Groene Loper van de Technische Universiteit in Eindhoven en de Trekvaartzone in Kampen. De vakjury gaf aan dat de genomineerden zeer aan elkaar gewaagd waren en op punten als complexiteit van de opgave en de uitwerking ervan zeer verfijnd zijn. De jury beoordeelde de inzendingen op basis van een drietal criteria ‘functionaliteit’, ‘robuustheid’ en ‘esthetiek’.

Over de twee andere finalisten oordeelt de jury:

Vijfhoek/Fietsparkeergarage Strawinskylaan, Amsterdam
De combinatie van het parkje De Vijfhoek en de eronder gelegen fietsparkeergarage Strawinskylaan, tussen de Zuid-as en de kop van de Minervalaan, vormt een belangrijke kwaliteitsimpuls in de openbare ruimte. Het plan wekt positieve reacties op bij de juryleden en ze was zeer te spreken over de sterk aanwezige burgerparticipatie in dit plan: ‘Mede door het betrekken van omwonenden is de oplossing bedacht de fietsenstalling onder De Vijfhoek te plaatsen waardoor beide onderdelen uitstekend langs elkaar heen eigen functie kunnen uitoefenen’. De jury prijst het ontwerp op functionaliteit, ondanks de hoge complexiteit van het plan. Verassend vond de jury de schakeling die is gemaakt tussen de tamelijk anonieme Zuidas en de woonwijk aangrenzend aan de Vijfhoek, met veel aandacht voor gebruiksmogelijkheden voor omwonenden, werkenden en kinderen. Als laatste is de jury enthousiast over de groenrand in het park, waar je als gebruiker kunt zitten. ‘Er zijn fijne plekken gecreëerd waar mensen elkaar kunnen ontmoeten’, aldus de jury.

Groene Loper, Technische Universiteit Eindhoven
De Groene Loper is een onderdeel in de visie op het toekomstige imago van de campus van de TU/e. MTD landschapsarchitecten is gevraagd om voor de compacte campus een herinrichtingsplan op te stellen, waarvan de Groene Loper een belangrijke structuurdrager is geworden. Dit gebied moet gaan fungeren als een ‘scenic walk’, waar langzaam verkeer elkaar ontmoet. Het plan wekte enthousiasme bij de jury op het gebied van alle drie de criteria. De jury spreekt lovende woorden over het project: ‘Het is knap werk om in zo’n compacte ruimte sense of place en intimiteit te verwezenlijken, maar dat is gelukt’. De jury is unaniem over de esthetische kwaliteit van het ontwerp die past bij de esthetiek van de gebouwde omgeving en zich daarmee onderscheidt. Er is veel aandacht voor het maken van een verblijfsklimaat met goede zitgelegenheden. ‘Juist in een anonieme universiteitsomgeving nodigt de inrichting uit tot ontmoeting en gesprekken’, aldus de jury.

Vakjury
De vakjury van de Stedelijk Interieur Award Beste Openbare Ruimte bestaat uit een zestal professionals die elk op hun eigen gebied gespecialiseerd zijn en daarmee vanuit een eigen invalshoek en achtergrond naar de aanmeldingen hebben gekeken. De jury bestaat uit: Annemieke Fontein (hoofd landschapsarchitectuur bij gemeente Rotterdam, voorzitter) Annette Duivenvoorden (projectleider bij Platform 31); Ben Kuipers (landschapsarchitect en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur); Hans Karssenberg (directeur-oprichter STIPO); Peter de Bois (architect en stedenbouwkundige, Office4UrbanreSearch) en Peter de Visser (hoofd stadsbeheer gemeente Zoetermeer).

De Stedelijk Interieur Award Beste Openbare Ruimte wordt al jaren uitgereikt. Openbare ruimtes die in voorgaande jaren de Award Beste Openbare Ruimte wonnen zijn: titel wonnen, zijn de Binnenrotte in Rotterdam (2018), de Groene Loper in Breda (2017), Kerckebosch in Zeist (2016), het Kustwerk in Katwijk (2015), het Erasmuspark Rotterdam (2014) en het Wilhelminaplein Leeuwarden (2013).

De wedstrijd Groene Buurt Kampioen in Alkmaar is weer gestart. Voor de wedstrijd zoeken de initiatiefnemers ideeën voor het vergroenen van buurten en dorpen. Inwoners kunnen hun groenidee indienen en meedoen aan de wedstrijd. De beste ideeën onder het motto ‘Stenen eruit, groen erin!’, winnen en worden ook echt uitgevoerd.

Voor de derde keer organiseert de gemeente Alkmaar de wedstrijd ‘Groene Buurt Kampioen’. Iedereen met een leuk idee, kan meedoen om een plek met verharding om te vormen naar groen. Dit geeft een groene impuls aan straten en buurten. Denk bijvoorbeeld aan het samen aanleggen van geveltuinen, het vergroenen van een pleintje of boomspiegels in de straat beplanten. Wie meedoet, maakt kans om Groene Buurt Kampioen van Alkmaar te worden en wint daarmee uitvoering van het groene idee.

Steenbreek
Gemeente Alkmaar, aangesloten bij Stichting Steenbreek, werkt aan groene buurten in stad en dorp. Groen is aantrekkelijk, goed voor onze gezondheid, voor de biodiversiteit (planten en dieren) en biedt ruimte voor ontmoeten. Groene ruimte werkt ook positief om de effecten van de huidige klimaatverandering op te vangen. Regenwater zakt niet weg in verharding, maar kan wel in groenvakken in de bodem zakken. De afgelopen maand bleek opnieuw hoe belangrijk dat is door de vele regenbuien. Het benutten van kansen voor het vergroenen van buurten is zeer waardevol.

Hoop op mooie ideeën
“Groen in de stad is zo belangrijk voor ons klimaat en de leefbaarheid in de wijken. Ik heb vorig jaar mooie ideeën voorbij zien komen en hoop hier bij deze derde editie van de Groene Buurt Kampioen ook weer op. Dit is een unieke kans om met elkaar aan de slag te gaan!. De winnende ideeën worden daadwerkelijk uitgevoerd”

Wethouder Groen Christian Braak

Een groen idee indienen kan nog tot uiterlijk 25 juli. Daarna worden de ingediende ideeën beoordeeld. Na de zomervakantie, in september, wordt de Groene Buurtkampioenen bekendgemaakt. In overleg met de winnaars worden hun ideeën dan vanaf 28 september (Nationale Burendag) uitgevoerd. Vul het wedstrijdformulier in om mee te doen. Het formulier is te vinden op www.Alkmaar.nl.

In Nederland is de gemiddelde perceeloppervlakte van tussenwoningen met 29,7% gedaald in de afgelopen decennia. De woonoppervlakte is juist is gestegen met 21,1%. Er is dus steeds meer woonruimte op minder grond. Dit blijkt uit onderzoek van Regiocontainer.nl, dat data van 5.000 tussenwoningen op grote vastgoedplatformen voor consumenten analyseerde.

De gemiddelde woonoppervlakte van een tussenwoning stijgt ieder decennium met 3,5%. Sinds de jaren ‘50 is de woonoppervlakte met 21,1% gestegen. In de zeventiger jaren werden vooral veel grotere woningen gebouwd: de woonoppervlakte was 11,3% groter dan in een decennium eerder. Tussenwoningen die gebouwd zijn sinds 2010 zijn juist weer 7% kleiner dan woningen met een bouwjaar tussen 2000 en 2009.

Perceeloppervlakte daalt fors
Sinds 1950 is de gemiddelde perceeloppervlakte constant aan het dalen. Waar de gemiddelde perceeloppervlakte in de jaren ‘50 nog 187,3m² was, is dit in 2010 tot en met 2019 nog gemiddeld 131,7m². In de jaren ‘60 werd het roer vooral flink omgegooid: percelen waren toen 11,3% kleiner dan in de vijftiger jaren. Ook in het huidige decennium is de oppervlakte van een gemiddeld perceel van een tussenwoning flink gedaald ten opzichte van het vorige decennium; 7,4%. Gemiddeld daalt de perceeloppervlakte van een tussenwoning met 5,6% per decennium.

Huizen groter, tuinen steeds kleiner
Om een indicatie te geven van de hoeveelheid perceeloppervlakte die wordt gebruikt voor woonruimte, is het woon/perceel-ratio berekend. In de jaren ‘50 was nog 53,1% van het perceel bestemd voor wonen. In het huidige decennium is dit gestegen naar liefst 91,4%. Sinds de jaren ‘50 steeg de woon/perceel-ratio ieder decennium met gemiddeld 10%. Doordat de woonoppervlakte is gestegen, is er weinig ruimte op het perceel voor een tuin. Tuinen zijn hierdoor relatief gezien steeds kleiner geworden.

Meer informatie over dit onderzoek, leest u hier.

Rotterdam heeft in 2030 een duurzame, groene en gezonde openbare ruimte die bijdraagt aan een prettig leefklimaat voor bewoners, bezoekers en ondernemers. Met dat doel heeft het college de Visie Openbare Ruimte 2019-2029 vastgesteld.

In het najaar van 2019 kunnen Rotterdammers onder andere via het Stadspanel hun mening geven over de visie en de inrichting van de openbare ruimte. Dit meldt de gemeente op haar site.

Steeds meer druk op buitenruimte
De druk op de buitenruimte is hoog. In de komende 20 jaar groeit Rotterdam waarschijnlijk uit tot een stad van 700.000 inwoners; ruim 60.000 meer dan in 2018. Deze stijging leidt tot een grotere behoefte aan woningen (50.000 woningen tot 2040) en een grotere behoefte aan ruimte voor bedrijven, voorzieningen en het wegennet.

Meer bewoners, bezoekers en werknemers betekent ook een grotere behoefte aan groen. Daarom wil het college tot 2022 twintig hectare groen toevoegen aan de stad. Investeren in groene en levendige rivieroevers en zich inzetten voor het Deltaplan Water, onder andere door te investeren in extra waterbuffers. De Visie Openbare Ruimte is bedoeld als leidraad voor de keuzes die de stad de komende jaren moet maken in de openbare ruimte. De visie is de eerste stap richting de nieuwe omgevingsvisie en omgevingswet.

‘Onze stad kan alleen gezond groeien als we blijvend investeren in het aantrekkelijker, groener en gezonder maken van de openbare ruimte die veilig is voor iedereen.’

Bert Wijbenga, wethouder Buitenruimte

Geld
Voor het creëren en behouden van een duurzame en gezonde openbare ruimte is veel geld nodig, terwijl de afgelopen jaren de budgetten voor inrichting en beheer van de openbare ruimte zijn teruggelopen. Door waar mogelijk budgetten, programma’s en projecten slim te combineren en het aanboren van nieuwe financieringsbronnen, wil Rotterdam de openbare ruimte in de komende tien jaar een forse impuls geven. Eind 2019 moet er een uitvoeringsstrategie liggen waarin staat welke projecten in de openbare ruimte prioriteit krijgen en welke financiering daarbij kansrijk is.

Meer parken
Er moeten meer parken komen in gebieden met weinig groen, vertelt de visie. Ook belangrijk is het leggen van groene verbindingen, het groener maken van bedrijventerreinen en het vergroenen van daken en gevels. De openbare ruimte moet verder voor iedereen goed toegankelijk zijn, ook voor ouderen of mensen met een beperking. Daarnaast moet er in de binnenstad en in de woonwijken meer ruimte komen voor fietsers en voetgangers. Verder is het van groot belang dat er ruimte blijft voor experimenten als Happy Streets en Park(ing) Day, waarbij parkeerplaatsen tijdelijk veranderen in publieksvriendelijke parkjes.

In de visie komt ook de mening van de Rotterdammer terug. Er is onder andere gebruik gemaakt van input van uit de Omnibusenquête van de gemeente en van input afkomstig uit Het Gesprek met de Stad (2017). Groen en duurzaamheid staan in de top drie van thema’s waarin de stad volgens inwoners moet investeren. Bij het maken van de uitvoeringsstrategie, met daarin concrete keuzes voor de openbare ruimte, wil de gemeente na de zomer opnieuw input ophalen uit de stad.

Visie Openbare Ruimte 2019-2029 Rotterdam

De Markt in het centrum van het Brabantse Veghel was aan vernieuwing toe. Het verouderde plein dat ruim twintig jaar geleden was aangelegd, voldeed niet meer aan de wensen van dit moment.

Een van de problemen was dat het plein geen eenheid uitstraalde. Begin 2016 kreeg landschapsarchitect Martien van Osch van bureau OSLO (Ontwerp Stedelijke en Landschappelijke Omgeving) uit Berlicum de opdracht van de toenmalige gemeente Veghel om een nieuw ontwerp te maken. Eind vorig jaar is het plein opgeleverd.

‘De Markt wordt mooier en gezelliger met onder meer een fontein en meer bomen’

Landschapsarchitect Martien van Osch stond voor de opdracht om bij het gefragmenteerde plein meer samenhang te creëren. En dat doe je volgens hem met groen. Dat sloot ook aan bij de opdracht van de toenmalige gemeente Veghel (sinds 2017 maakt Veghel onderdeel uit van gemeente Meierijstad). De toenmalige wethouder Jan Goijaarts zei destijds in de Stadskrant Veghel: ‘De Markt wordt mooier en gezelliger met onder meer een fontein en meer bomen.’ Volgens de landschapsarchitect is dat een uitdagende opdracht omdat een centraal plein allereerst uit veel verharding dient te bestaan, omdat op zo’n centrale locatie allerlei activiteiten plaatsvinden, zoals de markt; tijdens het carnaval staat er een grote tent op het plein. ‘Je hebt dus veel ruimte nodig en het dient dus multifunctioneel te worden ingericht.’ En dan heb je de wensen van de ondernemers en bewoners aan de Markt nog niet erbij betrokken, want ook zij hebben allerlei wensen en voorstellingen van hoe het plein ingericht dient te worden.

Lees hier verder