Bindkracht 10 en Operatie Steenbreek Nijmegen gaan plantjes uitdelen én inwoners wijzen op de Stip-lijn. Met de ‘Bluumkes feur jou’ actie slaan zij zo twee vliegen in één klap: kijken wie hulp nodig heeft en wie meer groen in de wijk wil. Binnen de 1,5 meter regels, maar mét in enkele wijken een feestelijke en opbeurende muziek van de Nijmeegse troubadour Jan Willem van Opstal, de zingende kok van Van Tuin tot Bord. De actie vindt plaats op 2 en 3 juni in zeven Nijmeegse stadsdelen: Lindenholt, Waterkwartier, Wolfskuil, Willemskwartier, Hatert, Dukenburg en Heseveld.

Marianne Mondria is opbouwwerker bij Welzijnsorganisatie Bindkracht 10: “Vóór corona hadden we veel contact met bewoners, over van alles, maar ook over meer groen in de buurt. Door de coronacrisis ging een streep door dit alles. Omdat mensen nu meer thuis blijven bereiken we juist nu de meest kwetsbare bewoners minder goed. Met de actie ‘Bluumkes feur jou’ nodigen we daarom mensen uit voor een praatje. We delen ook informatie uit, zoals het telefoonnummer van de Stip-lijn. Die kunnen mensen bellen als ze vragen hebben, of als ze zich eenzaam of onzeker voelen in deze  tijden”.

Stenen eruit, GROEN erin!
Bindkracht 10 trekt op met het campagneteam Operatie Steenbreek, van De Bastei. Samen brengen ze de (groene) wensen van bewoners bij elkaar. Wanneer een aantal mensen in een wijk aan de gang gaat met groen, volgen vaak meer mensen met groene plannen. Zo roept De Bastei met de campagne Operatie Steenbreek alle inwoners van Nijmegen op om de tuin GROEN te maken: Stenen eruit, GROEN erin.

Gezond met groen
In deze tijd is iedereen meer aan huis gebonden. Mensen die het kunnen, pakken huis en tuin aan. Lekker bezig zijn en daarna genieten van een mooie omgeving. Operatie Steenbreek roept mensen op om te kiezen voor groen i.p.v. grijs. Bomen en struiken zorgen ervoor dat het koeler blijft bij zomerse temperaturen. Ook kan in een groene omgeving het regenwater bij hoosbuien gemakkelijk wegzakken in de grond. Een groene omgeving is een paradijs voor vogels en vlinders en het zorgt ervoor dat de grond minder snel uitdroogt. Bovendien word je ook nog eens vrolijk van een groene tuin én is een groene omgeving heel gezond. En dat is belangrijk, juist nú!

Feest voor het oog
In de zeven wijken worden huis-aan-huis inheemse planten zoals Gele kamille, Gewone margriet en Wilde marjolein uitgedeeld. Deze planten zijn een feest voor het oog en bieden feest-eten voor de vlinders en bijen en andere insecten. De plantjes worden geleverd door Stichting NL Bloeit!

De ‘Bluumkes feur jou’ – actie wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Gelderland en gemeente Nijmegen en is op social media te volgen via #zorgvoorelkaar.

Uit het Nationaal Tuinonderzoek blijkt dat ‘de groene tuin’ zeer actueel is. Aan een onderzoek van Natuurmonumenten deden tot nu toe bijna 44.000 mensen mee van wie 81 procent liet weten een extra inspanning te willen doen ten behoeve van de natuur. Als in de tuinen meer ruimte komt voor natuur, profiteren veel planten en dieren daarvan.

 Door de coronacrisis lijkt een herwaardering van de natuur te ontstaan volgens Natuurmonumenten. Dat uit zich niet alleen in een toename van het aantal bezoekers aan natuurgebieden, maar ook in de manier waar mensen met hun tuin omgaan. Om te kijken of er ruimte voor natuur is in de Nederlandse tuinen en deelnemers te motiveren hun tuin te vergroenen, houdt Natuurmonumenten een onderzoek; in Nederland is ruim 56.000 hectare grond privétuin.

Nederlandse en internationale onderzoeken tonen aan dat de populatie insecten dramatisch afneemt met verstrekkende gevolgen. Zonder bomen geen bloesem, zonder bloesem geen insecten, zonder insecten geen vogels. Juist die variatie is belangrijk om alles in evenwicht te houden. Dat geldt ook voor de privétuinen. ‘De inrichting van tuinen is, zeker binnen de stedelijke omgeving, voor biodiversiteit zeer belangrijk’, zegt Mathiska Lont, boswachter bij Natuurmonumenten op de website van de organisatie.

Insectenhotel
In het onderzoek geeft 81 procent van de respondenten aan minimaal één actie extra te willen doen voor de natuur. Voorbeelden zijn een rommelhoekje maken, een waterbak neerzetten, en een nestkast of insectenhotel ophangen. Die kleine aanpassingen zijn voor het leefgebied van dieren van grote waarde; onder meer koolmezen, egels, bijen en vlinders vinden zo voedsel, veiligheid en de mogelijkheid om zich voort te planten.

Uit de enquête blijkt dat ouderen vaak een groenere tuin hebben: 67 procent van de respondenten ouder dan 50 jaar heeft minder dan de helft van de tuin betegeld, tegenover 48 procent van de mensen jonger dan 50 jaar. 63 procent van die laatste leeftijdsgroep geeft aan van plan te zijn het komend jaar bestrating of schuttingen te vervangen door groen.

Betegeld
De respondenten geven aan dat ruimtegebrek vaak een reden is om een flink stuk van de tuin betegeld te houden, waardoor er minder ruimte is voor planten. Volgens Lont is een mogelijkheid om dan de hoogte in te gaan. Van degenen die nu nog een kale schutting of muur hebben, geeft 60 procent aan die het komend jaar te willen laten begroeien (53%) of te vervangen door struiken of een heg (6%). Volgens Lont biedt een klimop, die nauwelijks meer ruimte inneemt dan een kale schutting, meer verkoeling en is het voor veel vogels een goede plek om een nestje te bouwen.

Het tuinonderzoek van Natuurmonumenten kan nog tot 30 juni worden ingevuld via www.natuurmonumenten.nl/tuinonderzoek.

 

Tussen 1 juni en 1 september geven de tuincoaches van Steenbreek Ede inwoners gratis online advies voor hun tuin.

 Ook in Ede zien ze de gevolgen van klimaatverandering. Extreme regenbuien zorgen soms voor wateroverlast. Maar we ervaren ook steeds vaker perioden van hitte en droogte. Daar kunnen we niet omheen. Wel kunnen we met soms kleine aanpassingen onze omgeving leefbaar houden.

Groen in plaats van tegels
Bijvoorbeeld door een aantal tegels in de tuin te vervangen door groen. Daarmee wordt het in de tuin in tijden van hitte minder warm. Ook kan regenwater direct de bodem in, is de kwaliteit van de lucht beter en is het er fijn leven voor vogels, vlinders en insecten.

Ontwerp voor de tuin
Aan degenen die zich aanmelden voor het online advies, wordt gevraagd een vragenlijst in te vullen en een plattegrond van de tuin te sturen. De tuincoach maakt aan de hand daarvan een schets voor de tuin. Zij gaan bij het ontwerp uit van een groene tuin met verschillende soorten beplanting. Ook is er aandacht voor de mogelijkheden om zoveel mogelijk regenwater op te vangen.

Aanmelden
Het online gesprek duurt ongeveer een uur. Voor meer informatie, zie: www.ede-natuurlijk.nl/tuinadvies. 

 

 

 

Landelijk is Steenbreek al jaren actief op LinkedIn en Twitter richting de zakelijke markt. Sinds dit jaar zetten wij ook meer in om het grote publiek te bereiken via Facebook en Instagram. En met succes: het aantal volgers neemt in rap tempo toe.

Met regelmaat plaatsen wij relevante berichten op Facebook en Instagram om daarmee iedereen in Nederland te enthousiasmeren voor meer groen in de buurt. Dit doen we in de vorm van kennis, weetjes en doe-tips maar ook door het delen van lokale acties uit het land.

Timing
Onze voornamelijk vrouwelijke volgers (77%) zijn het vaakst op dinsdag, woensdag en in het weekend actief. De meeste mensen kijken dan tussen 12.00 en 16.00 uur en zijn zeer actief met liken en delen. Opvallend is verder dat de jonge leeftijdscategorie goed is vertegenwoordigd (25-34 jaar > 17%, 35-44 jaar > 29% en 45-54 jaar > 32%).

Samen likes opbouwen (en dus meer mensen bereiken!)
In deze coronatijd merken we dat er een toenemende interesse is voor natuur in de omgeving en in eigen tuin. Heel eenvoudig kun je door het delen van de landelijke berichten een band opbouwen met inwoners uit de eigen gemeente. Uiteindelijk zorgt dit ook voor meer draagvlak van de lokale Steenbreek beweging.

Tip bijvoorbeeld de collega’s van de afdeling communicatie om Steenbreek te volgen op Facebook en Instagram en deel en like onze berichten. Gebruik daarbij #operatiesteenbreek en het bericht wordt ook zichtbaar op de social wall op de website www.steenbreek.nl. Deel je eigen acties met @Operatiesteenbreek zodat wij ook de lokale acties landelijk onder de aandacht kunnen brengen.

Samen willen we op deze manier steeds meer mensen in Nederland inspireren om te zorgen voor meer groen in de buurt!

Met de toenemende verdichting en verharding in de stad, komt de natuur steeds meer in de verdrukking. De steden worden daardoor heter.

Gelukkig zien we ook een beweging ontstaan waarin het belang van groen in de stad toeneemt en juist wordt toegevoegd aan de stad op gebouwen, in parken, straten en tuinen. Terwijl groen in het verleden vaak als sluitpost werd beschouwd, is het steeds vaker een randvoorwaarde voor een geslaagde project-ontwikkeling of revitalisatie.

Brochure
Dat is een prachtige ontwikkeling, toch moeten we op onze hoede blijven. Bij de kweek zien we nog te vaak dat er bestrijdingsmiddelen aan te pas komen, er te weinig aandacht bestaat voor inheemse soorten en de transportwegen lang zijn met het oog op de herkomst van het uitgangsmateriaal. Ook is het belangrijk om voor diversiteit van inheemse soorten te kiezen en vooruit te lopen op klimaatextremen. Zonder aandacht voor deze zaken zal de meerwaarde van vergroening klein blijven. De kwekers, van bloembollen-, vaste planten- tot laanboomkwekers, en leveranciers in deze brochure laten zien dat het anders kan. Ze staan voor gifvrij plant- en zaadgoed uit Nederland dat de biodiversiteit verrijkt en de leefomgeving opfleurt. Daar heeft iedereen baat bij.

Stichting Steenbreek & NL Greenlabel

Gevelgroen is al enige tijd populair maar bomen geplant tegen een gevel zijn nog tamelijk uniek. In Eindhoven is het eerste ‘Vertical Forest’ van de Benelux in aanbouw en WonderWoods in Utrecht staat in de startblokken.

De ontwerpen zijn van de Italiaanse architect Stefano Boeri, de bedenker van de succesvolle verticale bossen (Bosco Verticale) in Milaan.

Brenda Swinkels van Van den Berk Boomkwekerijen zit in het groene projectteam van beide torens. Zij vertelt op 10 juni in dit webinar hoe de keuze van de bomen tot stand is gekomen en over de uitdagingen met betrekking tot groeiplaatsen en onderhoud.

Praktische informatie
Datum: 10 juni
Tijd: 11.00 uur
Aanmelden voor dit gratis webinar

 

 

 

Met de krachtige slogan ‘Red de biodiversiteit, samen en nu!’ lanceren 39 Belgische organisaties een grote communicatiecampagne voor de biodiversiteit. Samen vormen ze de beweging #SamenVoorBiodiversiteit.

Universiteiten en onderzoekers, internationale ngo’s, milieuverenigingen, dierentuinen, natuurparken, musea en botanische tuinen, gemeenten en lokale actoren, Waalse, Brusselse, Vlaamse en federale overheden, … allemaal delen ze dezelfde overtuiging. Het is hoog tijd voor de biodiversiteit.

Waarom deze beweging?
In de afgelopen veertig jaar gingen de populaties wilde dieren met 60% achteruit. De oorzaken? Vernietiging van hun habitats, verstedelijking, overexploitatie van hulpbronnen, industriële veeteelt en overconsumptie. En dit proces blijft versnellen. Als we niets veranderen, zal in 2050 slechts 10% van de natuur aan menselijke activiteit zijn ontsnapt. En dat is veel te klein om dieren, planten en hun leefomgeving te beschermen.

Volgens de de betrokken organisaties brengt het vernietigen van de biodiversiteit ons leven als mens zelfs in gevaar. Daar is de huidige crisis helaas een heel concreet voorbeeld van. Biodiversiteit kan dus een oplossing zijn, niet alleen om de klimaatverandering aan te pakken maar ook om onze gezondheid te verbeteren. Denk maar aan bossen en oceanen: zij nemen grote hoeveelheden CO2 op. En laten we ook alle geneesmiddelen die nog in de natuur moeten worden ontdekt, niet vergeten.

De beweging #SamenVoorBiodiversiteit wil een antwoord bieden aan de dringende nood aan aandacht voor onze biodiversiteit. Door actie te ondernemen, kunnen we volgens de initiatiefnemers onze gewoonten veranderen en duurzame productie- en consumptiepatronen stimuleren. Om de trend te kunnen keren, moeten we volgens hen aan de slag gaan, samen en nu. De beweging wil dan ook concrete verandering teweegbrengen en een vaste waarde worden om beslissingen te kunnen beïnvloeden. De volgende conferentie van de partijen bij het Verdrag inzake biologische diversiteit van de Verenigde Naties in 2021 in China zal beslissend zijn. Verschillende leden van de beweging zullen namelijk het Belgische standpunt tijdens deze “COP Biodiversiteit” coördineren en verdedigen.

Red de biodiversiteit, samen en nu!
De beweging verzamelt op www.samenvoorbiodiversiteit.be eenvoudige, individuele of gezamenlijke acties en tips.  De campagne is tijdens de Internationale Dag van de Biodiversiteit op 22 mei van start gegaan. Vanaf dat moment zijn er overal in België acties gestart.

 

Met de versoepeling van de maatregelen rond de coronacrisis neemt ook het bezoek aan park, bos, strand en recreatiegebied toe zoals op Hemelvaartsdag al bleek. Voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad sluit zelfs niet uit dat er in de zomer beperkende maatregelen genomen worden. Om beheerders van natuur- en recreatiegebieden voor te bereiden op de verwachte toestroom, met name in de zomermaanden, heeft het Cursus Centrum Groen een training ontwikkeld: ‘Gastheerschap tijdens COVID-19’.

Het mooie weer, met name op Hemelvaartsdag (21 mei), leidde tot een enorme toeloop van bezoekers aan met name stranden, natuurplassen en bosgebieden. ‘Door de coronacrisis ontstaat ook een ander type bezoekers. Voorheen waren het alleen mensen die een frisse neus gingen halen. Nu de maateregelen worden versoepeld zie je dat meer mensen naar de natuurgebieden komen’, zegt Karin Jellema van Cursus Centrum Groen dat gespecialiseerd in het trainen en opleiden van medewerkers die belast zijn met de uitvoering van werkzaamheden in de buitenruimte. ‘Met de toenemende bezoekersaantallen rees bij ons de vraag: hoe kun je nu mensen die in natuur- en recreatiegebieden werken, heel praktisch helpen om bezoekers welkom te heten, hen te vertellen wat wel en niet mag, te zorgen voor een betere verdeling van de gasten over de gebieden en hoe kun je dat handhaven? We hebben daarom een kortdurende training opgezet voor vijf tot acht deelnemers die op maat kan worden aangeboden. Want hij is bedoeld voor onder anderen boswachters, boa’s, publiekvoorlichters, vrijwilligers en campingmedewerkers. We maken daarbij gebruik van een trainingsacteur.’

Natuurbeleving
Jeroen Glissenaar, parkmanager bij de gemeente Arnhem en betrokken bij het opzetten van de training, is blij met het initiatief. Vooral het aspect van gastheerschap spreekt hem aan. ‘In de loop der jaren is de natuurbeleving anders geworden omdat de maatschappij verandert. Het een is niet beter of slechter dan het andere. Sommigen komen naar het park om hun hoofd leeg te maken, anderen om vogels of reeën te spotten of te sporten. Daar moet je als beheerder op inspelen. De coronacrisis zie ik ook als een kans om nieuwe mensen naar de natuur te trekken. Uitgangspunt is: je maakt niks kapot en je houdt rekening met elkaar.’

In de training komen onder meer de diverse scenario’s van de coronacrisis en de gevolgen voor het gedrag van mensen aan bod, de vertaling van maatregelen, gastheerschap in de natuur, verbale en non-verbale gespreksvaardigheden en het omgaan met klachten en agressief gedrag.

Welkom voelen
Glissenaar: ‘Heel vaak is handhaving gericht op overtredingen, maar bij natuurbeheer is het belangrijk dat mensen zich welkom voelen. Dus niet: je mag dit niet en dat niet, maar: welkom in ons park, een fijne dag en houdt u er rekening mee dat je anderhalve meter afstand houdt. Vaak gaan mensen in de fout omdat ze dit gedrag niet gewend zijn.’ Voor informatie over de training ‘Gastheerschap tijdens COVID-19’.