Groene Cirkel Bijenlandschap is een nieuwe partner van Stichting Steenbreek. Beide organisaties streven naar meer biodiversiteit in stad en omgeving. Het eerste samenwerkingsproject betreft biodiversiteit op bedrijventerreinen.

 Volgens directeur Roel van Dijk van Stichting Steenbreek passen het werk en de doelstelling van Bijenlandschap bij de doelstelling van de stichting: het vergroenen van de leefomgeving. ‘Door een afwisseling in de beplanting bied je de bijen en wilde bijen een aantrekkelijke nestelplek die bijdraagt aan een grotere populatie van solitaire bijen en dat is positief voor de bestuiving en groei van planten en bloemen. Hierdoor wordt de biodiversiteit bevorderd.’

34 % meer soorten bijen
In Groene Cirkel Bijenlandschap werkt een groot aantal partijen samen aan een bijenlandschap in het gebied van Wassenaar tot en met de Duin- en Bollenstreek, en van de kust tot Nieuwkoop. Door bijvriendelijke inrichting en beheer wil Bijenlandschap een netwerk van bloemrijke tuinen, erven, parken, bermen, bedrijventerreinen, recreatie- en natuurgebieden realiseren, met voldoende voedsel en nestgelegenheid voor bijen, hommels en zweefvliegen. In 3 jaar tijd heeft dat volgens Bijenlandschap geresulteerd in 34 procent meer soorten bijen in de gemonitorde gebieden.

Hannie Korthof, programmamanager Groene Cirkel Bijenlandschap: ‘Steenbreek is voor ons een goede partner: het is een professionele organisatie en we krijgen door de samenwerking de kans om ons netwerk uit te breiden. Beide organisaties streven hetzelfde doel na, namelijk het bevorderen van de biodiversiteit. Voor ons is de bij hierbij de drager. Steenbreek werkt ook aan klimaatadaptatie en dat wordt mooi gecombineerd in ons eerste gezamenlijke project.’

Bedrijventerreinen
Het eerste samenwerkingsproject betreft het bevorderen van de biodiversiteit op bedrijventerreinen. Veel bedrijventerrein hebben bij piekbuien te maken met wateroverlast. Door klimaatadaptieve maatregelen, zoals bijvoorbeeld het afkoppelen van het riool en een wadi, te combineren met een natuurlijkere inrichting van de omgeving, wordt niet alleen de biodiversiteit verhoogd, maar wordt een bedrijf aantrekkelijker voor werknemers, klanten en omgeving. Inmiddels heeft het eerste gesprek met de provincie Zuid-Holland over bedrijventerreinen plaatsgevonden.

Hevige regenbuien, langdurige hitte, het klimaat verandert. Daarnaast verdwijnen in een snel tempo veel plant- en diersoorten. Hier moeten we op inspelen. Daarom zijn we als gemeente aangesloten bij Stichting Steenbreek. Steenbreek heeft als motto: tegel eruit, plant erin. We hebben al mooie Steenbreekacties in onze gemeente gehouden en al zo’n 150 inwoners hebben een gratis geveltuin bij ons aangevraagd! En, ook dit jaar organiseren we weer een prijsvraag voor de mooiste geveltuin of vergroende tuin.

Wat houdt de prijsvraag in?
Je stuurt ons uiterlijk 1 september fotomateriaal. Je mag ook anderen nomineren. Een jury van medewerkers van de gemeente beoordeelt
samen met Groei en Bloei de tuinen. De datum van de prijsuitreiking maken we later bekend; deze zal in het najaar zijn. Er zijn zes prijzen te winnen: een 1e, 2e en 3e prijs voor de mooiste vergroende tuin en een 1e, 2e en 3e prijs voor de mooiste geveltuin. De prijzen zijn groencadeaubonnen ter waarde van €50, €75 en €100. Meedoen dus!

Heb jij jouw tuin ook vergroend?
Stuur dan uiterlijk 1 september een voor- en na-foto van jouw tuin naar het e-mailadres steenbreek@sudwestfryslan.nl. Tip: heb je je tuin vergroend, maar geen foto meer van hoe deze eerst was? Als het om de voortuin gaat, kunnen wij dit voor je opzoeken.

Heb jij de mooiste geveltuin?
Heb je een geveltuin? Dan kun je ook meedoen aan de prijsvraag! Stuur uiterlijk 1 september een foto van jouw geveltuin naar steenbreek@sudwestfryslan.nl.

Vraag een gratis geveltuin aan!
Misschien grenst je voorgevel aan de openbare weg en heb je daar alleen maar tegels. Wist je dat de gemeente een gratis geveltuin bij jou komt aanleggen? De grond blijft eigendom van de gemeente, maar jij hebt er een tuintje bij. Vraag de geveltuin aan via onze website:
www.sudwestfryslan.nl/steenbreek. Wacht niet te lang met aanvragen, want dan kun je dit jaar nog aan onze wedstrijd meedoen!

Meer weten?
Wil je meer weten over onze Steenbreekacties, kijk dan op onze website: www.sudwestfryslan.nl/steenbreek.

Op 24 juni ondertekenden wethouder Cecilia van Weel van de gemeente Uitgeest en Henk Jense van Stichting Steenbreek de overeenkomst waarin de gemeente zich aansluit bij de landelijke publiekscampagne van de stichting. Doel is dat beide partijen zich samen in zetten voor een klimaatbestendige en gezonde leefomgeving van mens en dier in zowel de openbare ruimte als de privé tuin. De ondertekening vond plaats in de tuin van Jos Rood die een mooi voorbeeld blijft.

Door klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met hevige regenbuien en perioden van hitte en droogte. De gemeente zet zich in om het openbare terrein klimaatbestendig te maken. Versteende tuinen zijn slecht bestand tegen die nieuwe weersomstandigheden. Het regenwater kan zijn weg naar de ondergrond niet vinden, waardoor wateroverlast ontstaan. In de zomer loopt de temperatuur in een versteende tuin daarnaast snel op. Door stenen te vervangen door planten daalt de temperatuur in de tuin in een hete periode flink en zorgen hevige buien minder snel voor wateroverlast. Aanpassingen aan het klimaat moeten we met elkaar doen. Dus laten we samen het verschil maken en zorgen voor een klimaatbestendige en gezonde leefomgeving voor zowel mens als dier!

Tijd voor actie
De gemeente en de dorpsraad gaan deze uitdating aan. De gemeente verbindt zich de komende twee jaar actief aan de campagne van Stichting Steenbreek. Wethouder Cecilia van Weel en Henk Jense van Stichting Steenbreek ondertekende daartoe de overeenkomst. Wethouder Cecilia van Weel: “Samen met de bewoners werken aan een groene en klimaatbestendige Koog”‘. De dorpsraad gaat met een werkgroep nader invulling geven aan de uitvoering.

Met wat tips zelf aan de slag
Hoe ziet uw tuin er eigenlijk uit? Een paar tips om zelf alvast aan de slag te gaan. Vang het regenwater op om uw tuin te wateren te geven en haal zoveel mogelijk tegels uit de tuin. Een leuke mogelijkheid is om een moestuin aan te leggen. Kies in ieder geval gemakkelijke planten en trek dieren naar de tuin. Misschien is het ook wel mogelijk om een plat dak groen te maken.

Op 24 juni was Steenbreek ambassadeur Margot Ribberink te gast bij het radioprogramma ‘Ask Me Anything’ van BNR Nieuwsradio.

Ze vertelde daar onder andere over de hitte, het grote belang van meer groen en over Stichting Steenbreek. Verder antwoordde ze vragen van luisteraars.

Luister hier het radioprogramma ‘Ask me Anything’ (Margot Ribberink is vanaf minuut 25 te beluisteren).

Ieder jaar organiseren we de Nationale Groendag. Door de coronamaatregelen doen we dat dit jaar anders. Het wordt een Nationale Groenweek! In week 42 bieden we iedere dag een webinar met interessante sprekers aan. Van 12 tot en met 16 oktober wisselen we informatie uit over het thema “Samen voor meer groen in de buurt”.

In week 42, van maandag 12 tot en met  vrijdag 16 oktober organiseren we elke dag een webinar over een onderwerp dat aansluit bij het thema “Samen voor meer groen in de buurt”.  Denk  hierbij aan klimaatadaptatie, biodiversiteit en sociale cohesie. Op dit moment werken we aan het programma. Als daar meer over bekend is dan kunt u dat lezen op www.nationalegroendag.nl.

Tip van de sluier
Deltacommissaris Peter Glas en de Rotterdamse Stadsdokter Rini zijn interessante sprekers tijdens de webinars. En we zijn nog bezig met een aantal andere sprekers om iedere dag een mooi programma aan te bieden.

Nationale Groendag
Eigenlijk zou de Nationale Groendag op 15 oktober zijn in gemeente Oss. Gemiddeld komen er  zo’n 350 mensen op af. Het doel van de Groendag is om kennis uit te wisselen en te netwerken. Gezien de actuele maatregelen van het RIVM vindt de organisatie het niet verstandig om deze dag in de huidige vorm door te laten gaan.  Daarom organiseren we een week met webinars. De onderwerpen die centraal staan, zijn actueler dan ooit en willen we graag delen.

Samenwerken
De Nationale Groenweek wordt georganiseerd door Stichting Steenbreek, gemeente Oss, provincie Noord-Brabant en Waterschap Aa en Maas.

Nederlandse financiële instellingen hebben voor honderden miljarden euro’s aan financieringen uitstaan waarop ze mogelijk risico’s lopen als gevolg van biodiversiteitsverlies. Bijvoorbeeld doordat ecosysteemdiensten verdwijnen, door aanpassing van wetgeving om milieu en natuur te beschermen, of door milieucontroverses. Voor de financiële sector is het van belang om de risico’s van biodiversiteitsverlies in beeld te brengen. Dat concluderen De Nederlandsche Bank (DNB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in het gezamenlijke onderzoek ‘Biodiversiteit en de financiële sector: een kruisbestuiving?’

Ten eerste bedreigt het biodiversiteitsverlies de beschikbaarheid van ecosysteemdiensten. Financiële instellingen die economische activiteiten financieren die van die ecosysteemdiensten afhankelijk zijn, zijn daardoor blootgesteld aan de fysieke risico’s van biodiversiteitsverlies. Een voorbeeld is bestuiving van voedselgewassen: wanneer bijen verdwijnen, kunnen problemen ontstaan in de landbouw. Nederlandse banken, verzekeraars en pensioenfondsen hebben wereldwijd voor 510 miljard euro financieringen uitstaan aan bedrijven met een hoge of zeer hoge afhankelijkheid van een of meerdere ecosysteemdiensten.

Tweede risico
Een tweede risico lopen financiële instellingen als zij bedrijven financieren met een grote negatieve impact op biodiversiteit. De Nederlandse financiële sector heeft wereldwijd voor 97 euro miljard aan financiering uitstaan bij bedrijven waar sprake is van milieucontroverses. Negatieve publiciteit die direct te herleiden is naar een bedrijf heeft zowel voor het bedrijf zelf als de financiële instellingen reputatieschade tot gevolg.

Ten derde volgt risico uit overheidsbeleid of veranderende voorkeuren van consumenten, die tot aanpassingen van bedrijfsactiviteiten leiden om de schade aan biodiversiteit te verminderen. Zo kan de transitie naar minder stikstofintensieve bedrijfsmodellen leiden tot transitierisico’s voor de 81 miljard euro aan leningen die de drie Nederlandse grootbanken hebben verstrekt aan Nederlandse sectoren met stikstof-uitstotende activiteiten.

Omdat klimaatverandering een van de belangrijkste oorzaken van biodiversiteitsverlies is, en omdat verschillende vormen van natuurbeheer van invloed zijn op klimaatverandering, is het van belang dat financiële instellingen in hun risicobeheer klimaatgerelateerde en biodiversiteitsrisico’s samen bezien.

Lees ook: Speech Frank Elderson – ‘Biodiversiteit en de financiële sector’

Het klimaat verandert. Droge, hete zomers en hevige, zware regenbuien zijn inmiddels geen uitzondering meer. Wat betreft die grote regenbuien kent het rioolstelsel zijn grenzen om hemelwater af te voeren. Daarom zet de gemeente steeds meer in op het eerst opvangen en bewaren van het water.

Het rioolstelsel wordt dan minder belast en het bewaarde water kan worden gebruikt om droge gebieden te  voorzien van water. Ook Maassluizers kunnen hier aan meedoen, door zelf zo veel mogelijk water op te vangen in de eigen tuin.

Prijsvraag
Een regenbestendige tuin vermindert niet alleen de kans op wateroverlast, het vergroot de biodiversiteit van uw tuin en ziet er ook nog eens mooi uit. Dat ziet de gemeente graag in Maassluis. Vandaar ook dat de gemeente een prijsvraag uitschrijft. Wie heeft de mooiste regenbestendige (Rainproof) voortuin van Maassluis? De prijsvraag loopt tot en met 31 augustus.

Waardebonnen
De hoofdprijs is een waardebon van 250 euro. Verder vallen er nog vier andere bonnen ter waarde 100 euro, 75 euro, 50 euro en 25 euro te verdienen. Ze kunnen worden besteed in een tuincentrum naar keuze.

Meedoen
Stuur een e-mail naar s.bridjmohan@maassluis.nl en leg uit waarom de voortuin een prijs verdient. Vertel wat er allemaal is gedaan om de voortuin Rainproof te maken én stuur ook een aantal foto’s mee. Kijk voor meer informatie op www.maassluis.nl/rainproof.

Na een lange tijd van droogte valt er weer eens regen in het land. De natuur had dit hard nodig maar helaas hebben de extreme hoosbuien van afgelopen dagen wel op een aantal plaatsen in Nederland voor grote overlast gezorgd. Riolen konden het water amper aan en straten, tunnels en kelders zijn onder water gelopen. De toename van de vele verharding in Nederland heeft echt negatieve effecten. Sinds 2015 is Stichting Steenbreek daarom samen met deelnemende gemeenten, waterschappen en provincies actief om iedereen te enthousiasmeren om onze leefomgeving te vergroenen.

 Momenteel zijn bijna 140 gemeenten aangesloten recentelijk nog Winterswijk, Arnhem, Zwijndrecht en Heemstede. Alsook zes provincies (recent Zuid-Holland), vier waterschappen en sinds kort de eerste woningbouwcorporatie (Wonen Midden-Delfland). Deelnemende gemeenten organiseren onder de naam Operatie Steenbreek diverse acties om samen met inwoners en bedrijven te vergroenen: in de tuin, op straat, in de wijk en verder. In de hele buitenruimte dus. Acties zijn onder meer ‘Tegel eruit, plant erin’, korting op regentonnen, stimuleren van geveltuinen tot aan het vergroenen van een hele straat. Maar ook aandacht voor vergroenen van schoolpleinen en bedrijfsterreinen. Door samen te werken met diverse partijen in stad en dorp worden concrete stappen gezet richting een klimaatbestendige en gezonde leefomgeving voor mens en dier. Groen heeft een positieve uitwerking op biodiversiteit, ecologie, gezondheid, economie, sociale cohesie etc.

Naar verwachting gaan wij in juli en augustus weer een periode van hitte en droogte tegemoet. Het extreme weer laat echt de noodzaak zien waarom de openbare ruimte klimaatbestendig wordt ingericht. Denk aan aanleg van wateropvangsystemen, minder verharding en meer groen. Overheden beseffen dat ondanks al deze maatregelen de hulp van alle inwoners van Nederland nodig is aangezien zo’n 40% van de stedelijke oppervlakte in bezit is van particulieren, bedrijven en woningbouwcorporaties.

Veel belangstelling voor groen
Mede door de coronapandemie is de belangstelling voor de eigen leefomgeving enorm toegenomen. “In deze bijzondere tijden zien we een sterke opleving in de aandacht voor tuinieren. Niet alleen bij mensen die al ‘groen’ waren maar ook bij mensen die nooit veel om hun tuin gaven. Doordat veel mensen thuis kwamen te zitten hebben we ontdekt hoe waardevol een tuin, hoe klein ook is en dat het de moeite waard is om daar iets meer aandacht voor te hebben en tijd en geld in te steken”, aldus Jasper Helmantel, voorzitter Vakgroep Wilde Weelde. Laten we deze coronaperiode benutten: groen verbindt mensen.

Doet uw gemeente, provincie of waterschap al mee? Voor vragen of interesse neem contact op met het secretariaat.

Samen voor meer groen in de buurt!

 

‘Verhef natuurinclusief bouwen tot norm’, met deze oproep richtte een brede coalitie zich in november 2019 tot het kabinet. Ministers Van Nieuwenhuizen (IW), Schouten (LNV) en Ollongren (BZ) hebben op 17 juni 2020 in een gezamenlijke schriftelijke reactie aangegeven dat ze in gesprek willen met de ondertekenaars om natuurinclusief bouwen algemeen gangbaar te maken. Dit is een positieve trendbreuk ten aanzien van het huidige beleid waarin natuur vooral gedelegeerd is naar provincies en gemeenten.

De zorgelijke staat van de Nederlandse natuur haalt geregeld de voorpagina’s. Na het vaststellen van de enorme teruggang in vliegende insecten in 2017 is de discussie ten aanzien van stikstofdepositie en natuurbehoud nu volop losgebarsten. Vaak wordt de inrichting van de leefomgeving, ondanks de enorme bouwopgave, daarin zelden betrokken, terwijl de kansen voor natuurontwikkeling in en om de gebouwde omgeving enorm zijn.

Een brede coalitie, uiteenlopend van wetenschappers en natuurorganisaties tot grote spelers in de bouw en groenvoorziening, deed daarom in november 2019 een veelbesproken oproep aan het kabinet om natuurinclusief bouwen tot norm te verheffen. De oproep ging gepaard met een aantal concrete suggesties voor maatregelen waardoor bouwactiviteiten en natuurversterking worden gecombineerd. ‘Zo wordt natuurinclusief bouwen geen kwestie van vrijblijvendheid en vrijwilligheid van enkelen, maar gevat in heldere regels die zijn gebaseerd op bestaande inzichten,’ aldus de ondertekenaars van de oproep.

Een goed half jaar later heeft minister Schouten, mede namens minister Van Nieuwenhuizen en minister Ollongren, een reactie gegeven op deze oproep. ‘Ik deel de ambitie om natuurinclusief bouwen, waar ook natuurinclusief renoveren onder valt, algemeen gangbaar te maken,’ stelt Carola Schouten in haar brief. ‘Daarom wil ik samen met andere ministeries, provincies, gemeenten, natuurorganisaties en andere partijen verder in gesprek om toe te werken naar een samenhangende aanpak voor het vergroenen van de gebouwde omgeving. Mijn aanpak op het gebied van biodiversiteit in de gebouwde omgeving, richt zich op 3 niveaus: groen op gebieds- en wijkniveau, natuurinclusief bouwen en renoveren, en toepassing van natuurinclusieve materialen.’

Tjeerd de Groot, Tweede Kamerlid voor D66, stelt in een eerste reactie: ‘D66 wil dat we de komende jaren weer met de natuur gaan leven. Dat geldt net zo goed voor onze voedselproductie als voor onze steden, want ook daar heeft de natuur de ruimte nodig.’

Bouwnormen
Lodewijk Hoekstra, mede-oprichter van NL Greenlabel en initiatiefnemer van de oproep, is erg tevreden met de reactie van de minister: “Het toont aan dat Den Haag dit breed gedragen voorstel serieus neemt. Dat is belangrijk, want de urgentie is hoog. Het stikstofdossier heeft dat op pijnlijke wijze duidelijk gemaakt. Tegelijk hebben we gezien dat de Nederlanders de afgelopen maanden hun directe leefomgeving opnieuw hebben ontdekt. Natuur in de stad wordt meer gewaardeerd dan ooit. Ik stel voor dat het kabinet dit moment aanpakt door natuurinclusief bouwen in de bouwnormen op te nemen. We gaan daarom graag het gesprek aan om concrete resultaten te boeken.”

Groene revolutie
IVN Natuureducatie verwelkomt de extra aandacht voor natuurinclusief bouwen. Directeur Jelle de Jong: “De tijd is rijp voor een ‘groene revolutie’ in projectontwikkeling en woningbouw. Gemeenten hechten aan groen vanwege de waarde voor klimaatadaptatie, hittestress, CO2-opslag en luchtkwaliteit. Bewoners zoeken een aantoonbaar gezondere leefomgeving met ruimte voor ontspanning. Als we in Nederland de groene en gezonde stad opnieuw uit vinden, dan kijkt de rest van de wereld mee.”

Wat is natuurinclusief bouwen?
Natuurinclusief bouwen is het creëren van een meerwaarde voor biodiversiteit bij het bouwen ten opzichte van de situatie daarvoorTe denken valt aan faunavoorzieningen, groene daken en gevelbeplanting en het realiseren van ecologische verbindingszones. Dit draagt bij aan een prettig leefklimaat voor mens én dier.