The Wild Postcard Project roept de Nederlandse jeugd van 5 tot 18 jaar op om kunstwerken te maken die de biodiversiteit in Nederland (alle levende organismen, planten en dieren in Nederland) uitbeelden. Het kunstwerk mag één organisme bevatten, of twee, of zelfs hele landschappen! Het doel is om op een creatieve manier bewustzijn te creëren over biodiversiteit in Nederland, vooral onder de jeugd. De kunstwerken van tien winnaars worden omgezet naar een ansichtkaart, zodat de biodiversiteit in Nederland de hele wereld over kan!

De huidige wedstrijd is de eerste in Nederland. The Wild Postcard Project is opgericht in 2016 en sindsdien zijn er wedstrijden georganiseerd in de Filippijnen, Ierland, Madagaskar en Canada. Inzendingen uit Nederland kunnen via de post of online ingezonden worden (samen met het inschrijfformulier) tot 19 Juli.

The Wild Postcard Project is ontstaan in Dublin, op initiatief van Dr. Angela Stevenson en Dr. Eileen Diskin. Het tweetal heeft de liefde voor wetenschap en kunst gecombineerd om op een unieke manier aandacht te vragen voor biodiversiteit in de wereld: ansichtkaarten! Deze kaarten zijn online te koop; het initiatief is een sociale onderneming en gebruikt de opbrengsten om toekomstige wedstrijden te kunnen organiseren.

Voor meer informatie: www.wildpostcardpoject.com

Op 22 en 23 juni vindt de lancering plaats van “Groene schoolpleinen in Beeld”, een serie thematische fotocollages toegespitst op groene schoolpleinen, bedoeld om iedereen te inspireren en te ondersteunen bij vergroeningstrajecten van schoolpleinen. De inspiratiemap is een publicatie van Stichting Springzaad en een bundeling van ruim 20 jaar ervaring in het natuurrijker maken van schoolpleinen en speelterreinen. Op de RKBS St Jozef te Noordhoek (NB) op ma 22 juni, 9 uur en op de St Jozef Daltonschool in Lemmer (Fr) op di 23 juni, 9:30 uur worden de eerste exemplaren door leerlingen, ouders en leerkrachten op ludieke wijze in ontvangst genomen.

Groene revolutie
De afgelopen jaren is de roep om groenere leer- en speelplekken steeds groter geworden. Onderzoeken wijzen uit dat ‘natuurlijk spelen’ onder meer de nieuwsgierigheid, creativiteit, taalontwikkeling en fijne motoriek bevordert. Ook de overheid en veel waterschappen zien
het belang hiervan in en stimuleren in toenemende mate de inrichting van schoolpleinen op een meer natuurrijke en creatieve manier. Eerder ontwikkelde Springzaad een set fotocollages met ideeën voor inrichting en gebruik van speelnatuur. Op veler verzoek is er nu een nieuwe inspiratiemap ontwikkeld, specifiek gericht op het inrichten van de groene buitenruimten bij scholen.

Hoe begin je?
De Inspiratiemap Groene Schoolpleinen, neemt je aan de hand van ruim 250 foto’s, verdeeld over 23 onderwerpen, mee in de wereld van groene schoolpleinen. Per onderwerp wordt kort toegelicht hoe je het lerend en ontdekken buitenspelen vorm kunt geven op een werkelijk levendig groen schoolplein. De map brengt op een laagdrempelige manier, creatief en educatief vormgegeven, natuurrijke elementen onder de aandacht van schoolbesturen, onderwijzend personeel, kinderen, ouders, ontwerpers, ambtenaren, projectleiders en andere betrokkenen. De start van een vergroeningstraject is voor veel van de betrokkenen een eerste kennismaking met het onderwerp. De map dient als hulpmiddel om het referentiekader van zowel jongste als oudere mensen te verruimen, de blik aan te scherpen en te enthousiasmeren. De fotocollages kunnen voor verschillende werkvormen ingezet worden.

Feestelijke lancering
Voor de uitreiking van de eerste exemplaren van “Groene Schoolpleinen in Beeld” zijn twee basisscholen geselecteerd die beiden net starten met de eerste stappen naar een levendig groen schoolplein: De St Jozef Daltonschool in Lemmer (Fr) en RKBS St Jozef in Noordhoek
(NB). De leerlingen en het personeel hebben een feestelijke actie voorbereid om op ludieke wijze (natuurlijk ‘corona-proof’!) de publicatie te vieren. Op het Youtube kanaal van Springzaad wordt in korte filmpjes, ook online verslag gedaan van de festiviteiten.

www.springzaad.nl

Zaterdag 20 juni gaat er een groep vrijwilligers aan de slag gaan om het record voor de langste geveltuin van Nederland te verbreken. Deze 140 meter lange tuin wordt aangelegd bij creatieve broedplaats de Kroon in Rotterdam-West. De actie is onderdeel van de campagne 1000 geveltuinen Rotterdam, een initiatief dat de stad deze zomer flink wilt vergroenen middels het aanleggen van vele geveltuinen.

NK Tegelwippen
Het huidige record is een geveltuin van 120 meter die precies een jaar geleden is aangelegd in de hoofdstad. De organisatoren vinden dat dit (ook vanwege het NK tegelwippen) Amsterdamse record het verdient om verbroken te worden. Het NK tegelwippen is een strijd tussen Amsterdam en Rotterdam over wie deze zomer de meeste tegels kan vervangen door groen. Dit om de stad groener en beter bestand tegen regenval te maken.

Biodiversiteit
De 140 meter lange geveltuin komt vol te staan met zo’n 600 biologische planten die een goed effect hebben op de lokale biodiversiteit. Zo worden er bijvoorbeeld een hoop drachtplanten geplant waar bijen van kunnen snoepen. Ook komt er groen in de tuin dat eetbaar is voor mensen, zoals rozemarijn, tijm en koriander. De geveltuin krijgt zo meerdere functies en levert op verschillende manieren bij aan de leefbaarheid van de omgeving.
1000 geveltuinen Creatief Bureau Groenemorgen heeft zich deze zomer het doel gesteld om 1000 nieuwe geveltuinen te realiseren. Je kunt zelf een geveltuin aanleggen maar je kunt hem ook aanvragen op 1000geveltuinen.nl. Onder andere het Rotterdams Weerwoord en de Gemeente Rotterdam (Rotterdam gaat voor groen) steunen de campagne. Geveltuinen fleuren niet alleen je de straat op, ze koelen je woning af, vangen regenwater op en zijn goed voor de biodiversiteit van de stad. De teller staat inmiddels (15 juni) op 148 geveltuinen.

Voor meer informatie: www.1000geveltuinen.nl

Bermen bestrijken een enorme oppervlakte en als deze op een goede, natuurvriendelijke manier worden beheerd is dit leefgebied voor veel planten en dieren. Bermen worden echter gemaaid en dat is nodig ook om de bloemrijkdom te houden. De manier van maaien bepaalt of en hoe waardevol bermen zijn. De Vlinderstichting heeft nu een stimuleringsprijs in het leven geroepen: BovensteBesteBermbeheerder.

Veel gemeenten, provincies en waterschappen hebben bloemrijke bermen. Ook sommige particuliere bermbeheerders zijn bloemrijk bezig. De Vlinderstichting wil graag weten waar dat is, wat het effect ervan is en hoe hierover gecommuniceerd wordt met de inwoners. Zijn ze goed bezig en vindt u dat dat best eens gezegd mag worden? Nomineer deze organisatie, instantie of persoon voor de eretitel

BovensteBesteBermbeheerder 2020
Bloemrijke bermen zijn niet alleen mooi om te zien, maar vooral goed voor de biodiversiteit. De Vlinderstichting bevordert daarom bloemrijke bermen, bijvoorbeeld door middel van het Kleurkeur, een keurmerk om opdrachtgevers (gemeenten, provincies en waterschappen) en opdrachtnemers (aannemers, groenbedrijven) aan te zetten tot insectenvriendelijk beheer. Ook in de strijd tegen de eikenprocessierups kunnen bloemrijke bermen een rol spelen, doordat ze natuurlijke vijanden aantrekken.

De winnaar krijgt een mooie houtsculptuur gemaakt door houtdraaier Otto Koedijk.

De inzendingen worden beoordeeld door een deskundige jury. U kunt uw inzending indienen via de website van De Vlinderstichting tot 5 juli 2020.

 

Het duurzame publiekstijdschrift Gardeners’ World besteedt vanaf haar eerst volgende uitgave maandelijks aandacht aan een Steenbreekactie uit het land. En Stichting Steenbreek deelt op haar beurt vanaf nu tips uit Gardeners’ World via de site, nieuwsbrief en social media.

De reden voor deze samenwerking is om Steenbreekacties onder de aandacht te brengen bij het grote publiek en om praktische tuininformatie uit het magazine te delen via het Steenbreeknetwerk. Hoofdredacteur Anne Wieggers: ‘In de maandelijkse nieuwsbrief aan de leden staat een tip waarmee de tuin al snel een plek vol leven wordt. We zijn blij met deze samenwerking omdat onze lezers de informatie over Steenbreek kunnen gebruiken als inspiratie. Wie weet wat voor mooie projecten er van de grond komen als onze tuiniers zich buiten de eigen tuin gaan begeven met hun groene vingers’.

Roel van Dijk van Stichting Steenbreek vult aan: ‘Het mooie hiervan is dat wij via onze nieuwe mediapartner ook de consument nog beter bereiken. Het blad heeft oplage van 22.000 exemplaren,  wordt ook via de losse verkoop verkocht en verschijnt tien keer op jaarbasis. Met de Steenbreekpagina in dit van oorsprong Britse magazine gaan we de activiteiten en met name het sociale belang van het samenwerken in de tuin of straat belichten. Zo besteden we binnenkort aandacht aan de winnaar van de Steenbreektrofee 2019.’

Tuintip van Gardeners’ World
Hoe meer beestjes je kunt overhalen zich in je tuin te vestigen, hoe beter het evenwicht wordt wat betreft natuurlijke ongediertebestrijding en bestuiving. Laat bijvoorbeeld op een paar plaatsen het gras op verschillende hoogten groeien, want dat geeft dekking aan tal van slakkeneters. Negeer zure buren die klagen over onkruid en verwelkom paardenbloemen en madeliefjes in jouw gazon. Al snel zal het gaan fladderen en zoemen in jouw tuin, wordt de moestuin goed bevrucht, en zul je er steeds minder slakken en luizen vinden.

Praktische informatie over Gardeners’ World

 • Oplage 22.000 stuks
 • Verschijning 10 keer op jaarbasis
 • Het blad is in de losse verkoop te verkrijgen of via een abonnement www.gardenersworldmagazine.nl

Mocht jij een Steenbreek initiatief hebben dat zich leent voor een artikel in dit blad, neem dan contact met het secretariaat van Stichting Steenbreek (info@steenbreek.nl) op.

Het is kurkdroog in Midden- en Zuidoost-Brabant en dat houdt voorlopig aan. Daarom een dringende oproep aan alle Brabantse burgers, boeren en bedrijven: Gebruik vanaf vandaag minder water én houd de regen die komende weken valt zo lang mogelijk vast. Voor iedereen geldt, dat elke druppel telt. Ben zuinig op oppervlakte-, grond- en kraanwater.

Met het uitdrukkelijk verzoek om heel zuinig te zijn met water slaan Brabants Landschap, Brabant Water, Molenstichting Noord-Brabant, Natuurmonumenten, Provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer Noord-Brabant, Vereniging Industriewater, Waterschap De Dommel, Landbouworganisatie ZLTO en gemeenten in het Dommelgebied de handen ineen. Ons (grond)water heeft dat nodig. De droogte van dit moment verdraagt geen uitstel.

Motorkapoverleg droogte
Bestuurders van deze 13 organisaties kwamen recent online bijeen voor een spoedoverleg om aanvullende maatregelen tegen droogte te bespreken. Vanaf nu worden ‘motorkapoverleggen’ in het veld georganiseerd om samen op lokaal niveau extra acties tegen droogte te ondernemen.

Nu water besparen en bewaren
Zo helpt iedereen mee om verdroging tegen te gaan:

 • Vang regenwater op en laat een regenbui niet in het riool verdwijnen. Koop nu een regenton of koppel je regenpijp af. Maak je tuin, inrit en dak groener. Laat regen in de grond zakken naar het grondwater. Er zijn gemeenten die subsidies geven. Aan de slag!
 • 1 liter water minder uit de kraan = 1 liter diep grondwater besparen. Brabants drinkwater wordt van diep grondwater gemaakt. Eenvoudige waterbespaartips van Brabant Water.
 • Bespaar als bedrijf ook op water. Kijk kritisch of het slimmer kan in het bedrijfsproces.
 • Boeren die nog mogen beregenen: beregen gericht en nog zuiniger.
 • 1 liter minder water oppompen om tuinen of gewassen te besproeien = 1 liter oppervlaktewater of (ondiep) grondwater besparen.
 • Woon je aan een (droge) sloot of greppel: dam met een zandzak of flinke plank de sloot tijdelijk af. Overleg wel even met de buren. Het regenwater blijft zo langer in de sloot staan en stroomt niet direct weg. Als er een hele natte periode aankomt en de sloot dreigt te overstromen, haal dan de zandzak of plank weg.
 • Zie je kansen of oplossingen om in jouw omgeving het water beter vast te houden, neem dan contact op met het waterschap. Meer Tips voor bewuster omgaan met water.

Niet eerder zo’n droge lente
Terwijl iedereen genoot van de ‘zonnigste lente sinds begin van de metingen’ (bron: KNMI), werd het elke dag droger. Het is droger dan ooit – in ieder geval dan recordjaar 1976 –  en we hebben al twee droge jaren achter de rug. De enige regen van betekenis dit voorjaar viel begin maart. April en mei waren record droog. Door warmte, wind en groeiende gewassen, planten en bomen neemt ook de verdamping toe. Het water in sloten en beken staat laag of ze zijn al drooggevallen. Het grondwaterpeil staat in het rood op de meeste plekken. Het watertekort onder en boven de grond neemt toe, terwijl met de warmte de behoefte aan water groeit: Natuurgebieden, parken en openbaar groen verdrogen, tuinen worden gesproeid, zwembadjes gevuld en landbouwgewassen beregend.

De regen die de komende twee weken wordt voorspeld, is broodnodig, al is het voor de droogte een druppel op de gloeiende plaat. Op sommige plekken is nog maanden extra regen nodig om het grondwater aan te vullen.

Dit voorjaar is er (opnieuw) weinig regen gevallen en wordt het steeds belangrijker om het water dat er valt te sparen of vast te houden in de grond in plaats van in het riool. Iedereen kan hieraan bijdragen door bijvoorbeeld tegels uit de tuin te verwijderen en regenwater op te vangen in regentonnen. Echter het is belangrijk om te voorkomen dat de regenton een bron wordt van steekmuggen die je barbecue of nachtrust verstoren.

Steekmuggen zijn insecten (Culicidae: Diptera) waarvan de vrouwtjes bloedzuigen om eitjes te kunnen produceren. Nadat een vrouwtje bloed heeft genomen legt ze binnen 2 tot 3 dagen 100-150 eitjes en gaat daarna opnieuw op zoek naar een bloedmaaltijd gedurende de weken dat ze leeft of actief is. De eitjes worden in stilstaand water afgezet, waarbinnen enkele dagen kleine larfjes uitkruipen, die bij warm weer binnen 10 dagen tot volwassen steekmuggen ontwikkelen. Door deze snelle voortplanting kunnen ze in optimale omstandigheden in het water snel tot grote aantallen uitgroeien. Huissteekmuggen blijven relatief dichtbij hun oorspronkelijke broedplaats.  Muggenoverlast in jouw tuin wordt over het algemeen door aanwezigheid van broedplaatsen in je eigen tuin dan wel die van je directe buren veroorzaakt.

Afwezig
Muggenoverlast komt voornamelijk voor in locaties waar door omstandigheden broedplaatsen grote hoeveelheden muggen produceren, omdat natuurlijke vijanden afwezig zijn doordat:

 • Het water er maar tijdelijk aanwezig is. Huisteekmuggen leggen hun eitjes bij voorkeur in geïsoleerde tijdelijke watertjes waarin het waterleven zich nog niet heeft kunnen ontwikkelen, zoals regentonnen, vogelbadjes, hondenwaterbakken, en plantenschoteltjes.
 • Het water zuurstofarm is. Larven van steekmuggen hebben een adembuis en halen zuurstof uit de lucht en niet uit het water. Terwijl de meeste natuurlijke vijanden van muggenlarven (vissen, libellarven, waterkevers, watervlooien e.d.) niet kunnen leven in zuurstofarm water, zoals water met veel eutrofiering door verontreiniging of rottend plant materiaal, kunnen muggenlarven dit wel.

Goede afsluiting
Omdat steekmuggen door kleine kieren en gaten hun weg vinden naar water is een goed afsluitende deksel en regenpijpaansluiting essentieel bij de aanschaf en plaatsing van een regenton. Verder is het belangrijk om te voorkomen dat er in de rest van je tuin regenwater langer dan 10 dagen blijft staan op plekken die niet afgesloten kunnen worden; ververs  vogelbadjes en hondenbakken daarom wekelijks. Aangezien steekmuggen van stilstaand water houden om hun eitjes in te leggen helpt een fonteintje om water-ornamenten vrij te houden van muggenlarven.

De exotische Aziatische tijgermug houdt van dezelfde stilstaande watertjes als de huissteekmug en gelden dus bovenstaande dezelfde maatregelen, en visa versa. Voor meer informatie over deze mug en hoe je kunt helpen om vestiging te voorkomen, is te vinden op de website van de Nederlands Voedsel en Waren autoriteit.

Auteurs: Marieta Braks, RIVM, ism Arjan Stroo, NVWA en Thomas Scheepers, MSc student Universiteit Maastricht.