Eerste editie van kunstwedstrijd The Wild Postcard Project in Nederland

The Wild Postcard Project roept de Nederlandse jeugd van 5 tot 18 jaar op om kunstwerken te maken die de biodiversiteit in Nederland (alle levende organismen, planten en dieren in Nederland) uitbeelden. Het kunstwerk mag één organisme bevatten,…

Springzaad maakt de inrichting van een Groen Schoolpleinen tot kinderspel

Op 22 en 23 juni vindt de lancering plaats van “Groene schoolpleinen in Beeld”, een serie thematische fotocollages toegespitst op groene schoolpleinen, bedoeld om iedereen te inspireren en te ondersteunen bij vergroeningstrajecten van schoolpleinen.…

Rotterdam krijgt langste geveltuin van Nederland

Zaterdag 20 juni gaat er een groep vrijwilligers aan de slag gaan om het record voor de langste geveltuin van Nederland te verbreken. Deze 140 meter lange tuin wordt aangelegd bij creatieve broedplaats de Kroon in Rotterdam-West. De actie is…

Heeft uw gemeente, waterschap of provincie bloemrijke bermen? Nomineer deze voor BovensteBesteBermbeheerder

Bermen bestrijken een enorme oppervlakte en als deze op een goede, natuurvriendelijke manier worden beheerd is dit leefgebied voor veel planten en dieren. Bermen worden echter gemaaid en dat is nodig ook om de bloemrijkdom te houden. De manier…

Tuinblad Gardeners’ World en Stichting Steenbreek trekken samen op

Het duurzame publiekstijdschrift Gardeners’ World besteedt vanaf haar eerst volgende uitgave maandelijks aandacht aan een Steenbreekactie uit het land. En Stichting Steenbreek deelt op haar beurt vanaf nu tips uit Gardeners’ World via de…

Acute droogte Midden- en Zuidoost-Brabant vraagt om zuinig watergebruik

Het is kurkdroog in Midden- en Zuidoost-Brabant en dat houdt voorlopig aan. Daarom een dringende oproep aan alle Brabantse burgers, boeren en bedrijven: Gebruik vanaf vandaag minder water én houd de regen die komende weken valt zo lang mogelijk…

Watervriendelijke, maar muggenvrije tuinen

Dit voorjaar is er (opnieuw) weinig regen gevallen en wordt het steeds belangrijker om het water dat er valt te sparen of vast te houden in de grond in plaats van in het riool. Iedereen kan hieraan bijdragen door bijvoorbeeld tegels uit de tuin…