Floriade terrein van inspiratiebijeenkomst Green Cities

In april wordt op het terrein van de Floriade een inspiratiebijeenkomst gehouden van Green Cities Europe. Doel is gemeenten te inspireren in het kader van groene, gezonde en leefbare steden, en kennis, ervaringen en praktische inzichten met…

Vier hogescholen starten onderzoek naar versnelling van natuurinclusieve gebiedsontwikkeling

De verstedelijking levert een belangrijke bijdrage aan klimaatverandering, afname van biodiversiteit en de uitstoot van broeikasgassen. Natuurinclusieve gebiedsontwikkeling kan dit tegengaan, maar vindt nog op te kleine schaal plaats om echt…

Winactie: Vergroen samen met inwoners de gemeente

Van 12 april tot en met 18 april zet Stichting Steenbreek de tuinen weer in het groen. Tijdens De Week van de Groene Tuin delen we tips om tuinen nog makkelijker te vergroenen. Maar hoe kun je als gemeente de inwoners activeren en helpen met…

Online talkshow Herstel van bodemleven in Nederland

Tenminste een kwart van alle biodiversiteit leeft onder de grond. Het bodemleven staat in Nederland echter onder druk. Door de bodem slimmer te beheren kan die juist onze grootste bondgenoot worden in het herstellen van de biodiversiteit en…

Fors tekort aan openbaar groen in grote gemeentes

Uit onderzoek van milieuorganisatie Natuur & Milieu blijkt dat gemeentes veel te weinig ruimte maken voor groen in de openbare ruimte. Meer dan de helft van de buurten in deze steden is ‘versteend’. Hoewel er de laatste jaren steeds…

Zuid-Holland gaat de strijd aan met steen en beton op bedrijventerreinen

Er is geen provincie waar zo veel mensen op bedrijventerreinen werken als in Zuid-Holland. Op die grijze, versteende plekken is grote winst te halen voor mens én natuur. Want mensen voelen zich beter en zijn productiever in een groene omgeving.…