,

7 maart: Groene gezonde bedrijventerreinen estafette in Deventer

Het streven voor de toekomst is groene, gezonde bedrijventerreinen die antwoord geven op klimaatuitdagingen en een aantrekkelijke omgeving bieden voor werknemers en ondernemers. Dat is het onderwerp bij de Groene Gezonde Bedrijventerreinen Estafette op dinsdag 7 maart in Deventer. Hoofdspreker is voormalig rijksbouwmeester Floris Alkemade.

Met alle aandacht voor energietransitie, biodiversiteit en klimaatadaptatie, staan ook bedrijventerreinen in de belangstelling. Slechts 1 procent van het grondoppervlak van bedrijventerreinen bestaat uit groen-blauwe structuren, ofwel bomen, vaste planten, gras, sloten en poelen.

Vergroenen
NL2025, waarin vertegenwoordigers van een groot aantal organisaties werken aan een betere toekomst van Nederland, wil dat meer bedrijventerreinen duurzaam worden ingericht en natuurinclusief en klimaatbestendig zijn. Dit vraagt om een grote verandering en om gerichte actie door bedrijven om meer groen-blauw te worden. Tijdens de Groene Gezonde Bedrijventerreinen Estafette in Deventer, die onder leiding staat van Steenbreek-ambassadeur Margot Ribberink, gaan de deelnemers op zoek naar de juiste integrale manier om bedrijventerreinen te herstructureren én te vergroenen.

Floris Alkemade
Hoofdspreker is voormalig rijksbouwmeester Floris Alkemade; hij deelt zijn visie over hoe de grote opgaven van deze tijd het best aangepakt kunnen worden. Fundamentele veranderingen in denken en handelen zijn daarbij volgens Alkemade noodzakelijk. Zeker als het gaat om een (her)inrichting van bedrijventerreinen om groene, gezonde werklandschappen te creëren. Alkemade vertelt op welke wijze dit kan.

De Overijsselse ondernemer Arap-John Tigchelaar, directeur van inkooporganisatie Transferro, vertelt hoe hij met aandacht voor medewerkers en duurzaamheid heeft geïnvesteerd in een gezonde, groene werkomgeving.

Workshops
Na deze sprekers zijn er zes workshops over onder meer de herstructureringsopgave, publiek-private samenwerking bij vergroening
van werklocaties, en het ontwerpen van een groen en gezond bedrijventerrein.

Locatie
De bijeenkomst is in de Gasfabriek Deventer aan de Zutphenseweg 6B in Deventer en duurt van 13.00 tot 16.30 uur. Aanmelden kan via de website van Natuur en Milieu Overijssel.

Organisatie
De bijeenkomst is georganiseerd door Stichting Steenbreek, provincie Overijssel, De Natuur en Milieufederaties, NL2025, Kennisnetwerk Regionale Economie Overijssel, Natuur voor Elkaar, Samen Klimaatbestendig en SKBN. Download hier het programma.