Actie ‘Tegel eruit, plant erin’ in Voorburg West

Op zaterdag 22 april konden bewoners van Voorburg-West, onder het motto ‘tegel eruit, plant erin’, hun tegels inleveren vooreen gratis plantje van de gemeente. Eerder die week bracht de gemeente op de kruising van de Paradijsstraat en de Jacob Arentsstraat in de openbare ruimte al extra groen aan.

Doel van de actie is de trend van versteende tuinen te doorbreken en het groen terug te brengen in tuinen in Leidschendam-Voorburg. Meer beplanting zorgt voor een gezondere en prettiger leefomgeving. Daarnaast draagt groen bij aan de opvang van overtollig regenwater. Dit is noodzakelijk aangezien we door de klimaatverandering vaker te maken krijgen met steeds heftiger regenbuien, die voor overlast zorgen.

Melden bij gemeente
Behalve vergroening van de eigen tuin kunnen bewoners op meer manieren zorgen voor extra groen in hun naaste omgeving, bijvoorbeeld door het maken van gevel- en boomtuintjes. Op de website van de gemeente staan spelregels voor de aanleg van een minituintje voor het huis. Verder moeten de bewoners hun gevel- en boomtuintje melden bij de gemeente.

5 kuub tegels
Op 22 april zijn er 160 plantjes uitgedeeld aan bewoners, hebben bewoners 5 kuub aan tegels gebracht en zijn er 10 geveltuintjes aangelegd in de Paradijsstraat en Jacob Arentstraat.

Eerste stap
Het initiatief maakt onderdeel uit van de landelijke Operatie Steenbreek, gericht op het ‘ontharden’ van stenig oppervlakten in de openbare ruimte en particuliere tuinen. Ook Leidschendam-Voorburg is sinds 2016 aangesloten bij dit initiatief. Als eerste stap is afgelopen jaar een groot versteend oppervlak in het park ’t Loo vervangen door een gazon.

Voor meer informatie over Operatie Steenbreek: www.lv.nl/steenbreek