Aftrap Operatie Steenbreek Leeuwarden: Tegel eruit, Plant erin!

Aankomende zaterdag 6 mei organiseert Coöperatie de Hoftuinen een Operatie Steenbreekactie in de wijk Achter de Hoven in Leeuwarden.  Deze actie is tevens de aftrap van Operatie Steenbreek in drie Leeuwarder wijken:  Achter de Hoven, Tjerk Hiddes & Cambuursterhoek en de Bloemenbuurt.

Woon je in de wijk Achter de Hoven? Op zaterdag 6 mei van 10:00 tot 12:30 uur staan de mensen van Coöperatie de Hoftuinen onder begeleiding van de Piraten Party Band “Plunder” en een fietskar op vijf plaatsen in de wijk Achter de Hoven. Wip dus snel een tegel uit je tuin en ruil deze bij ze in voor een fruitstruik.

Aftrap
Om 11:00 uur geeft wethouder Jan Atze Nicolai van de gemeente Leeuwarden officieel de aftrap voor Operatie Steenbreek op de hoek van Achter de Hoven/Spoorstraat(aan de kant van Friesland Campina).

Mooier en gezonder maken
Met Operatie Steenbreek willen de initiatiefnemers Leeuwarden groener, gezonder en mooier maken. Met minder tegels in de tuinen wordt het zomers minder warm, wordt regenwater door de bodem opgenomen én vastgehouden voor drogere tijden en is er meer ruimte voor allerlei planten en dieren. Daarom luidt het motto: Tegels eruit, Planten erin!

Leeuwarden is één van de vijf icoonsteden van Operatie Steenbreek die de uitdaging is aangegaan om verstening van de stad tegen te gaan. Operatie Steenbreek wordt mede mogelijk gemaakt door de Friese Milieu Federatie, Hogeschool Van Hall Larenstein, Wetterskip Fryslân, gemeente Leeuwarden, het Nordwin College en Provincie Fryslân.