Animatiefilm geeft heldere uitleg over de droogte in Nederland

De zomer is begonnen en we hebben de eerste lange periodes van droogte al gehad in het voorjaar. Droogterecords breken de laatste jaren in Nederland keer op keer. Het heeft de consument iets bewuster gemaakt van het watergebruik, maar welke structurele oplossingen zijn er naast het advies ‘gebruik minder water’?

Het korte animatiefilmpje Hoog en Droog van Flows visualiseert helder het probleem en laat vier oplossingen zien. Naast waterbesparing pompen en sproeien zijn er duurzame maatregelen om buffergebieden aan te leggen en het grondwaterpeil hoog te houden. Dat kan al met kleine aanpassing en in de bestaande watersystemen.