Atalanta plein Hoeksche Waard

Het begon in 2022 met een initiatief vanuit de bewoners om het versteende plein van 800m² aan de Atalanta in ’s-Gravendeel te vergroenen. De vraag vanuit de bewoners was om het plein zo veel mogelijk te vergroenen en er een ontmoetingsplek van te maken voor de buurt.

Dit project is genomineerd voor de Steenbreektrofee 2024categorie professionals.

Bewoners noemden het plein saai, warm en niet uitnodigend en vonden dat hier veel meer mee gedaan kon worden. Het vergroenen van het plein zou in hun optiek bij kunnen dragen aan elkaar weer te ontmoeten, het tegen gaan van hittestress, het verhogen van de biodiversiteit en vooral de beleving van natuur te bevorderen in een versteende wijk.

De gemeente heeft hier gehoor aan gegeven en budget vrijgemaakt en een projectteam samengesteld met daarin verschillende disciplines zoals specialist openbare ruimte, specialist water, beheerders openbare ruimte, ecoloog en afdeling communicatie.

Samenwerking ecoloog en aannemer
De afdeling communicatie is het traject opgestart en heeft de wensen van de bewoners opgehaald. Deze wensen heeft de gemeente zoveel mogelijk toegepast in het ontwerp. Na vele positieve reacties vanuit de bewoners op het plan is er een ecoloog verbonden aan de aannemer, en gezamenlijk hebben ze de beplanting en boomsoorten op elkaar afgestemd.

Uitvoering
De uitvoering viel precies in het najaar, het ideale plantseizoen, dus ze konden snel van start gaan. Zo is er een Wadi gemaakt met stapstenen, zijn er 12 bomen gepland, zijn er halfverharde paden aangelegd, twee zitbanken geplaatst, fauna trapjes aangebracht op de nieuwe beschoeiing, een insectenhotel geplaatst en heel veel soorten inheemse planten aangeplant. Het plein is inmiddels volop in gebruik door de bewoners maar ook door de vele insecten, vogels en watervogels. De beelden spreken voor zich!

Video waarin het project van begin tot eind in beeld gebracht is