Atelier Groenblauw en Operatie Steenbreek gaan samenwerking aan

Vorige week hebben Hiltrud Pötz van AtelierGROENBLAUW en Wout Veldstra van Operatie Steenbreek een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Gezien de vele raakvlakken van beide organisaties om de burger te stimuleren zijn tuin te vergroenen, is een samenwerking een meer dan logische stap om in de komende jaren aan die doelstelling te werken.

Hiltrud Pötz: ‘AtelierGROENBLAUW werkt aan het duurzaam en klimaatbestendig inrichten van gemeenten. Het doel van mijn bureau met HuisjeBoompjeBeter is om gemeenten te ondersteunen bij het motiveren, stimuleren, inspireren en activeren van bewoners om huis en tuin klimaatbestendig en natuurvriendelijk in te richten. Huisjeboompjebeter is een platform met concrete maatregelen die huis en tuin klimaatbestendig maken. Het online platform is per gemeente aan te passen aan lokale wensen en huisstijl en kan aangevuld worden met een passende communicatie toolkit.’

Financiële schade
Ook Operatie Steenbreek ondersteunt gemeenten om hun inwoners hun eigen leefomgeving duurzaam en met meer groen in te richten. Veldstra: ‘Het doel van de actie Operatie Steenbreek is ook om de bewoners en ondernemers te enthousiasmeren om hun tuin of bedrijfstuin te vergroenen. Door de vele verhardingen komen riolen tijdens zware buien onder druk te staan en lopen straten over en kelders onder. Met allerlei nadelige gevolgen van dien, maar bovenal een flinke financiële schade. Daarnaast betekent minder groen in de tuin minder biodiversiteit. Met meer groene tuinen leveren we een belangrijke bijdrage aan de natuur.’

40 aangesloten gemeenten
Veldstra vult aan dat Operatie Steenbreek met de kennis van AtelierGROENBLAUW en met HuisjeBoompjeBeter haar veertig aangesloten gemeenten nog beter kan bedienen om hun klimaat- en natuurambities samen met hun inwoners waar te maken.