‘Belangrijke opgave voor binnensteden is vergroening’

Stichting Steenbreek en Platform Binnenstadsmanagement zijn sinds kort een partnerschap aangegaan om gezamenlijk te werken aan een gezonde, groene binnenstad. Binnensteden zijn in de afgelopen jaren van economische locatie ontwikkeld naar een plek om te winkelen, verblijven, ontmoeten, werken en wonen.

Platform Binnenstadsmanagement is een onafhankelijke kennis- en netwerkorganisatie rondom de samenwerking in binnensteden. Met meer dan 25 jaar ervaring ondersteunt het professionele samenwerkingen in binnensteden en centrumgebieden. Er zijn inmiddels meer dan 65 gemeenten en ondernemers- en vastgoedorganisaties in Nederland en België bij aangesloten.

‘Wat je ziet in binnensteden is dat de functie in de afgelopen tien, vijftien jaar is veranderd”, zegt Marjolein Dikmans, coördinator bij het platform.

Vergroenen is een  belangrijk opgave
‘Het was een aankooplocatie voor dagelijkse en niet-dagelijkse goederen en een plek waar mensen kwamen shoppen. Die economische functie stond centraal. Nu vindt er een transitie plaats naar een place to be en place to live. Het leefmilieu wordt steeds belangrijker. De binnenstad is nu veel meer een openbare ruimte waarin duurzaamheid, vergroening en een gezonde leefomgeving een rol spelen. Een van de belangrijkste opgaven waar de binnensteden nu voor staan is vergroening. Daarom is de samenwerking met Stichting Steenbreek voor ons interessant.’

Kennisdelen
De samenwerking tussen beide organisaties werkt naar beide kanten, meent Dikmans. ‘Ik denk dat wij Steenbreek kunnen helpen met het helder krijgen hoe zo’n binnenstad werkt, hoe de besluitvorming werkt en hoe die vergroening tot stand kan komen. Een binnenstad, met de vele verschillende functies van wonen, werken en leven, is een heel andere omgeving dan bijvoorbeeld woonwijken. Ik zie bij de samenwerking vooral kansen in kennis in elkaars netwerk brengen en participeren in het organiseren van sessies over vergroening.’

Omdat de samenwerking nog zo vers is, is het zaak van ‘afpellen’ zoals Dikmans het noemt, om te kijken hoe en op welke manier de organisaties meerwaarde voor elkaar kunnen zijn.

Onderzoek
Het platform organiseert regelmatig bijeenkomsten en congressen om kennis te delen. De laatste jaren is daar ook het produceren van kennis bijgekomen door samen met kennisinstellingen en andere partijen onderzoeken op te starten. Momenteel is het platform bezig met het opzetten van een onderzoek naar de inrichting en het vormgeven van een duurzame openbare ruimte. Hierin is ook Stichting Steenbreek betrokken.

‘We zijn nu bezig met te kijken welke vragen er leven. De bedoeling is om onze partners uiteindelijk praktische handvatten te kunnen geven’, aldus Dikmans.