Bewoners Schoolstraat De Lier zetten hun straat in bloei

Zaterdag 18 september beplantten bewoners van De Lier 13 boomspiegels en een geveltuintje in de Schoolstraat en Tuinstraat. De straten zijn onlangs door de gemeente Westland opnieuw ingericht om te voorkomen dat bij extreme regenbuien wateroverlast ontstaat. Met de plantactie legden de bewoners de laatste hand aan de herinrichting en zetten zij hun straat in bloei.

De boomspiegelactie was georganiseerd door Steenbreek Westland. Vorig jaar ontvingen de wijkbewoners een uitnodiging om een vogelhuisje op te halen bij De Timmerwerf in De Lier. Het was bedoeld als aanloop naar een gezamenlijk actie voor meer groen in de eigen tuin en/of straat. Tegels konden worden ingeleverd voor een vierkante meter aan planten. In de Schoolstraat kozen de bewoners ervoor om de boomspiegels op te fleuren. De planten bedekken de bodem waardoor die niet snel uitdroogt. Ook wordt het regenwater beter vastgehouden. Daarbij hopen de bewoners dat de boomspiegels nu niet meer als kattenbak en hondenuitlaatplaats gebruikt worden.

Handen uit de mouwen
Op zaterdagochtend staken zo’n 25 buren hun handen uit de mouwen. Zij plantten 7 tot 9 vaste planten in de grond rondom de bomen. Na het plantwerk was er tijd voor koffie en lekkers. De activiteit viel in goede aarde bij de bewoners. “Niet alleen onze straat wordt vrolijker, maar je leert ook je buren beter kennen”, zei een van hen enthousiast. “Volgend jaar weer!”

Wilt u ook een groene activiteit in uw straat om deze kleurrijker en natuurrijker te maken? Of wilt u advies over hoe u uw tuin regenbestendig kunt maken?  Neem dan contact op met Steenbreek Westland: steenbreekwestland@delfland.knnv.nl  Samen werken we aan meer groen in het Westland!