Bijenstichting gaat samenwerken met Stichting Steenbreek

De Bijenstichting gaat samenwerken met Stichting Steenbreek om samen de bedreigde solitaire (wilde) bij te behouden. In Nederland wordt 55 procent van de bijensoorten bedreigd. De Bijenstichting hoopt met de samenwerking het onderwerp nog meer bij lokale overheden onder de aandacht te brengen.

Jaap Molenaar, directeur van de Bijenstichting, zegt over de samenwerking: ‘De doelstellingen van beide organisaties sluiten mooi op elkaar aan. Stichting Steenbreek houdt zich bezig met biodiversiteit, dat is veel breder dan alleen maar bijen. Maar vergroening van de stedelijke omgeving komt ook ten goede aan de bijen.’

De Bijenstichting bestaat sinds 2009 en richt zich op het wegnemen van bedreigingen voor de gezondheid en het voortbestaan van bijen en bijensoorten. Zo zet de stichting zich in voor een verbod op schadelijke bestrijdingsmiddelen, stimulering van de verspreiding van drachtplanten en verbetering van het leefmilieu. De Bijenstichting ondersteunt initiatieven van met name burgers en organisaties die dezelfde doelen nastreven.

Zorgelijke situatie
Molenaar: ‘Steenbreek heeft veel contacten met gemeenten en gemeentelijke organisaties. Wij hopen gebruik te kunnen maken van die bredere aanpak om het belang van voedsel voor bijen nog meer bij de lokale overheden onder de aandacht te brengen. Gemeenten hebben al meer aandacht voor groenvoorziening en het leefmilieu, maar het kan nog beter. Het gaat nog steeds niet goed met de wilde bijen, de situatie is heel zorgelijk.’

Alle hens aan dek
Wout Veldstra, voorzitter van Stichting Steenbreek, is blij met de samenwerking die eigenlijk niet kon uitblijven: ‘Wat de bijen betreft is het alle hens aan dek. Wij zijn als stichting die zich bezighoudt met biodiversiteit in het algemeen, wel bijna verplicht om samen te werken. Onze doelstellingen sluiten mooi op elkaar aan.’

Inmiddels werken beide organisaties aan de eerste gezamenlijke actie, Maai Mei Niet, om tuinbezitters ertoe te bewegen hun gras te laten groeien.