Bijvriendelijkste gemeente gezocht!

Wie wordt de Bijvriendelijkste Gemeente van 2022, en neemt het stokje over van Zuidplas? Elke gemeente die vriendelijk is voor wilde bijen kan meedoen. Meld je gemeente uiterlijk 23 januari aan.

Ben je er al klaar voor? Aanmelden kan via:
nederlandzoemt.nl/gemeenten/bijvriendelijkste-gemeente-2022

Huh, nu alweer?
Afgelopen jaren maakte Nederland Zoemt de Bijvriendelijkste Gemeente tijdens Natuurwerkdag in november bekend. Vanuit gemeenten kwam het verzoek om dit anders te plannen, zodat zij het aanmeldformulier niet in de zomermaanden hoeven in te vullen. Daar heeft Nederland Zoemt gehoor aan gegeven: de uitreiking vindt in 2022 in het voorjaar plaats, tijdens NLDoet op 11 maart.

Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker
Leuk was het natuurlijk al, die Bijvriendelijkste Gemeente-verkiezing. Maar het aanmeldformulier was nogal uitgebreid. Daar hebben we dit jaar verandering in gebracht. We hebben een kort formulier met maar 5 vragen – als je op de hoogte bent van het bijenbeleid in jouw gemeente vul je ‘m zo in. Genomineerde gemeenten vragen we vervolgens wel om het uitgebreide formulier in te vullen, zodat we een terechte winnaar kunnen kiezen.

De winnende gemeente ontvangt het bord ‘Bijvriendelijkste Gemeente 2022’, een bijenhotel van TP Solar, ecologisch advies van Tauw, bijvriendelijke bloembollen van JUB Holland en bijvriendelijke planten van Griffioen Wassenaar, zodat de wilde bijen zich er nog meer thuis zullen voelen.

Een bijvriendelijke gemeente, wat is dat?
Een bijvriendelijke gemeente voldoet aan de criteria voor bijvriendelijk beheer, door onder andere te zorgen voor jaarrond bloeiende planten, bijvriendelijk bermbeheer en nestgelegenheid voor wilde bijen. De gemeente neemt haar inwoners hierin mee en legt uit wat mensen zelf kunnen doen om de leefomstandigheden van wilde bijen te verbeteren.
Zo geeft de ene gemeente haar inwoners bijvriendelijke bloemzaden cadeau, en krijgen inwoners in de andere gemeente via de wijkbeheerder meer informatie over ontstening. In bijvriendelijke gemeentes worden medewerkers geschoold in bijvriendelijk beheer, er worden vaste planten en bomen geplant die goed zijn voor wilde bijen en bermen en weides worden pas laat in het jaar gemaaid.

Over Nederland Zoemt
Nederland Zoemt is een project van IVN Natuureducatie en Natuur & Milieu, met als doel het structureel vergroten van het voedselaanbod en de nestgelegenheid voor wilde bijen in Nederland.