Biodiversiteit rondom gebouwen in 2030 verdubbeld

Twee keer zo veel groene, biodiverse vierkante meters in de gebouwde omgeving in 2030. Dat is de basis voor een doelgerichte samenwerking van de organisaties NL Greenlabel en Dutch Green Building Council (DGBC). Lodewijk Hoekstra (NL Greenlabel) en Annemarie van Doorn (DGBC) bezegelden die nieuwe samenwerking door op dinsdag 30 november een intentieverklaring te ondertekenen.

“Voor natuur in de gebouwde omgeving bestaan geen heldere eisen vanuit de landelijke overheid”, constateert Hoekstra als medeoprichter van NL Greenlabel. “Tegelijkertijd zien we dat er veel grote uitdagingen zijn: extra woningen, energietransitie, grondstoffencrisis, gezondheid, biodiversiteit en klimaatverandering.”

Slim vergroenen
“Voor al die opgaven is ‘slim vergroenen’ een deel van het antwoord. Zo kun je een gezondere omgeving maken, die aangepast is aan een veranderend klimaat, beter de hitte weert en meer biodiversiteit geeft. Groen is een fantastisch middel” weet directeur Annemarie van Doorn (DGBC). “Opdrachtgevers zien dat ook in en ze willen daar dus wel iets mee, maar ze weten vaak niet precies hoe. Provinciale en lokale regels zijn – hoe goed bedoeld – vaak heel verschillend.

Eenduidig meten
Hoekstra: “Wat gaan we de komende jaren doen? Allereerst werken we samen in het aanbieden van eenduidige labels en richtlijnen. We zetten ons samen in voor meetmethoden die breed gedragen worden. Tegelijk zetten we ons samen in voor een minimale wettelijke eis voor natuurinclusief bouwen.”
“Om onze groen- en de bouwsectoren beter op elkaar te laten inspelen”, vervolgt Van Doorn, “organiseren we fysieke en online kennisoverdracht. De labels van NL Greenlabel en DGBC zouden daarnaast meer aanvullend op elkaar moeten zijn, als goed passende stukjes van de groene puzzel. Ook daar gaan we mee aan de slag!”

Over NL Greenlabel
NL Greenlabel is het onafhankelijke label om duurzaamheid in de leefomgeving meetbaar te maken. We hebben als missie om in 2030 de waarde van groen in de leefomgeving te verdubbelen, zowel kwantitatief als kwalitatief. Met een netwerk van 200 partners en een wetenschappelijke raad die de methodiek valideert, mag NL Greenlabel zich rekenen tot één van de koplopers in Nederland als het gaat over het aantoonbaar duurzamer en groener maken van gebieden. NL Greenlabel richt zich op ontwikkelaars, banken, verzekeraars, professionals en beheerders van gebieden die integraal zicht willen krijgen op de kansen en leemten als het gaat over groen en duurzaamheid in de leefomgeving.

Over Dutch Green Building Council
Stichting Dutch Green Building Council (DGBC) is de landelijke maatschappelijke organisatie die zich inzet om de gebouwde omgeving in hoog tempo toekomstbestendig te maken. Dat is nodig, omdat klimaatverandering sneller gaat dan gedacht. Wij kunnen met onze brede achterban uit de bouw- en vastgoedsector het verschil maken. Twee van onze vier centrale thema’s zijn Klimaatadaptatie en Gezondheid.