Brabant zorgt voor nieuw en toekomstbestendig bos

De komende 10 jaar gaat de provincie Noord-Brabant de bossen toekomstbestendiger maken.

Dat gebeurt door 60.000 hectare van de 70.000 hectare bos geleidelijk te vernieuwen. Daarnaast wordt de komende tien jaar 13.000 hectare nieuw bos aangelegd. Achtduizend hectare binnen het bestaande Natuurnetwerk Brabant, en maximaal 5.000 hectare daarbuiten. Dit staat in de Brabantse Bossen strategie, die recent door Gedeputeerde Staten is vastgesteld.

Een groot deel van de Brabantse bossen is eenzijdig. Het bestaat uit eenzelfde soort bomen, van ongeveer dezelfde leeftijd. De toestand van deze bossen is matig tot slecht. Gedeputeerde Rik Grashoff (Natuur, Water en Milieu): “Dat is een groot probleem. Bossen zijn onze belangrijkste bron van biodiversiteit. Bossen houden water vast en spelen ook een grote rol in de vastlegging van CO2 en stikstof. Daarnaast zijn de bossen voor ons als Brabanders een belangrijk gebied voor recreatie, zorgen ze voor schone lucht en verkoeling in hete zomers. En hoe diverser het bos is, hoe beter al deze functies worden vervuld. Hout als bouwmateriaal is ook een duurzaam alternatief voor veel toepassingen van beton en staal. Meer en vitaler bos is dus van groot belang.”

Levensduur
Door de bossen robuuster te maken (meer soorten, struiken, verschillende groottes en op veel plekken) ontstaat een gevarieerd bos met bomen met verschillende levensduur, dat zichzelf daardoor steeds kan vernieuwen.

Er is veel animo voor de aanleg van nieuwe bossen en de aanplant van bomen. Er zijn bedrijven, vermogende particulieren en burgerinitiatieven die zoeken naar projecten, zoals nieuwe bossen, waar direct en zichtbaar in geïnvesteerd kan worden als onderdeel van een duurzaamheidsstrategie, imago of maatschappelijke betrokkenheid.

Economische impuls
Voor de extra bosaanplant binnen het natuurnetwerk staat biodiversiteit voorop. In de opgave daar buiten staat vooral de verbinding van ecologie en economie centraal: agroforestry, voedselbossen, verbinding met recreatieve functies en wonen en houtproductie. Grashoff: “Bij voedselbossen gaat het om het oogsten van bosvruchten maar ook om de kweek van paddenstoelen en bosbeweiding met vee. De opkomst van voedselbosbouw is een economische impuls voor landbouw, natuur en recreatie en sluit goed aan bij de Green Deal Voedselbossen uit 2017. Dit willen wij krachtig ondersteunen.”

Bron:
Provincie Noord-Brabant