Conditiemeting groen

Hoe stel je een goed onderhoudsbudget op? Dan moet je eerst weten over wat de stand van zaken is van je bezittingen. Om die reden is de conditiemeting 2767 ontwikkeld door de NEN. Via deze methode worden gebouwen, maar ook bruggen en andere objecten in beeld gebracht.

Wat is de levensduur? Wat is de staat van onderhoud. Welke gebreken zijn er te zien? Als je al die informatie bundelt kun je een onderbouwd een Meerjarenonderhoudsplan opstellen. Sinds 2017 is een groep vakmensen bezig geweest om dit ook voor de groene omgeving te doen. De afgelopen jaren is hiermee geëxperimenteerd. In een aantal gemeenten is zo een deel van het openbaar groen geïnventariseerd. Amsterdam is hier al vrij ver in en brengt de gehele stad in een aantal jaren in kaart. Om dit goed te kunnen doen en bovenal uniform komt er een aparte opleiding voor inspecteurs Conditiemeting 2767 groen. De betrokken partijen werken naar een 1e pilottraining toe in de zomer van 2021.

Kijk hier voor uitgebreide informatie.