Cursus Natuur Totaal – Natuurlijk Delfland (start 14 feb)

Natuurlijk Delfland start op 14 februari de cursus Natuur Totaal. De cursus geeft een brede basis voor natuurstudie, natuureducatie en natuurbescherming en hoe deze doelen in te zetten voor activiteiten. De cursus loopt tot november 2023 met de afsluiting van een getuigschrift.

Natuurliefhebbers, die al wat ervaring hebben met natuurstudie, natuureducatie of natuurbescherming en een actieve houding hebben om volwassenen daarbij te begeleiden en te stimuleren, worden uitgenodigd om aan deze cursus deel te nemen.

De cursus bestaat uit 27 dagdelen, de avonden zijn op dinsdag en de excursies op zaterdag. De cursusdata zijn buiten de schoolvakanties geprogrammeerd.

De totale uren belasting is 110 uur, inclusief huiswerk. Het huiswerk wordt via een verwerkingsboek gemaakt. De cursus wordt in Delft gegeven.

De kosten voor de cursus zijn € 60,-; leden Natuurlijk Delfland € 40,- Informatie via natuurlijkdelfland@knnv.nl of 06 – 33 00 17 42; vraag het programma aan.

Diverse landschappen en de diverse ecologische processen in deze gebieden worden bestudeerd en ervaren: strand en duinen, graslanden, tuinen, steden, recreatiegebieden, oevers en water. Ook wordt geleerd hoe je gegevens verwerkt en leert een projectplan te maken

Bij het thema Natuureducatie zijn enkele onderwerpen: opzetten van natuureducatieve vormen. Welke vormen spreken welke doelgroepen aan?

Bij Natuurbescherming worden de diverse vormen die Natuurlijk Delfland / Westland gebruikt. Het bestuderen van een bestemmingsplan en bezwaarschrift samenstellen.

In deze cursus leren de deelnemers weten waar we als Natuurlijk Delfland voor staan, wat is onze basis, hoe pakken wij activiteiten aan, welke ondersteuning mogelijkheden hebben we.

De aanleiding om deze cursus te organiseren is dat er bij natuurverenigingen en Natuurlijk Delfland in het bijzonder grote behoefte is om kader te vormen om de doelen en organisatie vorm te geven, dus mensen die activiteiten en projecten kunnen opzetten, teams kunnen begeleiden en in het bestuur kunnen meedraaien. Het betekent niet dat de cursus een grote diepgang zal hebben maar veel meer een brede kijk op verenigingen en hun doelen.

De cursisten moeten op een hoger niveau kijk krijgen op doelstellingen en hoe je die kan bereiken met een organisatie.

Wat is en doet Natuurlijk Delfland?

Natuurlijk Delfland staat voor een natuurlijke leefomgeving. Een vereniging waarvan de leden actief bezig zijn met natuuronderzoek, onze passie voor de natuur delen (natuureducatie)  en de natuur beschermen via excursies, lezingen, cursussen, inventarisaties, advisering en natuurbeheer. De activiteiten zijn in drie categorieën te verdelen: voor de gezelligheid, voor mensen die meer willen weten en voor specialisten. Dit alles rond onderwerpen van de natuur bij ons in de buurt.

Het werkgebied omvat de gemeenten Westland, Midden-Delfland, Delft, Rijswijk, Ypenburg-Leidschenveen (Den Haag), Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland. Ook beheert Natuurlijk Delfland het Melarium, het centrum voor natuur, bijen en kunst. Meer informatie is te vinden op de website: https://delfland.knnv.nl/.

Natuurlijk Delfland is een afdeling van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV), een werkgroep van Duinbehoud en van de volgende landelijke soortenorganisaties de Zoogdiervereniging, Ravon, Floron en de Mycologische Vereniging.