Voor iedere tuin een boom

De maand november is door The Pollinators, een organisatie die streeft naar een gezonde leefomgeving voor bestuivende diersoorten, uitgeroepen tot Treevember. Een maand waarin voedselbossen en agroforestry alle aandacht krijgen. Zoeken we het dichter bij huis, de tuin, dan zijn er genoeg bomen die ook aandacht verdienen; bomen zijn immers uitstekend geschikt om in de tuin te planten. 

Zie hier 10x tuinbomen die een bijdrage leveren aan de natuur

Bomen leveren een belangrijke bijdrage aan een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving. Sommige bomen zijn een voedselbron voor mens en dier met ieder jaar volop fruit, zaden of noten. Vogels zoeken bomen en struiken als veilige nestel- of schuilplaats. Mensen voelen zich geestelijk en lichamelijk gezonder wanneer ze zicht hebben op natuur. Veel mensen weten het bos te vinden om te ontspannen. Maar ook in eigen tuin kun je volop genieten van de natuur dichtbij, met meer groen en het planten van een boom.

Bomen zorgen voor schaduw en verkoeling in de tuin, leggen koolstofdioxide (CO2) vast, verbeteren de luchtkwaliteit, beperken de toevoer van overtollige neerslag naar het riool, bieden privacy en ze verhogen de waarde van vastgoed. Voor iedere tuin en grondsoort is wel een geschikte boom te vinden. 

Margareth Hop, plantendeskundige van Actifolia, noemt alvast een paar bomen ter inspiratie. “Ik heb vooral gekeken of de boompjes niet te groot worden, goed verkrijgbaar zijn, meerwaarde hebben voor insecten of vogels – liefst inheemse soorten – en of er soorten tussen zitten die goed droogte verdragen.”

Geschikte tuinbomen

Bomen die geschikt zijn om in de tuin te planten:

 • Amelanchier – Krentenboompje
  Makkelijk boompje of grote struik, doet het vrijwel overal goed. Witte bloesem met nectar in het voorjaar, een prachtige herfstkleur en zoete zwart-rode vruchtjes voor mens en dier.
 • Acer pseudoplatanus – Gewone esdoorn
  De meeste inheemse esdoorns worden veel te groot, maar Acer ‘Brilliantissimum’ (5-7 m) of Acer ‘Prinz Handjery’ (4-5 m) blijven kleiner en hebben bovendien mooi gekleurd blad. Esdoorns groeien op elke goede tuingrond en de groengele bloemtrosjes in april leveren veel nectar voor insecten.
 • Cornus mas – Gele kornoelje
  Inheemse struik of boom tot 5 à 6 meter hoog. In februari/maart een lentebode met een waas van gele bloempjes op de kale takken, die welkom voedsel vormen voor de vroegst ontwakende insecten. Maakt felrode langwerpige bessen, eetbaar voor mens en dier. Verdraagt droogte.
 • Ilex aquifolium – Hulst
  Inheemse boom tot circa 6 meter hoog, wintergroen, kan ook in de schaduw van het huis staan. De witte bloemetjes in mei zijn goed voor insecten. Vrouwtjesbomen, zoals de makkelijk verkrijgbare Ilex ‘J.C. van Tol’ dragen rode bessen, die mooi zijn voor kerststukjes, maar ook door vogels gegeten worden.
 • Mespilus germanica – Mispel 
  Vergeten fruitgewas met witte bloemen in mei. Kan goed tegen hitte en droogte. 

 De beste periode om een boom te planten is het najaar. De bomen zijn dan in rust.