De provincie Utrecht zoekt tuinbezitters. Doe je mee met Pientere Tuinen?

De provincie Utrecht heeft veel aandacht voor een gezonde leefomgeving. Er is aangetoond dat groen hier positief aan bijdraagt. Daarom zijn wij één van de initiatiefnemers van het nieuwe project Pientere Tuinen. Maak je tuin groen & slim en help de provincie Utrecht groener en gezonder te maken!

Met Pientere Tuinen  combineren we wetenschappelijk onderzoek en burgerparticipatie, met als doel om inwoners te stimuleren hun tuin te vergroenen. Het onderzoek richt zich op klimaataspecten, zoals hittestress en verdroging. Maar ook op sociale factoren die vergroening bevorderen of belemmeren. We hebben iedereen nodig bij Pientere Tuinen. Daarom zijn wij op zoek naar tuinbezitters binnen de provincie die hun steentje willen bijdragen en mee willen doen aan het project.

Als je meedoet aan Pientere Tuinen krijg je gratis een compleet informatiepakket én een bodemsensor die je in jouw tuin plaatst. Verder vergt deelname weinig inspanning. De bodemsensor verzamelt data over de temperatuur en vochtigheid van de bodem (er worden geen persoonlijke gegevens verzameld). Deze gegevens worden gebruikt voor meerjarig onderzoek en ze helpen om betere voorlichting en tuintips te geven. Als je meedoet, kun je zelf alle gegevens inzien op “Mijn Pientere Tuin” en krijg je informatie en tips die toegesneden zijn op jouw tuin.

Help je mee om de provincie Utrecht groener en gezonder te maken? Kijk voor meer informatie op http://www.pienteretuinen.nl/deelnemers of meld je direct aan via het formulier.