De Straatboer Make-Over: voorbeeldproject voor Nederland

De Straatboer Make-Over is een voorbeeldproject voor Nederland waar sociale- en groene waarden samenkomen. Door daadwerkelijk te helpen met het verwijderen van stenen, het aanbieden van gratis planten en een stukje advies aan bewoners, zie je gelijk resultaat in de straat. Het project heeft veel potentie voor de toekomst en is daarom de aanmoedigingsprijs van de Steenbreektrofee 2022 toegekend.

In kwetsbare wijken met veel sociale woningbouw is het extra moeilijk om bewoners bij vergroening te betrekken. Voor het initiatief De Straatboer Make-over wordt samengewerkt met bedrijven, organisaties en particulieren die vaste planten met willen delen als zij het uitdunnen tijdens het onderhoud. Met deze planten vergroenen ze versteende voortuinen van sociale huurwoningen, voor bewoners die dat zelf niet bij machte zijn te realiseren. Deze bewoners willen het wel zelf onderhouden, maar eenmalig goed aanleggen komt er vaak niet van, mede omdat ze er soms ‘tijdelijk’ wonen. Het initatief laat zien dat een groene(re) tuin voor iedereen haalbaar is en dat op een circulaire, goedkope en laagdrempelige manier de stad kan worden vergroend.

Een mooi voorbeeld van een bedrijf dat plantgoed met de Straatboer deelt is Transferro. Hoewel veel bedrijven op een groot bedrijventerrein een versteende ‘tuin’ hebben, is Transferro een voorbeeld van een bedrijf dat er werk van maakt. Hun bedrijfstuin staat vol met vaste planten en heeft een hoge biodiversiteit. Iedere organisatie met een groene tuin kan meedoen door planten met te delen, en de Straatboer doet de rest.

Eens in de zoveel jaar is het goed om volgroeide planten te delen: dit kan door te scheuren, te stekken of een tuin uit te dunnen. Een deel van deze ‘gescheurde’ planten kunnen op een nieuwe bestemming de ruimte krijgen om te volgroeien. Hoe mooi is het als we deze planten gebruiken om versteende tuinen in de stad te vergroenen. Tegels er uit, deelplanten er in! Zo zijn de eerste tuinen van sociale huurwoningen al vergroend. Goed voor de biodiversiteit, klimaatadaptatie en blije bewoners.

‘Planten delen = Biodiversiteit vermenigvuldigen’

‘Circulair vergroenen, zo werkt het!’

Lees meer op De Straatboer Make-Over – straatboer.nl.