Deeltuinen: Airbnb voor tuinen

Een heerlijke tuin om te spelen, relaxen of te tuinieren is voor tuinbezitters de normaalste gang van zaken. Helaas hebben zo’n 2,4 miljoen huishoudens in Nederland deze mogelijkheid thuis niet. Ingegeven vanuit de lockdown tijdens corona is het platform Deeltuinen opgericht. Hier kun je een tuin van iemand anders reserveren voor een paar uur, een hele dag of zelfs een nacht.

Het initiatief voor ‘Deeltuinen’ komt van tuinbezitter Martijn Neuvel uit Hoorn. Hij kreeg tijdens de lockdown het idee om een soort Airbnb voor tuinen op te richten. Met als groot verschil dat dit platform gratis en niet commercieel is voor zowel de tuineigenaar als de ‘huurder’. Deeltuinen is sinds de start dit voorjaar gelijk een groot succes. Op dit moment worden al zo’n 100 tuinen verspreid over heel Nederland gedeeld met anderen. Deze tuinen variëren van groot tot klein, in stad en dorp en van groen tot versteend.

Vernieuwde website
Deeltuinen wordt gerund door vrijwilligers. Met het groter worden van het platform, is het voor vrijwilligers steeds lastiger om bij te houden. Met 100 tuinen lukt het nog wel maar de missie van Deeltuinen is voor heel Nederland een tuin op fietsafstand. Dan hebben we het over duizenden tuinen. Sinds deze week is daarom -met dank aan reclamebureau DEVANI- een vernieuwde website met een geautomatiseerd proces gelanceerd.

Groen verbindt
Deelnemers wordt gevraagd of ze hun tuinen educatief willen inzetten, om te spelen, relaxen of zelfs logeren maar bijvoorbeeld ook bij hulp met tuinieren. Dit laatste kan zeker interessant zijn voor ouderen die moeite hebben om zelf hun tuin te onderhouden. Het delen van tuinen kan verder een rol spelen in de strijd tegen eenzaamheid of bijvoorbeeld ter voorkoming van hittestress gedurende een warme periode. Stichting Steenbreek ondersteunt het initiatief van Deeltuinen vanwege de sociale impact want groen verbindt mensen.

Tuineigenaren kunnen zelf een profiel aanmaken via de website, wie gebruik wil maken van een tuin kan op de website in de online agenda een dagdeel reserveren. Hoe meer tuinen in Nederland worden aangeboden, hoe meer mensen elkaar kunnen helpen.