Webinar 6 juli: Digitale Steenbreek Atlas vernieuwd en uitgebreid

De digitale Steenbreek Atlas die vorig jaar werd gelanceerd, heeft een nieuwe, uitgebreide versie met actuele data. Er is nu een gratis basisatlas die is te raadplegen door alle organisaties die zijn aangesloten bij Stichting Steenbreek. Losse modules geven meer en uitgebreidere informatie die per thema wordt gepresenteerd.

De Atlas bestaat uit een interactief online dashboard over de mate van verstening van tuinen en de openbare ruimte. Daarnaast geeft de Atlas informatie over bijvoorbeeld gezondheid in de vorm van de 3-30-300-regel en de mate van boomkroonbedekking. De Atlas is ontwikkeld door Cobra Groeninzicht en vertaalt complexe data naar informatie met handelingsperspectief en brengt dat via Stichting Steenbreek bij de juiste doelgroep. Veel gemeenten die aangesloten zijn bij Stichting Steenbreek maken inmiddels gebruik van de Atlas en krijgen hiermee inzicht in de ernst en omvang van de problemen op het gebied van verstening.

Modulaire opzet
‘Die eerste versie van de Steenbreek Atlas is supergoed ontvangen’, zegt Joost Verhagen, directeur van Cobra Groeninzicht. ‘Het is een krachtig hulpmiddel voor de politiek, beleidsmakers en gebiedsbeheerders en brengt zowel problemen als de kansen in kaart’, aldus Verhagen.

‘We merkten dat veel gemeenten in de voorgaande uitgebreide versie van de Atlas niet goed hun weg wisten te vinden. Gebruikers verdronken een beetje in de enorme hoeveelheid informatie die gepresenteerd werd. Dit jaar hebben we gekozen voor een andere opzet. Waar we vorig jaar nog experimenteerden met een uitgebreide Atlas per gemeente, kiezen we dit jaar voor een modulaire en thematische opzet.’

Verdiepings-Steenbreek Atlas
Naast de basis-Atlas, die tot op wijkniveau de informatie presenteert, zijn verschillende (betaalde) modules beschikbaar. Zo is er de Verdiepings-Atlas, die zoomt door naar buurt-, straat- en perceelsniveau. Op straatniveau wordt de mate van verstening publiek/privaat getoond en op perceelsniveau de resultaten van de 3-30-300-regel. Een interessante module is ‘Van omgevingsvisie naar concrete opgave’. Na een grondige analyse van de Omgevingsvisie en aanwezige beleidsstukken, wordt in deze module per buurt bijvoorbeeld aangegeven hoeveel bomen er geplant moeten worden, hoeveel ontsteent er moet worden en hoeveel parken er aangelegd moeten worden.

Gezonde buurt en de Boomkansenkaart
De module ‘Gezonde buurt’ brengt tot op perceelsniveau in beeld wat de score is van de 3-30-300-regel. Deze regel is een maatstaf om de situatie van het groen in relatie tot een gezonde leefomgeving in de gemeente te bekijken. In het kort: vanuit elke woning is er uitzicht op ten minste 3 volwassen bomen, 30 procent van de buurt is bedekt door boomkronen en binnen 300 meter lopen vanuit de woning is een groene verblijfsplek van ten minste 1 hectare.

Andere modules zijn de Boomkansenkaart, Wateroplossingen en Groenheid. De module Boomkansenkaart brengt in beeld waar ontsteent kan worden en waar bomen geplant kunnen worden. Ook geeft deze module inzicht in klimaatstressgebieden, nu en in de nabije en verre toekomst. De module Wateroplossingen toont onder andere de infiltratiecapaciteit van de ondergrond.

Basis-Steenbreek Atlas
De basis-Steenbreek Atlas is gratis beschikbaar voor alle gemeenten en organisaties die aangesloten zijn bij Stichting Steenbreek en via een inlogcode te raadplegen op het intranet van de stichting.

In dit online dashboard vind je landsdekkende informatie, op wijkniveau, over:

  • verstening van privétuinen;
  • verstening van de openbare ruimte;
  • panden die voldoen aan de 3-30-300-regel;
  • boomkroonbedekking.

Wie gedetailleerdere informatie wil, kan modules aanschaffen. De verschillende modules geven op een hoger detailniveau inzicht in een beheergebied. De data uit deze modules zijn vervolgens ook te downloaden en binnen de eigen organisatie te gebruiken. Voor meer informatie, kan contact worden opgenomen met Stichting Steenbreek via info@steenbreek.nl.

Webinar: uitleg over gebruik Atlas
Op donderdag 6 juli vindt er van 10.00 tot 11.00 uur een uitleg plaats over de mogelijkheden die Steenbreek Atlas (Basis, Verdiepingsatlas en de losse modules) biedt en hoe deze Atlas ingezet kan worden bij de actuele vraagstukken rondom vergroening, ontharding, gezondheid en klimaatverandering. Aanmelden kan via deze link.

Pientere Tuinen
Pientere Tuinen met uniek aanbod Steenbreek Atlas