Donkergroen steunt Operatie Steenbreek in strijd tegen verstening

Groenvoorzieningsbedrijf Donkergroen sluit als eerste bedrijf aan bij het landelijke platform van Operatie Steenbreek. Het bedrijf draagt onder andere bij aan de campagne door haar kennis over de mogelijkheden en de meervoudige waarde van groen beschikbaar te stellen.

Het doel van Operatie Steenbreek is om bewoners en bedrijven te enthousiasmeren om hun tuin of bedrijfstuin te vergroenen. De campagne is gericht op bewustwording van de negatieve gevolgen van verstening en de positieve effecten van groen, zoals klimaatadaptatie, bescherming van biodiversiteit en het verminderen van de risico’s van wateroverlast en hittestress.

Meerwaarde van groen
Voorzitter Wout Veldstra is verheugd dat het groene bedrijfsleven gaat aansluiten bij Operatie Steenbreek: ‘Niet alleen burgers zijn verantwoordelijk voor het tegengaan van de verstening in de tuinen. Ook woningcorporaties, bedrijven en bedrijventerreinen hebben hier in onze optiek een belangrijk aandeel in. Daar gaat het om nog veel grotere oppervlaktes met verharding. Een bedrijf als Donkergroen werkt juist voor deze doelgroepen en weet precies wat daar de mogelijkheden zijn, wat de positieve effecten zijn van meer groen en wat daarbij voor de klant belangrijk is.”

Directeur Anja Kanters van Donkergroen beaamt dat volmondig: “Er is een enorme hoeveelheid onderzoek waaruit blijkt hoeveel meerwaarde groen oplevert. Voor klimaat, waterberging, biodiversiteit, maar ook voor het lichamelijk en geestelijk welzijn van mensen. Dat laatste betekent voor een woningcorporatie bijvoorbeeld tevredener huurders en minder overlast. Voor bedrijven heeft het een positief effect op de productiviteit van de medewerkers en draagt het bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen. Bovendien verhoogt het de waarde van het vastgoed.”

Hittestress
“Neem alleen al hittestress”, vervolgt Kanters. “Uit infraroodbeelden van satellieten blijkt dat binnensteden en bedrijventerreinen daar het meest mee te kampen hebben. Ze hebben veel verharding, weinig groen en zeker op bedrijventerreinen veel platte, bitumen daken. Het kan er wel 10 graden heter worden dan in het buitengebied en dat merk je in het toenemend water- en energieverbruik voor koeling en in de afnemende productiviteit van medewerkers. Met oplossingen als meer groen, minder verharding, groene daken, en zelfs materiaalkeuze kunnen wij als groensector die temperaturen aanzienlijk omlaag krijgen en dat is de reden dat wij bij Operatie Steenbreek aansluiten.”

Donkergroen, met vestigingen in heel Nederland en een hoofdkantoor in Sneek, is het eerste bedrijf dat aansluit bij het landelijk platform van Operatie Steenbreek. Daarnaast zijn er nog andere bedrijven aangesloten bij de acties die in de diverse gemeenten plaatsvinden.