Ede snel aan de slag met herstellen biodiversiteit

De gemeente Ede neemt een aantal extra maatregelen om op korte termijn het herstel van biodiversiteit te bevorderen. Dat heeft het college van B en W besloten. De maatregelen, onder meer het inrichten van een mierenreservaat op de Bennekomse heide, zijn onderdeel van de Edese aanpak van de stikstofproblematiek.

Op de Bennekomse heide wordt een mierenreservaat ingericht. De heide is een hotspot voor biodiversiteit en kent ook een aantal bijzondere mierensoorten die met een goede inrichting en het wegwerken van achterstallig onderhoud beter beschermd worden. In Harskamp gaat de gemeente een burgerinitiatief om bijenstallen op het RWZI terrein te plaatsen snel verder helpen. Hierdoor kan een oase voor allerlei dieren ontstaan zoals bijen, vlinders en vogels. Daarnaast houdt de gemeente extra opschoonacties in het gebied Vlinderdas en wordt extra geïnvesteerd in het Prunus-vrij houden van bosgebieden. Met de set maatregelen is 100.000 euro gemoeid.

Biodiversiteit
Het herstel van de biodiversiteit begint vaak bij de bodem als basis van het natuurlijke systeem. Daarom wordt vanuit het programma Biodiversiteit gewerkt aan de voorbereidingen voor het opheffen van bodemverzuring in enkele belangrijke Edese natuurgebieden. Dit is een lange-termijnoplossing. De maatregelen die het college nu neemt zijn meer gericht op het algehele verbetering van de natuurkwaliteit op korte termijn. Wethouder Willemien Vreugdenhil: ‘Biodiversiteit is een mooi, maar ook complex onderwerp. Het gaat over alle levende dieren en planten, hun systemen en hoe die op elkaar inwerken. De maatregelen die we nu nemen zijn op het oog klein, maar leveren al snel een bijdrage aan de instandhouding van de soortenrijkdom in onze gemeente.’

Stikstofproblematiek
De herstelmaatregelen maken onderdeel uit van de Edese aanpak van de stikstofproblematiek. Doordat er jarenlang te veel stikstof in de natuur terecht is gekomen, is de biodiversiteit enorm verslechterd. De gemeente Ede werkt daarom niet alleen aan maatregelen om de bouw op gang te kunnen houden, maar zoekt juist ook oplossingen in samenhang met thema’s als klimaatadaptatie, energietransitie en de achteruitgang van de biodiversiteit. De maatregelen die zowel op korte als lange termijn gekozen zijn, zorgen samen voor een versterking van de biodiversiteit in brede zin.

Ede wil ook maatregelen nemen om de uitstoot van stikstof te verminderen. De provincie Gelderland werkt hiervoor in nauwe afstemming met alle betrokken gemeenten aan een plan. Naar verwachting wordt over de concrete invulling van deze plannen begin 2020 meer bekend.

Steenbreek
Ede is aangesloten bij Stichting Steenbreek www.ede.nl/in-de-gemeente-ede/ede-in-ontwikkeling/operatie-steenbreek/

Bron:
Gemeente Ede

Terug naar nieuwsoverzicht