Groene tuinen: minder water op straat

Privétuinen worden steeds meer verhard. Operatie Steenbreek probeert deze ontwikkeling te keren. Welk effect hebben de vergroeningsacties op de afvoer van regenwater, met name op de oppervlakkige afvoeren vanuit tuinen en wijken?

WUR-student Daan Krekels zocht het uit.

De effecten van de vergroeningsacties op de oppervlakkige afvoer van voortuinen en wijken zijn met een model voor voorbeeldsituaties doorgerekend. Elf voortuinen met verschillende percentages grasoppervlak werden gesimuleerd met behulp van een model in het programma RainTools (Rioned). Daarnaast zijn met hetzelfde model de effecten van een tegelruilactie in de Spoorbuurt in Nijmegen geanalyseerd. Zowel de tuin- als de wijkscenario’s werden gesimuleerd met behulp van meerdere neerslaggebeurtenissen en de regenval over een jaar (2013).

Resultaten
De resultaten van een voortuin van 15 m2 laten zien dat per 1% vervanging van tuintegels met gras de afvoer met 2,5% afneemt. Dit geldt voor  een neerslaggebeurtenis met een terugkeerperiode van een jaar. Voor de neerslagreeks

van het jaar 2013, wanneer het oppervlak van een tuin voor 50% of meer uit gras bestaat, voert een vergroende tuin geen water meer af. De omvang van de afname in afvoer verschilt wel per neerslaggebeurtenis, en is ook afhankelijk van het beschouwde oppervlak. Volgens het gebruikte model zou er in de Spoorbuurt in Nijmegen over 2013 zelfs zonder de ruilactie geen enkele afvoer vanuit de wijk zijn geweest. Het effect van vergroening wordt in de wijk pas zichtbaar bij heftige buien, zoals bij een bui van bijna 50 mm in 3 uur. In dat geval levert de 1% vergroening door het verwijderen van tegels een reductie van 2% in de afvoer. Dit effect zou met filmpjes en foto’s, misschien ook bij minder heftige buien zichtbaar gemaakt kunnen worden. Via social media of misschien  een app voor kleine lokale wateroverlast?

Meer weten? Download het onderzoek From grey to green

Referentie: Dit is een samenvatting van de bachelor thesis  door Daan Krekels, 2018, From grey to green, WU; met dank aan Rioned, WenR, en de gemeente Nijmegen)
Foto: Mirjam van Huizen SHIFT Gedragsverandering

Terug naar nieuwsoverzicht