Een groenere Stellingmolen in Papendrecht

De gemeente Papendrecht en Woonkracht10 werken samen aan verbetering van de woonomgeving en uitvoering van klimaatadaptieve maatregelen in de openbare ruimte in Papendrecht. Mede dankzij subsidie van Waterschap Rivierenland is Woonkracht10 een traject gestart om de woonomgeving van de Stellingmolen (zuidelijk deel) in Papendrecht te vergroenen.

Vorig jaar zijn de bewoners benaderd of er interesse is voor de aanleg van een geveltuintje voor hun woning. Hieruit konden ze kiezen uit vier thema’s die door de woningbouwcorporatie beschikbaar zijn gesteld. Ruim 50 huishoudens bleken belangstelling te hebben voor aanleggen en onderhouden van een geveltuin. Daarnaast waren meerdere huurders ook bereid om het onderhoud van de openbare plantvakken te verzorgen. Met deze bewoners gaat de gemeente later dit jaar in gesprek.

Geïnspireerd door de brede interesse vanuit bewoners – een verdienste van onder andere de huurdersvereniging – zijn vervolgens ook meerdere kopgevels van woningen en bergingen vergroend met leibomen en bloeiende klimplanten. Het prachtige resultaat dat dankzij de prima samenwerking tussen alle partijen is neergezet, is te zien in deze film.