Eerste woningcorporatie sluit zich aan bij Steenbreek

Als eerste woningcorporatie in Nederland heeft Wonen Midden-Delfland zich aangesloten bij Stichting Steenbreek. De woningcorporatie verhuurt circa 1650 woningen in de gemeente Midden-Delfland en ziet als haar belangrijkste maatschappelijke bijdrage het investeren in duurzame en betaalbare huizen voor mensen met een smalle beurs.

‘Wij zijn al veel bezig met verduurzamen en ook vergroening vinden we belangrijk. Dat sluit dus mooi aan bij de doestellingen van Stichting Steenbreek’, zegt Melissa Penning, als senior medewerker Wonen bij Wonen Midden-Delfland betrokken bij sociaal beheer en leefbaarheid. Het eerste contact tussen Stichting Steenbreek en de woningcorporatie ontstond begin van dit jaar tijdens een overleg op het gemeentehuis. ‘In onze prestatieafspraken voor dit jaar hebben we afgesproken dat wij samen met de gemeente een actie opzetten om de tuinen in de gemeente te verduurzamen. Ons contact bij de gemeente opperde toen het idee om iemand van Steenbreek uit te nodigen. Wij dachten na over acties om te vergroenen en daar onze huurders actief bij te betrekken. Steenbreek heeft behoorlijk wat ervaring met het opzetten van zulke acties en voor ons is het heel waardevol om daar gebruik van te kunnen maken en om bij vragen een beroep op de kennis binnen de organisatie te kunnen doen.’

Ambassadeursrol
Wonen Midden-Delfland gaat voor Steenbreek een ambassadeursrol vervullen en de doelstelling van de stichting, de vergroening van de publieke en particuliere ruimte, uitdragen. Stichting Steenbreek ondersteunt de aangesloten gemeenten, provincies en waterschappen met een activiteitenpakket om zo de negatieve gevolgen van de verstening om te zetten in de positieve effecten van vergroening. Meer groen betekent bijvoorbeeld het verminderen van de risico’s van wateroverlast en opwarming van het stedelijk gebied. Bovenstaande motivatie en argumentatie zijn ook voor woningcorporaties van toepassing. Groen is de aanjager voor kwaliteit in de woon- en werkomgeving van de toekomst.

Penning: ‘Ik denk dat wij als organisatie op het gebied van vergroening wel vooroplopen in vergelijking met andere woningcorporaties. Overigens is de gemeente Midden-Delfland daar ook heel druk mee. Wij vinden het dus samen belangrijk dat hier aandacht voor komt, bijvoorbeeld middels gezamenlijke acties.’

Beleid buitenruimte
Het eerste positieve effect van de contacten is dat woningcorporatie Wonen Midden-Delfland de intentie heeft een voorwaarde in het beleid buitenruimte met betrekking tot tuinen en balkons aan te passen. ‘Daar staat nu in dat 10 procent van de tuinen onbetegeld moet blijven en dat is eigenlijk veel te weinig. Dat willen we dus aanpassen. We zijn daar nog over in gesprek met de huurdersvereniging want die heeft daar ook iets in te zeggen. We moeten ook kijken hoe we gaan handhaven. Ik kan me voorstellen dat wij alleen bij mutaties, dus als de huur wordt opgezegd, zorgen dat in ieder geval de tuin niet vol ligt met tegels. Dat moet allemaal nog uitgewerkt worden.’

Voor het project De Kreek in Den Hoorn, waar onlangs de eerste woningen zijn opgeleverd, is al afgesproken dat de tuinen maar voor 50 procent betegeld mogen worden. Dit project is ontworpen met extra aandacht voor een groene en duurzame leefomgeving. De woningen hebben zonnepanelen, zijn gasloos en een deel van de woningen heeft een grindkoffer in de achtertuin om wateroverlast te voorkomen.

Acties
Naast woningcorporatie Wonen Midden-Delfland hebben zich inmiddels al ruim 130 gemeenten aangesloten bij Stichting Steenbreek, evenals zes provincies en vier waterschappen. Deelnemende gemeenten organiseren onder de naam Operatie Steenbreek verschillende acties om samen met inwoners en bedrijven te vergroenen. Acties zijn onder meer ‘Tegel eruit, plant erin’, korting bij de aanschaf van regentonnen, het aanleggen van voorbeeldtuinen, het maken van insectenhotels en het vergroenen van een straat samen met de buurtbewoners.