Ermelo sluit zich aan bij Stichting Steenbreek

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat de gemeente Ermelo zich gaat aansluiten bij Operatie Steenbreek. Stichting Steenbreek zet zich in voor het vergroenen van Nederland en het verbeteren van de biodiversiteit. Onder de vlag van de landelijke campagne Operatie Steenbreek, organiseren gemeentes acties – samen met inwoners en bedrijven – om te vergroenen.

De gemeente Ermelo is aangesloten bij het regionaal manifest ruimtelijke adaptatie en buigt zich over vraagstukken rondom de thema’s wateroverlast, hittestress, droogte en waterveiligheid. Door aan te sluiten bij Operatie Steenbreek hoopt de gemeente een slag te maken in het vergroenen van Ermelo op particulier terrein. Wanneer er minder tuinen verder versteend raken zal dat de biodiversiteit ten goede doen komen en daarnaast zijn groene tuinen gezonder en beter bestand tegen hittestress.

Operatie Steenbreek is begonnen als burgerinitiatief en uitgegroeid tot een groot landelijk netwerk. De ervaring van Operatie Steenbreek is dat dergelijke initiatieven wel bijdragen aan een breder bewustzijn rondom ruimtelijke adaptatie en klimaatadaptatie en dat deze acties een sneeuwbaleffect teweegbrengen. Het zijn de belangrijke zichtbare eerste stappen voor een klimaatbestendige leefomgeving. De gemeente Harderwijk is ook lid van Operatie Steenbreek. Met deze gemeente werkt Ermelo samen in het uitvoeren van de verdiepende stresstest naar wateroverlast en hittestress.

Bron:
Gemeente Ermelo