Flevoland zesde provincie die zich aansluit bij Steenbreek

Provincie Flevoland heeft zich aangesloten bij Stichting Steenbreek. Het is de zesde provincie die dit initiatief heeft genomen. Volgens gedeputeerde Harold Hofstra (ChristenUnie) sluit de doelstelling van Steenbreek om biodiversiteit te stimuleren goed aan bij die van de provincie. 

Provincie Flevoland (circa 420.000 inwoners) is de jongste en qua landoppervlakte de kleinste van de twaalf provincies en telt zes gemeenten waarvan er vier zich hebben aangesloten bij Stichting Steenbreek (Noordoostpolder, Lelystad, Almere en Zeewolde) en twee niet (Urk en Dronten). Flevoland is na Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant, Utrecht en Zuid-Holland de zesde provincie die zich aansluit.

‘Het is mooi om te zien dat ook steeds meer provincies het belang inzien van vergroening en biodiversiteit en daarmee daadwerkelijk aan de slag willen gaan. Wij kunnen daar als Stichting Steenbreek bij helpen’, zegt Roel van Dijk, directeur van Steenbreek.

Versterken van biodiversiteit
Gedeputeerde Harold Hofstra zegt over de reden om zich als provincie aan te sluiten: ‘Stichting Steenbreek en de provincie Flevoland hebben dezelfde doelstelling, biodiversiteit bevorderen en vergroenen. Dat sluit aan bij het Actieplan Biodiversiteit 2020-2025 dat waarschijnlijk begin volgend jaar wordt vastgesteld. Het hoofddoel van het actieplan is het versterken van de biodiversiteit waarbij de nadruk ligt in het creëren van condities die dat bevorderen. We kijken daarbij naar drie gebieden: de natuurgebieden, het landelijk gebied en het stedelijk gebied.’

Flevoland doet op het gebied van biodiversiteit al veel, vaak in samenwerking met andere partijen als natuurverenigingen, terreinbeheerders en het Flevolands Agrarisch Collectief. De provincie geeft ook subsidies voor onder meer natuur- en landschapsbeheer en agrarisch natuurbeheer. ‘Er is veel groen in onze provincie en steden als Lelystad en Almere staan hoog in de lijst van gemeenten met veel vierkante meters groen. Er is ook veel natuur, denk aan de Oostvaardersplassen en de Lepelaarplassen.’

Kennisuitwisseling
Met de samenwerking met Steenbreek wil de provincie dat er een uitwisseling van kennis en ervaring ontstaat. ‘In de grotere gemeente is die kennis vaak wel aanwezig, maar bij de kleinere gemeenten is die vaak verspreid. We moeten ook kijken naar het individuele niveau en bevorderen dat meer burgers zich bewust worden van het belang van biodiversiteit. De samenwerking met Stichting Steenbreek is daarbij een belangrijke meerwaarde.’

Bekijk hier de kaart van deelnemers

 

Terug naar nieuwsoverzicht