Garden Battle pioniers gezocht in Zwolle

Inwoners uit de Zwolse wijken Stadshagen en de Wipstrik worden gezocht als pioniers voor de Garden Battle, een serious game die vanaf vandaag online staat op de website van Climate Campus. Gemeente Zwolle heeft de Garden Battle laten ontwikkelen met Europese subsidie om te onderzoeken of inwoners via een online spel leren van het klimaat, en ze te helpen bij het inrichten van hun klimaatbestendige tuin.

Inwoners die zich aanmelden voor de Garden Battle komen terecht in de digitale tweelingstad Zwolle, een online platform waar alle straten en woningen in Zwolle als bouwblokken te zien zijn. Deelnemers kunnen in die digitale stad hun eigen straat en woning opzoeken en daar hun eigen tuin claimen.

Wie zijn tuin heeft geclaimd kan aan de slag. De missie is om je eigen tuin opnieuw te ontwerpen en nu zo klimaatbestendig mogelijk. Je neemt het daarbij op tegen buurtgenoten, maar je kunt ook scoren als wijk. Gaan de Stadshagenezen het winnen van de Wipstrikkers of andersom?

Pilot

De Garden Battle start als pilot en daarom worden nu eerst 100 pioniers gezocht in Wipstrik en Stadshagen. Hun uitdaging is om hun tuin zo klimaatbestendig mogelijk  te maken. Huiseigenaren maar ook huurders kunnen meedoen. Alle ontwerpen moeten op zondag 28 maart klaar zijn. Onder de deelnemers met een tuinontwerp en die de vragenlijst hebben ingevuld, worden enkele prijzen verloot. De pilot levert inzichten op om de Garden Battle te verbeteren, waarna in april alle inwoners uit Stadshagen en Wipstrik kunnen meedoen aan de Garden Battle.

Actueel

De Garden Battle raakt een actueel thema in Zwolle dat ook bij verkiezingen een steeds grotere rol speelt. Nieuwe weersextremen, zoals langdurige hitte en droogte afgewisseld door stortbuien met veel wateroverlast doen zich steeds vaker voor. Daarom is het belangrijk dat iedereen op eigen terrein veel meer klimaatmaatregelen gaat nemen. Ideaal is 75% van het eigen terrein (tuinen, daken) groen maken ten opzichte van maximaal 25% steen, asfalt en beton. Daarnaast is ruimte maken voor water belangrijk door meer waterberging op eigen terrein te maken.

Met de Garden Battle leren deelnemers spelenderwijs wat voor soort maatregelen ze allemaal kunnen nemen om hoog te scoren op klimaatbestendigheid. De verwachting is dat mensen daardoor makkelijker andere, meer klimaatbestendige maatregelen nemen bij de inrichting van hun tuin.

Meedoen met andere Europese steden

De Garden Battle is in opdracht van Zwolle ontwikkeld door Grendel Games, een gamebedrijf dat zich richt op serious games rond maatschappelijke onderwerpen. De game is mede gefinancierd vanuit CATCH, een Europees Interreg project, waar 7 Europese steden aan meedoen om klimaatbestendig te worden. Deze steden hebben met Zwolle gemeen dat ze laag liggen. Daardoor lopen ze sneller risico op wateroverlast en schade door stortbuien. Zwolle doet mee aan het Europese project, om inwoners bewust te maken hiervan en hen te laten ervaren hoe zij schade kunnen voorkomen door de juiste maatregelen te nemen.