stenen

Gedicht: Verharding

VERHARDING

Hoe pijnlijk te constateren

Dat door al het asfalteren

Met betegelen en bestraten

We te weinig ruimte laten

In ieder denkbare seizoen

Voor het water en het groen

 

We bouwen bedrijven, kassen

Huizen, pleinen en terrassen

In de tuinen, klein bemeten

Wordt het groen veelal vergeten

Een regenbui met ongemakken

Kan niet in de grond wegzakken

 

We verharden in de regel

Want we kiezen voor de tegel

Bomen, struiken snel verdwenen

Zelfs rotondes die verstenen

De sponswerking zo ontnomen

Overal waar klinkers komen

 

Groen en water ingrediënten

Zijn belangrijke elementen

Dicht bij huis niet af te voeren

Langs waterdichte harde vloeren

Kies voor beplanting en gazon

Geen dode  tegels en beton

 

Nico Brantjes (dorpsdichter 2006)