Gemeente Groningen presenteert beleidskader Natuurinclusief bouwen

De gemeente Groningen presenteerde onlangs een ambitieus beleidskader Natuurinclusief bouwen. Door natuurinclusief bouwen te stimuleren wil de gemeente op de volgende drie onderdelen verschil maken:

  • Het gaat ten eerste om maatregelen in de gevel, zoals nestkasten voor verschillende soorten vogels en vleermuizen.
  • Het tweede aspect gaat over het vergroenen van de gevel en het dak.
  • Tot slot is het ook van belang om de directe omgeving van een gebouw natuurinclusief te maken door meer groen te gebruiken en verharding terug te dringen.

Als een van de eerste gemeenten wil Groningen biodiversiteit versterkende maatregelen planologisch borgen, zonder tot in detail vast te leggen hoe dat moet, maar met ruimte voor maatwerk en eigen maatregelen voor initiatiefnemers. In het beleidskader wordt een heel palet aan mogelijke maatregelen geboden die zijn toe te passen.