Gemeente Halderberge start subsidieregeling om tuinen en daken te vergroenen

Inwoners van de gemeente Halderberge kunnen vanaf 1 maart subsidie aanvragen voor groene daken, het vergroenen van de tuin, waterpasserende verharding en het afkoppelen. Het aanvragen van de subsidie is mogelijk tot 2023. Met deze subsidieregeling wil de gemeente haar inwoners helpen de tuin in te richten en aan te passen op het veranderend klimaat. Per jaar is er 40.000 euro beschikbaar. 

Wethouder Jan Mollen: “Door klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met hittegolven, langere periodes van droogte en hevige stortbuien. Om onze gemeente klimaatbestendig te maken, gaat gemeente Halderberge aan de slag met het vergroenen van de openbare ruimte. Ook inwoners kunnen met een groene tuininrichting een groot verschil maken. Steenbreek deelnemer gemeente Halderberge geeft inwoners daarom een financieel steuntje in de rug. Wilt u een bijdrage leveren aan een klimaatbestendig Halderberge door uw tuin groener te maken, een groen dak aan te leggen of een regenton aan te schaffen? Vraag dan de subsidie aan en ga aan de slag!”

Voor welke maatregelen kunt u subsidie aanvragen?
Verschillende maatregelen in de tuin of aan de woning komen in aanmerking voor subsidie. Maatregelen waaraan gedacht moet worden, zijn:

  • Groene daken;
  • Regenwatervoorzieningen en water passerende of doorlatende verharding;
  • Het afkoppelen van de hemelwaterriolering of infiltratieobjecten;
  • Onttegelen en vergroenen van de tuin.

Meer informatie en een subsidie aanvragen
Nieuwsgierig naar de subsidieregeling? Kijk voor meer informatie over de regeling, de voorwaarden, de subsidiabele kosten en aanvraagprocedure op www.halderberge.nl/klimaatbestendig-halderberge.