Gemeente Heerenveen sluit aan bij Stichting Steenbreek

De komende periode worden inwoners, ondernemers, organisaties en scholen in Heerenveen opgeroepen deel te nemen in verschillende duurzaamheidsprojecten. Dit met als doel de gemeente groener te maken, de biodiversiteit te vergroten en de openbare ruimte klaar te maken voor het klimaat van de toekomst. Reden om aan te sluiten bij Stichting Steenbreek.

Wethouder Hans Broekhuizen: “Via tien projecten willen we de komende tijd gaan werken aan de vergroening van de gemeente. Denk hierbij aan het mogelijk maken van geveltuintjes, het overgaan op ecologisch bermbeheer, het vergroenen van bedrijventerreinen en het centrum en zorgen voor voldoende nestkastjes en bloemenrijke bermen.”

Eén voor één groener
Het duurt jaren om de biodiversiteit te vergroten en onze omgeving klaar te maken voor een ander klimaat. “Daarom kiezen we er voor stap voor stap te werken aan projecten”, vertelt Hans Broekhuizen. “En zo worden we één voor één groener in Heerenveen”. De projecten in de uitvoeringsagenda sluiten waar mogelijk aan bij al bestaande initiatieven, zoals het bijenpact en Operatie Steenbreek. Initiatieven waar inwoners en ondernemers gemakkelijk aan mee kunnen doen. “Want onze leefomgeving is niet alleen van de gemeente, maar van ons allemaal”.

Duurzaamheidsprogramma
De uitvoeringsagenda ‘Klimaatadaptatie en biodiversiteit’ maakt deel uit van het Duurzaamheidsprogramma dat in 2019 is vastgesteld. Dit programma kent drie hoofdthema’s: Energietransitie, Klimaatadaptatie en biodiversiteit en Circulaire Economie. De komende periode worden inwoners en ondernemers actief uitgenodigd deel te nemen aan de projecten.

Bron:
Gemeente Heerenveen