Gemeente IJsselstein sluit zich aan bij Steenbreek

De gemeente IJsselstein heeft zich aangesloten bij de Stichting Steenbreek. Volgens wethouder Peter Bekker een uitstekende partner om inwoners te betrekken bij het vergroenen en klimaatbestendig inrichten van IJsselstein. In maart 2022 wordt het definitieve startschot gegeven middels de opening van het klimaatplein en het NK tegelwippen.

Wethouder Peter Bekker: ‘Met de droge, warme zomers en hevige regenbuien in de afgelopen jaren zijn we er ons steeds meer van bewust hoe belangrijk het is voldoende groen te hebben in onze stad. Het is een taak van ons als gemeente om hier voor te zorgen. Ondanks dat de gemeente in de openbare ruimte steeds meer maatregelen neemt, kunnen we dit niet alleen. We hebben de bewoners ook nodig omdat zo’n 40% van het versteende oppervlak in bezit is van particulieren. Dit betekent dat we moeten samenwerken. Stichting Steenbreek is daarbij een goede partner om inwoners te betrekken bij het vergroenen en klimaatbestendig inrichten van de stad. Daarnaast brengen ze de noodzaak van vergroening onder de aandacht met diverse acties. Samen met de bewoners zorgen we ervoor dat we IJsselstein nog groener en klimaatbestendiger maken.’

Aansprekende voorbeelden
De gemeente IJsselstein houdt zich al veel bezig met klimaatadaptatie. Zo is de gemeente onderdeel van het regionale Netwerk Water & Klimaat. Samen met de regionale partners hebben ze de ambitie uitgesproken te streven naar een klimaatbestendig Utrecht Zuidwest in 2050. Daarnaast wordt door de nieuwe beleidsadviseur Water en Klimaat bekeken welke mogelijkheden de gemeente heeft om te openbare ruimte te vergroenen en klimaatbestendiger in te richten. Een aansprekend voorbeeld dat voor iedereen zichtbaar is, is de aanleg van nieuwe speeltuintjes in de woonwijken. Op verschillende speellocaties is verharding verwijderd en vervangen voor groen.

Klimaatplein IJsselstein en het NK tegelwippen
In toenemende mate houdt IJsselstein zich daarnaast bezig met bewonersparticipatie in klimaatadaptatie. Om klimaatadaptatie en vergroening verder onder de aandacht te brengen, wordt op 10 maart in samenwerking met Tuinbranche Nederland en Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden een klimaatplein geopend in de Intratuin IJsselstein. Op het klimaatplein kunnen de bezoekers informatie en advies krijgen over diverse klimaatadaptieve maatregelen, waaronder het vergroenen van voor- en achtertuin. In het verlengde van de opening van het klimaatplein doet de gemeente IJsselstein mee aan het NK tegelwippen 2022. Tijdens het NK tegelwippen gaat IJsselstein de strijd aan met de gemeenten Montfoort en Oudewater wie de meeste tegels uit de tuin wipt. Daarnaast zullen diverse acties worden gehouden, waaronder een actie waarbij bewoners gratis krijgen bij inlevering van tegels. Zo maakt de gemeente het nog makkelijker voor de inwoners om voor groen te kiezen als vervanging van tegels.